Last House Standing.

Last House Standing. By Ben Marcin • baraperglova.com/blog

I think, there is something a little bit sad on all these lonely buildings. They stay there lost, misplaced and forgotten. 

Last House Standing is a project of Baltimore based self-taught photograph Ben Marcin. These solitary buildings are not just ghostly beauty, but they stand in odd placement and urban landscape. A lot of these solo houses which definitely weren't designed to stay alone like this, are an architectural quirk of some cites on eastern seaboard of the United States. 

"Many details that might not be noticed in a homogenous row of twenty attached row houses become apparent when everything else has been torn down. And then there’s the lingering question of why a single row house was allowed to remain upright. Still retaining traces of its former glory, the last house standing is often still occupied."

// 

Myslím, že je něco trochu smutného na těchto osaměle stojících budouvách. Zdají se být podivně umístěné, ztracené a zapomenuté. 

Last House Standing je projekt Baltimorského fotografa samouka Bena Marcina. Tyto solitérní budovy nejsou totiž jen děsivě krásné, ale stojí na zvláštních místech obklopené městskou krajinou. Mnoho z těchto budouv, které rozhodně nebyly navrženy tak aby stály takhle, jsou architektonická zvláštnost některých měst východního pobřeží Spojených států. 

"Mnoho detailů nemusí být zaznemenáho, když stojí v homogenní řadě dvaceti připojených řadových domů  a projeví se až teprve jsou ty ostatní stženy. A pak je tady přetrvávající otázka, proč bylo zrovna tomu jednomu domu povoleno zůstat v téhle zpřímené poloze? Mnoho z nich je navíc, při snaze udržet si stopy své bývalé slávy, stále ještě obydleno."

 

All photos by Ben Marcin
Partly texted and spotted on iGnant