Evenings - part of day when I regret that the day has only 24 hours.

Lately it is very hard for me to find time for things and issues I want to do. One week ago I wrote about my job interview at Primark. And yes, I got this job and I am glad about this, but the truth is that since I go there my days seems to be shorter :). Because this is job where I have to adhere a strict timetable. If you are self-employed you can organize your time the way you like it. Are you hungry? Go get some snack! Need to get some work done in two hours instead of one? Okay, let's do it! With my day schedule I can't afford to do things exactly the way it suits me. I cannot come to work an hour earlier and also leave one hour earlier. I cannot one day work 8 hours and another day have free and focus on my personal things. I have just few hours in the morning then I have to work 4 hours at Primark (what is actually 7 hours including the way to work) and then after dinner is about 10 o'clock and I have just about one hour to finish some most important issues until my eyes are too tired and I have to go sleep. And then comes the part of the day when I regret that the day has only 24 hours.

But this have 2 positive things. At first I am learning how to better manage my time. It is still related to limits I wrote about few times before. This is one of the limits I just can't ignore and do my best to make things happen. 

At second - It is my motivation to work harder and more effective in my free time. I really don't want to stay at Primark forever. With salary for part-time as Sales Operative I simply cannot earn enough money for my dream house and dream car :)).

//

Poslední dobou je pro mě nějak těžší najít si čas na všechny věci, které bych chtěla dělat. Před týdnem jsem psala o svém pracovním pohovoru v Primarku. A ano, tu práci jsem nakonec dostala a jsem za to fakt ráda, jen je pravda, že od té doby co tam chodím se moje dny zdají být nějak kratší :). Protože tohle je práce, kde musím dodržovat přesně daný rozvrh. Jako živnostník můžete organizovat svůj čas přesně tak, jak se vám to hodí. Jste hladoví? Dáte si svačinku. Potřebujete pracovat dvě hodiny místo jedné? Tak jen do toho! Jenže s mým denním rozvrhem  si nemůžu dovolit plánovat si věci přesně tak, jak se to hodí mě. Nemůžu prostě přijít do práce o hodinu dřív a o hodinu dřív odejít. Nemůžu jeden den pracovat 8 hodin a druhý den mít volno, abych se zaměřila na svoje soukromé projekty. Mám jen pár hodin dopoledne, pak musím pracovat 4 hodiny v Primarku (což je v podstatě 7 i s cestou) a pak doma po večeři je už tak 10 večer a já mám už asi jen tak hodinu na dokončení nějakých věcí co nejvíc hoří než moje oči vypadnou z důlků únavou. A ty večery - to jsou přesně ty chvíle, kdy lituju, že den má jen 24 hodin.

Ale má to 2 pozitivní dopady. Za prvé se učím jak lépe organizovat svůj čas. Je to pořád spojené s těmi limity, o kterých jsem psala už dřív. Tohle je přesně limit, který nemůžu ignorovat a musím udělat to nejlepší pro to, abych věci dodělala. 

A za druhé - Je to moje motivace jak pracovat tvrději a efektivněji ve svém volném čase. Vážně bych nechtěla zůstat v Primarku nadosmrti. S platem pro asistenku prodeje na poloviční úvazek si prostě a jednoduše nebudu moct dovolit svůj dům a auto snů :))

All pictures via my Pinterest
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9