What will make you happy in 2014?

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness. • baraperglova.com/blog

I thought years ago that is doesn't make a sense to do list of resolutions for next year. I am not afraid to say that I have a weak will. But I said to myself that I can try it again. I got an inspiration from my favorite Czech blogger Ruzova Panda, where Michaela Losekoot made a list not of her resolutions, but 50 things what will make her happy. And I think it is a great idea! But maybe I can think about it still like about resolution list, because I am older, smarter and resolute than years ago and my will is much stronger...

I don't know if my list will have 50 points, because I don't want to write things in my list just to make this nice number 50 :). So let's be real. No more I want to lose 5 kilos. Instead of this I should to love myself in the way I am. Thinner or with few more kilos that do not fit into my favorite pants. I can buy new favorite pants where I fit just like I am. Go for it! 

1. Stop try to fix things or facts I cannot fix.
2. Do not try to change people. Inspire them.
3. Do not buy packaged food. It is not good for me nor for environment.
4. Do not have more than 100 things. Including tooth brush or pencil. I don't need more.
5. Tell to my father more often I love him. He deserve it.
6. Change the lives of five people. But just if they want it.
7. Eat less bread and more paleo.
8. Take a picture of everything beautiful what I will see. Every day.
9. Avoid all stereotypes and the things I do in the same way for years do differently. At least once. 
10. Spend less money for things and more money for experiences.
11. Earn money by what I like. With my blog for example.
12. Travel across three european countries.
13. Don't waste a time with people who takes my energy and positive thinking.
14. Stop complaining and do something about the facts that bothers me.
15. To interesting people that I will meet tell what I like about them.
16. With every bad news say three good.
17. Spend a time with my nearest friends on some vacation.
18. Read more books. At least two books monthly.
19. Every day I will think about things I am grateful.
20. I will start to learn french and do not give up just because they say something different than they write.
21. Skip, climb over, go around or truckle every obstacle.
22. Admit that I'm acting like an idiot every time I will act like an idiot. And apologize for it.
23. Don't do just everything I love, but try start love everything I do.
24. Do something special what I will remember all my life.
25. Read this article in the end of 2014 and be happy for all these things what I really did and do not hate myself for all things I did not as I wanted. In any case I want to see this list and know that I did my best to get this list done, to be happier.

Wow, it was not easy at all! Try it! ;) What will make you happy in 2014? What will be in your list?

Happy new year to all of you!

//

Před lety jsem si myslela, že dělat si novoroční předsevzetí je blbost. Nebojím se říct, že mám slabou vůli pro jejich dodržení. Ale řekla jsem si, že bych to mohla zkusit znovu. Inspirovala jsem se od blogerky Michaely Losekootové z Růžové pandy jejím seznamem 50ti věcí, které nejsou až tak úplně seznamem předsevzetí, ale seznamem věcí, které jí v dalším roce udělají šťastnější. A já myslím, že to je skvělý nápad! Už jen to napsat veřejně, protože pak budeme mít víc motivace seznam dokončit. Jen já na to pořád budu myslet jako na seznam svých předsevzetí. Přeci jen jsem starší, chytřejší a odhodlanější a mám mnohem silnější vůli než před lety...

Nevím, jestli zrovna můj seznam bude mít padesát bodů, protože nechci tam psát věci, které nemyslím tak úplně vážně jen proto, abych z toho udělala to pěkné číslo 50 :). Takže buďme reální. Už žádné "zhubnu 5 kilo". Místo toho bych se měla mít ráda taková jaká jsem. Štíhlejší nebo s pár kily navíc, které se nevejdou do mých oblíbených kalhot. Tak si prostě koupím nové oblíbené kalhoty, do kterých se vejdu tak jak jsem. Tak pojďme na to!

1. Přestat se snažit napravit věci nebo skutečnosti, které spravit nejdou.
2. Přestanu se pokoušet měnit lidi. Radši je budu inspirovat.
3. Přestat si kupovat balené potraviny. Nebo jakékoli potraviny které po sobě zanechávají odpad (plasty atp.). Není to dobré ani pro mě ani pro životní prostředí.
4. Nebudu mít celkem víc jak 100 věcí. Včetně kartáčku na zuby nebo tužky na psaní. Víc stejně nepotřebuju.
5. Víc říkat svému tátovi, že ho mám ráda. Zaslouží si to.
6. Změním život pěti lidem. Ale jen těm, kteří o to budou stát. A budou za to stát.
7. Jíst mín pečiva a víc paleo.
8. Vyfotit si všechno krásné, co uvidím. Každý den.
9. Vyhnout se všem stereotypům a věci, které už roky dělám stejně dělat jinak. Aspoň jednou.
10. Utratit míň peněz za věci a víc za zážitky.
11. Procestovat tři evropské země.
12. Vydělávat si peníze tím, co mě baví. Třeba tímhle blogem.
13. Neztrácet čas s lidmi, kteří mě vysávají a berou mi pozitivní myšlení.
14. Přestat remcat a dělat něco proti věcem, které mi opravdu vadí.
15. Zajímavým lidem, které potkám, říct, co se mi na nich líbí.
16. S každou špatnou zprávou říct tři dobré.
17. Strávit čas s nejbližšími přáteli na dovolené.
18. Číst víc knih. Aspoň dvě měsíčně.
19. Každý den myslet a připomenout si věci, za které jsem vděčná.
20. Učit se zase francouzsky a nevzdat to jen proto, že se to zdá těžký a že to jinak vyslovujou než píšou.
21. Přeskočit, přelézt, obejít nebo podlézt každou překážku, která se naskytne. Vždycky je cesta jak na to.
22. Přiznat, že se chovám jako idiot pokaždé, když se chovám jako idiot. A omluvit se za to.
23. Nedělat jenom věci, které miluju, ale snažit se naučit se milovat to co dělám.
24. Udělat něco extra na co budu vzpomínat celý život.
25. Přečíst si tenhle článek na konci roku 2014 a být šťastná za všechny věci, které jsem dotáhla do konce a nenenávidět se za to, co jsem neudělala tak, jak jsem chtěla. V každém případě se podívat na tenhle seznam a s čistým srdcem si říct, že jsem udělala všechno, abych ho dokončila, abych byla šťastnější.

Páni, nebylo to vůbec lehké! Zkuste to taky ;) Co udělá v roce 2014 šťastnější vás? Co bude na vašem seznamu?

Šťastný nový rok vám všem!

Photo by me