Waiting For Ghosts.

You know, in the Czech Republic we don't have something like Halloween, although commercialization of this feast also came to us and so also in the Czech you can see in some families how they carve pumpkins, decorate homes with spooky witches and October dominate the combination of black and orange color. People do it because they saw it in American TV shows and movies without knowing what the tradition of Halloween really means.

No, no, we celebrate Halloween, instead of Father Christmas (Jesus) we are waiting for Santa Claus and I'm just waiting the day when turkeys get into the Czech so we could pretty patriotic celebrate Thanksgiving :))

In the Czech Republic we celebrated All Souls' Day since ever. Although celebrated is not accurate term. Second November, in the Czech Republic we celebrate the Day in memory of deceased, which seems like a nice tradition, simply least once a year to remind that here with us were people who, whether we like it or not, something meant for us, and now they are no longer with us, so let's light a candle in a memory of them. I think fragrant is enough :)

My today's moodboard is in awe of ghosts, all the deceased spirits, even those who are stuck between life and death.

 //

Víte, v Česku nemáme nic jako Halloween, ačkoli komercializace tohoto svátku dorazila i k nám a tak i u nás v Česku můžete v některých rodinách vidět, jak se doma vydlabávají dýně, obydlí se zdobí strašidelnými čajodějničkami a měsíc říjen ovládne kombinace černé a oranžové. Lidi to dělají, protože to viděli v amerických seriálech a filmech aniž by tušili co tradice Halloweenu skutečně znamená. 

Kdepak, u nás se slaví Halloween, místo Ježíška čekáme na Santu Clause a já jen čekám, až se do Česka dostanou krocani, aby jsme si mohli pěkně vlastenecky oslavit Den Díkuvzdání :)) 

V Česku se odjaktěživa slavily Dušičky. Ačkoli slavili není asi úplně přesný výraz. 2. listopadu je v Česku Den památky zesnulých, což mi přijde jako hezká tradice, prostě si aspoň jednou za rok veřejně připomenout, že tady s námi žili lidé, kteří, ať chceme nebo nechceme, něco pro nás znamenali a teď už nejsou mezi námi, tak jim pojďme zapálit aspoň svíčku. I kdyby voňavou :)

Můj dnešní moodboard je v úctě všem zesnulým, duchům, i těm co uvízli mezi životem a smrtí.

 

 

All photos via my Pinterest
1 / 2 / 34 / 56 / 7 / 8 / 9