Copper. In every interior.

I was trying to write about copper a little time ago, but finally I wrote this article (where you can find copper too, but originally it has to be about something else :) ) But don't expect something more than inspiration! So finally today here is my little photoset with copper things. It is little bit weard, but copper with his nice color seems to me be very neutral. I mean, I can imagine copper decoration in every interior and still will look good everywhere...

What do you mean?

//

Snažila jsem se o mědi napsat před nějakým časem, ale nakonec jsem napsala tenhle článek (kde najdete měď taky, ale původně to mělo být o něčem jiném: :) ) Ovšem dnes nečekejte víc, než inspiraci! Takže konečně dnes je tady můj malý fotoset s měděnými doplňky. Je to trochu zvláštní, ale i přes svou barvu se mi měď zdá být podivným způsobem neutrální. Chchi říct, že si měděnou dekoraci umím představit v jakémkoli interiéru a pořád bude vypadat dobře prostě všude...

Co myslíte vy?