ALH Residence. Distinctive style.

I think that the Australian design continues to amaze me. I do not remember exactly what I had the idea of living culture Australians, but it's nice to see how great taste Australian architects have. Just like those of MIM design. What you see is ALH residence in Melbourne.

What I like is using a neutral color palette as a base - black, white, dark brown and then accentuated colors of accessories and furniture. Just such accents in a neutral space, which themselves look good, but we see it as a great cherry on top of the interior.
Must not forget how much I like the styling of the apartment. Here you can see many different decorations, but all perfectly complement each other.

Perhaps the only thing I don't like so much is a leaf pattern wallcovering in the bedroom. Maybe it's because I'm not "wallpaper type" or simply because it unnecessarily distract attention from nicely color-tuned details in the rest of room.

// 

Myslím, že australský design mě nepřestává překvapovat. Nevím už přesně jakou jsem měla představu o kultuře bydlení Australanů, ale je milé vidět, jak skvělý vkus mají australští architekti. Třeba jako ti z MIM designu. To co vidíte, je ALH rezidence v Melbourne.

Co se mi líbí je použitá neutrální paleta barev jako základ - černá, bílá, tmavě hnědá a pak výraznější barvy doplňků a nábytku. Prostě takové akcenty v neutrálním prostoru, které samy o sobě vypadají dobře, ale tady je vidím jako skvělou třešničku na dortu celého interiéru. Nesmím ani opomenout to, jak moc se mi líbí styling celého bytu. Můžete tu vidět mnoho různorodých dekorací, ale přesto se všechny skvěle vzájemně doplňují. 

Snad jediné, co mě až tolik nenadchlo je výrazná tapeta s motivem listů v ložnici. Buď je to proto, že nejsem "tapetový typ" nebo prostě proto, že zbytečně odvádí pozornost od pěkně barevně laděných detailů ve zbytku místnosti.  

Design by MIM Design  
Photographed by Derek Swalwell
 
Photos via Contemporist