Sage. The green one.

Sage is a new kind of green. For me. I like how it sounds :). In this Friday's moodboard you see a collage in shades of green. Actually I am not sure if any of them is a real sage green, because I didn't saw a definition, but I believe you will like it as I do.
I was inspired for this moodboard by my window view. Behind our house is a garden and behind the garden is a big park, so we are surrounded by a greenery and a bit of it I want to bring here ;)

Have a nice weekend and take a trip into the wild!

//

Sage je nová zelená. Aspoň pro mě. Líbí se mi, jak ten název zní :). Páteční moodborad je složený z odstínů zelené. Vlastně si tak úplně nejsem jistá, jestli je některá z nich skutečně sage, protože jsem nikde neviděla definici, ale věřím, že se vám bude líbit tak jako mě.
Pro tuhle koláž jsem se inspirovala výhledem ze svého okna. Za naším domem je totiž zahrada a za zahradou obrovský park, takže jsme obklopeni zelení a chtěla jsem trochu z ní přenést i sem ;)

Užijte si víkend a vyražte do divočiny!

All photos via my Pinterest