White Plains. Nice kitchen.

A little time ago I wrote about design firm Workstead and their project here. I remember that there was another project what attracted my attention and so today here it is. Dark wooden kitchen with sliding doors cabinets. Really nice and extraordinary solution. Besides this, in this kitchen attracted me also industrial wall lamps and old metal dinning chairs. 

Nice details, good job! 

// 

Před časem jsem psala o designové firmě Workstead and jejich projektu ve tomhle příspěvku. Vzpomněla jsem si, že to nebyl jediný projekt, který přitáhl mojí pozornost a tak se na něj podívejme dnes. Tmavá dřevěná kuchyň s posuvnými dvířky je velmi pěkné a neobvyklé řešení. Kromě toho mě zaujaly ještě nástěnné industriální lampy a staré kovové židle u jídelního stolu, ty s lehce oprýskaným nátěrem :)

Pěkné detaily, dobrá práce! 

All photos by Workstead