VSCO Grid. For all photo shoot lovers.

Since I saw on Miss Moss a short article about the mobile app VCSO CAM, I was looking for as much as I can write about it on my blog. Well it took me so long because I wanted to make a few of my own images and add them here. What's going on. VSCO CAM is an app for creating and editing the photos on your phone. Sure, you might say, Instagram is already here, but VSCO CAM offers a lot more options in terms of filter settings, brightness adjustment, cropping, etc.. Moreover, it is possible overwhelmingly sympathetic, in terms of design and use. Very simple, minimalist, no complicated graphics and using.

// 

Od té doby co jsem na Miss Moss uviděla krátký článek o aplikaci VCSO CAM, jsem se těšila až o ní budu moct napsat i na svém blogu. No trvalo mi to tak dlouho, protože jsem chtěla udělat pár vlastních záběrů a přidat je sem. O co jde. VSCO CAM je aplikace na tvorbu a úpravu fotografií ve vašem telefonu. Jasně, možná si říkáte, Instagram už tu je, ale VSCO CAM nabízí mnohem víc možností, co se týče filtrů, nastavení, upravení jasu, ořezu atp. Navíc je mo ohromně sympatická, co se týče designu a použití. Velmi jednoduchá, minimalistická, žádné složité grafické zpracování.  

One of part VSCO CAM app is the so-called VSCO Grid, which is actually a library of photos from users VSCO. Lots of profiles is tremendously inspiring and I found there really a lot of amazing photos. Some of them see bellow.

// 

Součástí aplikace VSCO CAM je takzvaný VSCO Grid, což je vlastně taková knihovna fotografií od uživatelů VSCO. Spousta profilů je ohromně inspirativních a já jsem tam našla skutečně hodně úžasných záběrů. Na některé z nich se podívejte níže. 

Kevin Russ

Kevin Russ

Pictures I took with my telephone - Bobby Wiliams

Pictures I took with my telephone - Bobby Wiliams

Logan Cole

Logan Cole

Diana Moss - Miss Moss

Diana Moss - Miss Moss

So whether you are a beginner, an avid Instragramist, professional photographer or a hunter of great applications, try to VSCO. In free version can be found about 10 filters, you can share all the pictures on several social networks (including Instagram ;) ) and if 10 filters are not for you enough, you can buy about 48 more!

// 

Takže ať už jste začátečník, vášnivý Instragramista, profesinální fotograf nebo jen lovec skvělých aplikací, zkuste se na VSCO mrknout. Ve free verzi najdete asi 10 filtrů, všechny fotografie můžete sdílet na několika sociálních sítích (včetně Instagramu ;) ) a jestli vám 10 filtrů nebude stačit, můžete si jich dokoupit dalších asi 48!

Nakonec několik mých záběrů :) 

// 

And finally - some of my own photo shoots! :)