Details? It's all about them.

I have a little delay with blogging during last few days. This is because together with Petr we decided totally spontaneously to redecorate (paint) the entire apartment before leaving. Our mother came to visit to us on Thursday and we told her about how we're going to do it eventually and that we do not want to do it too much, because we have to scrape the old paint. And she got up and said "But maybe it will go well" and for a while we were peeled half wall :)) So we finally painted the entire apartment, which is on one hand good, because we do not have to worry about it, but on the other hand, we're quite upset (ourselves) that we did not do much sooner, because it's here now brighter, cozier and more beautiful. Some things just would not be delayed... :)

But back to our topic today. I have an inspiration from Stockholm apartment and today it is all about details. Because not only styling is about details, but in the details it reflects our personality, style and often entire worldview. Details testify a lot about us - That's what I believe and why I am asking for details lately emphasis. Just like our new, pure white, match us much more than the old dark blue or aggressive red...

BTW, if you are looking for more inspiration, check out my eponymous Pinterest board  ;)

 //

Mám trochu prodlevu na blogu za posledních pár dní. To proto, že jsme se s Petrem rozhodli, naprosto spontánně, vymalovat před odjezdem celý byt. Naše maminka k nám ve čtvrtek přijela na návštěvu a my jsme jí říkali o tom, jak se na to časem chystáme a že se nám do toho moc nechce, protože starou barvu musíme seškrábat. A ona vstala a říká "Ale třeba to půjde dobře" a za chvíli už jsme měli oloupanou půlku stěny :)) Tak jsme nakonec vymalovali celý byt, což je sice na jednu stranu dobré, protože už s tím nemáme starosti, ale na druhou stranu jsme docela naštvaní (sami na sebe), že jsme to neudělali mnohem dřív, protože je to tady teď světlejší, útulnější a krásnější. Některé věci by se prostě neměly odkládat :)...

Ale zpět k dnešnímu tématu. Mám pro vás inspiraci ze Stockholmu a dnes je to hlavně o detailech. Protože nejen styling je o detailech, ale v detailech se odráží naše osobnost, styl a mnohdy celý pohled na svět. Detaily toho o nás hodně vypovídají - o tomhle jsem přesvědčená a proto na detaily kladu poslední dobou velký důraz. Stejně jako třeba naše nová, čistě bílá, výmalba k nám sedí mnohem víc než ta stará sytě modrá a agresivní červená...

Mimochodem, jestli hledáte ještě více "detailní" inspirace, mrkněte na můj Pinterest ;)

 

All photos via Fantastic Frank