Important visitor. Challenging weekend.

Whoo! Last post on Thursday last week...Don't worry, I didn't give it up, but I had a very special visitor this weekend - my father and his new girlfriend - and I had no time to check...you know internet things and for writing a new post at all :). But as wrote me my little blogger soulmate Nika, it's summer and on vacation is so many better things to do than spend weekend on the internet :) So that's right and I can say, that we had wonderful weekend, we had so much fun and we saw so much great things and places. Right, was really, I mean REALLY hot on Saturday and I was not in mood to taking a photos, but despite the heat I took some, so let me show you a few photographs what we have experienced.

// 

Fuuu! Poslední příspěvek ve čtvrtek minulý týden...to se mi nepodobá :) Žádný strach, nevzdala jsem to, jen jsem měla tenhle víkend velmi speciální návštěvu - svého tátu a jeho novou přítelkyni - a něměla jsem čas na...však víte - internetové zálěžitosti a na psaní nového příspěvku už vůbec ne :). Ale jak mi napsala moje malá spřízněná bloggerská duše Nika, je léto a je spousta lepších věcí co jde dělat než trávit víkend na internetu. A je to fakt a můžu říct, že my jsme měli opravdu skvělý víkend, hodně jsme se nasmáli a viděli jsme spoustu skvělých míst a věcí. Pravda je, že v sobotu, kdy jsme měli největší program bylo velké a tím myslím opravdu VELKÉ horko a tak jsem nebyla tak úplně v náladě na focení, ale i přes to vedro jsem se k pár snímkům donutila, tak mi teď dovolte ukázat aspoň něco málo z toho co jsme viděli.

I was fascinated by the giant stork nests. It's amazing how they can build there on a very small space so large burrow :)  //  Byla jsem fascinována obřími hnízdy čápů. Přišlo mi úžasné, jak si na tak malém prostoru umí postavit tak velký kutloch :)

I was fascinated by the giant stork nests. It's amazing how they can build there on a very small space so large burrow :)

//

Byla jsem fascinována obřími hnízdy čápů. Přišlo mi úžasné, jak si na tak malém prostoru umí postavit tak velký kutloch :)

This is something what I call "The power of nature" //  Tohle je něco, čemu říkám "Síla přírody" 

This is something what I call "The power of nature"

// 

Tohle je něco, čemu říkám "Síla přírody" 

We saw amazing trees, in this one I saw a deer with funny nose. In another one were big owl eyes or funny face with crazy hair from branches. //  Cestou jsme viděli i jiné zázraky přírody, jako třeba "skoro živé" stromy. Tenhle mi připomínal jelena se srandovním nosem. Na jiných byly zase vidět obří soví oči nebo legrační obličej s bláznivými vlasy z větví.

We saw amazing trees, in this one I saw a deer with funny nose. In another one were big owl eyes or funny face with crazy hair from branches.

// 

Cestou jsme viděli i jiné zázraky přírody, jako třeba "skoro živé" stromy. Tenhle mi připomínal jelena se srandovním nosem. Na jiných byly zase vidět obří soví oči nebo legrační obličej s bláznivými vlasy z větví.

I must not forget the sights. Lednice-Valtice ground is probably the most beautiful place I have here in the Czech Republic visited and our route led through the Temple of the Three Graces. //  Nesmím zapomenout na památky. Lednicko-Valtický areál je asi to nejkrásnější místo, jaké jsem tady v Česku zatím navštívila a naše trasa vedla přes chrám Tří Grácií. 

I must not forget the sights. Lednice-Valtice ground is probably the most beautiful place I have here in the Czech Republic visited and our route led through the Temple of the Three Graces.

// 

Nesmím zapomenout na památky. Lednicko-Valtický areál je asi to nejkrásnější místo, jaké jsem tady v Česku zatím navštívila a naše trasa vedla přes chrám Tří Grácií. 

DSC00121.jpg
In the end of our trip we went through the part of the castle gardens of Lednice castle. For tour inside the castle we were too tired, but it doesn't matter because among the very good looking tourists we were looked after very hard day too miserable for tour in some beautiful place like Lednice is :) //  Na konci našeho výletu jsme si ještě prošli část zámecké zahrady u Lednického zámku. Na prohlídku zámku zevnitř jsme byli až moc unavení, což vlastně vůbec nevadí, protože mezi načančanými turisty jsme stejně vypadali až příliš bídně a do tak krásných prostor jako jsou Lednice bychom se jaksi nehodili :)

In the end of our trip we went through the part of the castle gardens of Lednice castle. For tour inside the castle we were too tired, but it doesn't matter because among the very good looking tourists we were looked after very hard day too miserable for tour in some beautiful place like Lednice is :)

// 

Na konci našeho výletu jsme si ještě prošli část zámecké zahrady u Lednického zámku. Na prohlídku zámku zevnitř jsme byli až moc unavení, což vlastně vůbec nevadí, protože mezi načančanými turisty jsme stejně vypadali až příliš bídně a do tak krásných prostor jako jsou Lednice bychom se jaksi nehodili :)

DSC00139.jpg
And what really caught my attention here were beautiful gardens. So amazing, colorful and neat place. If I should to be a gardener, I want to work on some place like this... //  A co opravdu hodně zaujalo moji pozornost byly zámecké zahrady. Bylo to úžasně barevné, čisté a uspořádané místo. Kdybych měla být zahradníkem, chtěla bych pracovat na místě jako je tohle...

And what really caught my attention here were beautiful gardens. So amazing, colorful and neat place. If I should to be a gardener, I want to work on some place like this...

// 

A co opravdu hodně zaujalo moji pozornost byly zámecké zahrady. Bylo to úžasně barevné, čisté a uspořádané místo. Kdybych měla být zahradníkem, chtěla bych pracovat na místě jako je tohle...

DSC00144.jpg

And how was your weekend? What about your exciting adventures?  :)

Have a great start on new week! 

// 

A jaký byl váš víkend? Zažili jste nějaká úžasná dobrodružství? 

Všem přeji úžasný start do nového týdne!