Here lives a real music fan.

I see that in today's apartment for your interior inspiration lives a real music fan. I really like the storage for vinyls!

// 

Nejde si nevšimnout, že v dnešní interiérové inspiraci bydlí skutečný hudební fanoušek. Líbí se mi ta knihovna pro vinylové desky!

Before we decided to move and our plans for improving our living stopped I wanted to have in our bedroom black wall behind the bed. I know that for someone it could be depressive or too dark, but dark wall (or walls) make me feel calm, comfortable and safe. Maybe in our next apartment... 

// 

Ještě předtím, než jsme se rozhodli přestěhovat a naše plány pro vylepšování bydlení se zastavily, jsem chtěla stěnu za postelí v naší ložnici nechat vymalovat na černo. Vím, že pro někoho to může být depresivní nebo příliš tmavé, ale tmavá stěna (případně stěny) v místnosti mi dodávají klid, pohodlí a cítím se bezpečněji. Tak snad možná v dalším bytě...

Except vinyls and black wall I want to point at fur on chairs. They reminds me a little bit of Lotta Agaton style. Another nice detail is heating painted in black color. It's so different! Ceiling lamp in living room is amazing, I like the contrast between modern lamp and decorative rosette. And in the bedroom are colors of some accessories and components tightened to the last detail. Just a note - ceiling lamp, pillow, table desk, bedside table desk and knobs on the commode are in the same color.

What do you think about black walls in the room? 

// 

Kromě vinylů a černé zdi bych chtěla ještě poukázat na kožešiny přehozené přes kožené židle. Připomínají mi něco ze stylu Lotty Agaton. Další pěkný detail je topení v natřené na černo. Je to tak jiné! Lustr v obývacím pokoji je naprosto úžasný, líbí se mi ten kontrast mezi moderní lampou a dekorativní rozetou na stropě. A v ložnici jsou barvy některých doplňků a komponentů dotažené do posledního detailu. Jen si všimněte - stropní lustr, jeden polštář, pracovní deska, deska nočního stolků a knobky na komodě jsou ve stejné barvě.

A co si myslíte vy o černých stěnách v místnosti? 

 

All photos via Stadshem