Flickr Thursday #1: Jeannette Rose

This months I want to dedicate Thursdays to talented photographers from Flickr. Actually it's very inspiring!

Few times I mentioned that I want to take my own photos, but at first I need a camera. I am waiting with buying some SLR in London. I promised to myself to buy one after I got paid from my first client in London, so it's motivation to not waste time on my lazy ass and get some client quickly! :)). And also I joined as a member to a few photographic groups in London and I am very looking forward to first meet ups! I know that I am not there but still in the Czech Republic, but I was so excited from thoughts for new life that I cannot wait! :)


And now, let me introduce first photographer Jeannette Rose. Jen is self-taught photographer from Western Massachusetts who grew up with her Italian grandparents who taught her how to make pasta and talk using ridiculous hand gestures. Her favorite subject to shoot are portraits, but lately she has been really interested in conceptual/surreal photography. 

"I think that all art (in any form) tells a story and I especially like photography that seems to have a narrative. I'm not sure if it's the English major in me, but I love trying to interpret what the artist is trying to portray or evoke--and that's sort of what I've been trying to do with my most recent work." 

I like her photos, because really I can see her trying to bring depth in it. And finally the picture is not just about the object that is on it, but about something that is invisible and it's "behind" the photo, but for everyone it is something different. And that's the way I like it.

 // 

 

Rozhodla jsem se tenhle měsíc věnovat čtvrtky talentovaným fotografům z Flickru. Vlastně je to ohromně inspirativní! 

Už párkrát jsem zmiňovala, že bych chtěla dělat nějaké vlastní fotografie, ovšem na to pořebuju jednu relativně nezbytnou věc - fotoaparát :)) S pořízením zrcadlovky ale čekám až do Lonýna. Slíbila jsem si, že si jí pořídím z prvního platu, který dostanu od svého prvního klienta tam, takže mám velmi dobou motivaci neplýtvat časem na svém líném zadku a sehnat prvního zákazníka hodně rychle! :) A navíc už jsem se přidala do několika fotografických skupin začátečníků v Londýně a už se ohromně těším na první setkání! Ovšemže vím, že tam ještě nejsem a že jsem stále tady, ale byla jsem tak moc nadšená z nového života, že jsem prostě nemohla počkat! :)


A teď mi prosím dovolte představit první fotografku Jeannette Rose. Jen je fotograf samouk ze zápasdního Massachusetts, který vyrůstala se svými italskými prarodiči, kteří ji naučili jak dělat těstoviny mluvit s využitím směšných gest pomocí rukou. Ráda fotí portréty, ale poslední dobou ji zajímá koceptuální/surrealistická fotografie. 

"Myslím, že umění, ať už v jakékoli formě, vypráví příběh a zvláště se mi líbí fotografie, která se zdá být mnohem více výpravná. Nejsem si jistá, jestli je to anglický major ve mně, ale miluju snahu interpretovat to, co se umělec snaží vylíčit nebo vyvolat - a to je něco, co se teď snažím dělat ve své nejnovější práci." 

Mě se její fotografie líbí, protože opravdu vidím, jak se snaží dát jim nějakou hloubu. A nakonec ta fotorafie není jen o objektu co je na ní, ale o něčem mnohem méně viditelné, co je až "za ní" a pro každého je to něco jiného. A to je způsob, který mám ráda.

 

 

All photos with kind permission to share by Jeannette Rose
See all her work on Flickr
More about Jen