No time for procrastination.

I'm not sure how it happened, but have you noticed that it's September? Fall is coming so fast! Recently was March and I complained that it's snowing, then someone snapped his fingers, for 5 minutes was summer, and for a while it will turn to snow again! Today's moodboard is a clash of last warm summer days with beginning of autumn (yesterday I noticed in the park that it began to fall leafs of the trees)

I must confess that I feel like I've wasted time for the last six months. I didn't paid attention for things I had to paid and I procrastinated so much! Everything happened tremendously quickly and I wasted half a year that I will never return back. I wasn't worth a rap in many ways. So I said to myself today, why to start resolutions in the New Year? I've already lost a lot of time! Over the next half a year I want to catch up: 

 • Read 20 books that keep unread for too long and to take notes from the treatises
 • Get an internship with stylist, designer, in the magazine or in the company, which is related to design (and preferably all of them) 
 • Learn how to better manage my time
 • Complete a full course French for Beginners 
 • Eat Paleo and do not cheat (like this morning, when I ate panini for breakfast) 
 • Help at least one person to change his life for the better 
 • Start again draw a walk on public courses with people in England 
 • Produce a new product and be proud of it 

And what is your list? Everybody has something what linger away. Again, again and again... 

 //

Nejsem si jistá, jak se to stalo, ale taky jste si všimli, že už je září? Podzim přichází tak rychle! Ještě nedávno byl březen a stěžovala jsem si že sněží, pak někdo lusknul prsty, asi 5 minut bylo léto a za chvilku už zase bude padat sníh! Dnešní moodborad je střed posledních teplých letních dní se začínajícím podzimem (včera jsem si v parku všimla, že už začalo padat listí)

Musím se přiznat, že mám pocit, že jsem posledního půlroku mrhala časem. Nevěnovala jsem se věcem, kterým jsem se měla věnovat a příliš mnoho času jsem proprokrastinovala. Všechno ohromně rychle uteklo a já vyplýtvala půlrok, který se mi už nikdy nevrátí zpátky. Prostě jsem stála za houby v mnoha směrech. A tak jsem si dnes řekla, proč s předsevzetími začínat až na nový rok? Už tak jsem ztratila spoustu času! Během následujícího půlroku chci dohnat:

 • Přečíst 20 knih, které neustále odkládám a z těch odborných si udělat poznámky
 • Získat stáž u stylisty, designéra, v časopise nebo ve firmě, která se zabývá designem (a nejlépe úplně všechny)
 • Naučit se lépe hospodařit se svým časem
 • Absolvovat aspoň jeden celý kurz francouzštiny pro začátečníky
 • Jíst paleo a nepodvádět (jako dneska ráno, když jsem si k snídani dala panini)
 • Pomoct aspoň jednomu člověku změnit jeho život k lepšímu
 • Začít zase kreslit a chodit na hromadné kurzy s lidmi v Anglii
 • Vyrobit nový produkt a být na něj pyšná

A jaký je váš seznam? Každý totiž má něco, co neustále odkládá a odkládá a odkládá,... 

 

 

 

All photos via my Pinterest

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9