Flickr Thursday #2: Sean Mundy

Let's continue in Flickr Thursdays! Today's talented photographer is Sean Mundy, 21 years old guy from Montreal, Canada. I was very surprised when he wrote me, because he taking his photography more seriously just for past year and a half! I think he has talent because he improve his shooting very quickly. 

"The style of photography I do is some form of fine art photography I suppose, but I don't really stress over labels or things like that; what matters to me are the images I produce."

Anyway in photography is he interested for past 5 years. He started with an old digital polaroid on a school trip in New York and since then he has been shooting more and more. Also he attended a photography program at a local college for a year, but dropped out due the lack of interest but he has no regrets.  

"I've been lucky to be able to travel around the US several times over the past year living and shooting with photographers that I've met through flickr, and I'd never be able to do it if I was still in school."

I think this is proof that sometimes some things you need really experience and not just study, because you will learn more than lecture. Such an approach I like and totally agree with him. 

Sean is currently working on a few own projects - 52 weeks, a project where he aim to conceptualize and shoot a photo once a week for a year, he write and record own music under the name Wolves Of The Calla and he plans on releasing other music projects as well.

Used camera: Canon XTI and a 50mm f/1.4 lens

// 

Pokračujeme ve Flickr čtvrtcích! Dnešní talentovaný fotograf je Sean Mundy, 21ti letý kluk z Montrealu. Byla jsem hodně překvapená, když mi napsal, že fotografování bere opravdu vážně tepre rok a půl! Myslím, že má opravdu talent, protože zlepšil svojí techniku hodně rychle.  

"Styl fotografie, který dělám je určitá forma výtvarného umění, ale vůbec si nedělám starosti se štítkováním nebo pojmenováváním toho co dělám, protože mi hlavně záleží na samotných fotkách, které produkuju."

Nicméně Sean se začal o fotografii zajímat asi před pěti lety, kdy dostal od rodičů starý digitální polaroid na školní výlet do New Yorku a od té doby fotí víc a víc. Také se zapojil do fotografického předmětu na místní vysoké škole asi na rok, ale odešel kvůli nezájmu a vůbec ničeho nelituje. 

"Měl jsem štěstí, že jsem mohl několikrát cestovat po spojených státech během posledního roku a mohl jsem žít a fotit s fotografy, které jsem poznal skrze Flickr a to bych nikdy nezažil, kdybych chodil do školy."

Myslím, že to dokazuje, že někdy je potřeba některé věci opravdu zažít a ne je jen studovat, protože se tam můžete naučit mnohem víc než z přednášek. Takový přístup se mi líbí a naprosto s ním souhlasím.

Sean momentálně pracuje ještě na několika vlastních projetech - třeba 52 týdnů , projekt, ve kterém se snaží koncipovat a fotit jednu fotografii týdně po dobu jednoho roku, taky píše a nahrává vlastní hudbu pod názvem Wolves Of The Calla a plánuje spuštění i dalších hudebních projektů.


Sean's Flickr profile and facebook page 

All photos with kind permission to share by Sean Mundy