Before I Die by Candy Chang.

This is a wall you can see in one of London street. 

It is easy to caught up in day to day and forget what really matters to you. Before I Die is a global public art project that invites people to reflect on their lives and share their personal aspirations in a public space. Originally created by Candy Chang on an abandoned house in her neighborhood in New Orleans after she lost someone she loved.

Before people die they want to do a lot of amazing things. On this wall I read Before I die I want to: Make a movie, Move in with Kat, Travel the world, Live in London, Put a padlock on Lovelock Bridge in Paris, Work for McDonalds,...

People have dreams and this wall is inspiring. Well, maybe except the part with McDonalds :)). 

What would you wrote on this wall?

Have a lovely rest of this weekend!

//

Tuhle zeď můžete vidět na jedné z Londýnských ulic.

Je snadné se honit den za dnem a zapomenout co je pro vás skutečně důležité. Before I Die (pozn. překl, Předtím než zemřu) je celosvětový veřejný umělecký projekt, který vybízí lidi, aby přemýšleli o svém životě a podělili se o svoje osobní ambice na veřejném prostoru. Původně byl projekt vytvořený Candy Changovou v opuštěném domě kdesi v New Orleans poté, co ztratila milovanou osobu.

Předtím než lidé zemřou chtějí dělat hromadu úžasných věcí. Na téhle zdi jsem mezi nápisy četla: Natočit film, Sestěhovat se s Kat, Procestovat svět, Žít v Londýně, Pověsit zámek na Most lásky v Paříži, Pracovat pro McDonalds,...

Lidé mají tolik snů a tahle zeď je moc inspirativní. No snad až na tu část s McDonaldem :))

Co byste si na tuhle zeď napsali vy?

Přeji všem krásný zbytek víkendu!

Photos by me