How frappante lives? #11 Happy new start!

Happy new start! Goodbye London • baraperglova.com/blog

Yesterday and today I read a lot of messages about Happy new year 2014. I don't like celebrating new year. A lot of people see new year like an opportunity for new start with clean desk, like an opportunity to change something in their lives, to start something new,... But why just on New Year? Why we don't celebrate every new day? Because every day you can change your live. What is the difference?

But just like New Year is a time for big announcements, even I have one as well. As I wrote in one of my previously posts, we are not happy here in London. For all the money we spend here for rent, food, etc. we could travel. So why not? After all, we are not ready to stay in one place and settle down. We are young, nobody know how many years have till the end of his life. Our new "plan" is travel across 26 european countries. Aimlessly, with no time limit. And we'll start in February, before our contract expires. 

This is so exciting! Not just because own traveling. From Czech we came to London with 8 boxes, 2 bags with clothes and one box with iMax. Now we need to reduce again! Leave London with just 4 boxes and then continue just with 2 suitcases. No unnecessary things, no more stuff than we really need. And I am so excited about all the new things, places and people I could write about which could inspire you!

So happy new year, happy new start! I believe that this year will be awesome!

//

Včera i dnes jsem četla spoustu těch veselých zpráv oznamující šťastný nový rok 2014. Nemám moc ráda oslavy nového roku. Spousta lidí se na nový rok dívá jako na úžasnou příležitost začít s čistým štítem, jako příležitost něco změnit s jejich životem nebo něco nového začít.,...Ale proč zrovna na Nový rok? Proč neslavíme začátek každého nového dne? Každý den je přeci zrovna ten vhodný den pro změnu čekohokoli v životě nebo udělání něčeho jinak. V čem je tedy rozdíl?

Ale nakonec stejně tak jako je Nový rok časem, kdy každý přichází s důležitými oznámeními, ať už to jsou předsevzetí nebo prostě jen sliby, i já přicházím s jedním důležitým. Jak už jsem psala v jednom z předchozích příspěvků, Londýn se nám pod kůži nedostal a nějak jsme mu na chuť prostě nepřišli. Zkusili jsme to, zvedli zadek z komfortní zóny v Česku, zažili spoustu nového, nelitujeme toho, ale není to pro nás. Už jen to počasí. Tedy samozřejmě jsme věděli, že Anglie je země deštivá, ale časem člověka omrzí se při každé procházce navlíknout jako by měl namířeno k vodopádu. Spočítali jsme si, že za všechny výdaje co dáme za nájem, jízdné, jídlo a tak dál a přitom se nehneme z místa bychom fakt mohli radši cestovat. Takže proč ne? Koneckonců nejsme ještě tak úplně připraveni zůstat na jednom místě a usadit se. Jsme pořád ještě mladí a člověk nikdy neví kolik let mu zbývá než ho srazí autobus nebo napadne smrtelný bacil. Náš nový "plán" je procestovat 26 evropských zemí. Zdá se to jako velké číslo, ale některé jsou tak maličké, že je stihneme přejít za den pěšky. Budeme cestovat bez fyzického cíle, bez časového limitu. Jo a začnínáme v únoru, takže ještě předtím, než nám skončí nájemní smlouva. Koneckonců jsme tak natěšení, že asi není nač čekat.

Je to ohromně vzrušující! Nejen kvůli vlastnímu cestování. Tak třeba z Česka jsme odjeli s osmi krabicemi, dvěma pytli s oblečením a jednou krabicí s iMacem. Teď hodláme opět redukovat. Londýn budeme opouštět s pouze čtyřmi krabicemi a dále pak pokračovat s pouze dvěma kufry. Žádné zbytečnosti, žádné kravinky navíc. A jsem hlavně nadšená z těch věcí, míst a lidí o kterých vám budu moct napsat nebo kterými vás budu moct inspirovat!

Tak šťastný nový rok, šťastný nový start! Věřím, že tenhle rok bude senzační!

 

Photo by me