Shoptour: In the Darkroom.

Shoptour: In the Darkroom. • baraperglova.com

Today I want to introduce you another of amazing shop you can find in London. Darkroom store you can find in one of London street Lamb's Conduit Street, just beyond the bustle of the centre of London. This street is actually full of amazing and very pretty shops, from bookstores, through tailoring workshop with luxurious custom shirts, shop with French goods, to small cozy cafes where one wouldn't mind to spend whole afternoon.

Darkroom is and independent store with own e-shop, which offer an eclectic mix of handmade accessories for men, woman and home. This store is trying to approach design as crossing the border between functionality and aesthetics. For example, extravagant necklace can be worn as jewelry or hang it on the wall like a work of art. This approach is very easy to see from the whole concept of placing products in the store when the pieces are presented together not by type of product (such as department vases or pillows ), but rather are placed by topics such as colors, textures or patterns, so you feel like you walked through the small shopping collections. Browsing the store became to me more like experience, like I was in the gallery and looked at each exposure as work of art.

In many products Darkroomu is reflected the passion for traditional African art. In addition to its own branded product, Darkroom is a collection of art emerging and unknown designers from around the world.

Darkroom shop I would definitely visit again and I would recommend it to anyone who likes new approaches to presenting the design and design products while looking for original products for the modern lifestyle blended with the creation of indigenous African tribes.

//

Dnešní příspěvěk nebude o fotografování a o kouzlu vyvolávání filmu, i když tomu název Darkroom (pozn. překl. Temná komora) napovídá. Dnes vám představím jeden z dalších úžasných obchodů, na které v Lodnýně můžete narazit když víte kam jít a kde hledat. Obchod Darkroom najdete v jedné z Londýnských ulic Lam's Conduit Street, jen kousíček za ruchem největšího centra. Tahle ulice je plná krásných a velmi neotřelých obchodů, od knihkupectví, přes krejčovskou dílnu s luxusními košilemi na míru, obchodu s francouzským zbožím až po malé útulné kavárničky, kde by se jeden nestyděl strávit celé odpoledne.

Darkroom je nezávislý obchod s vlastním e-shopem, který nabízí eklektický mix handmade produktů pro muže, ženy i domov. V tomhle obchodě se snaží přistupovat k designu tak, jakoby překračoval hranice mezi fuknčností a estetikou. Tak například extravagantí náhrdelník je možný nosit jako šperk nebo ho zavěsit na zeď jako umělecké dílo. Tenhle přístup je moc dobře vidět i z celého pojetí rozsmístění produktů v obchodě, kdy jednotlivé kousky u sebe nejsou podle typu produktu (jako oddělení váz nebo polštářů), ale jsou spíš rozmístěné podle témat jako jsou barvy, textury nebo vzory, takže máte pocit jako byste procházeli malými nákupními kolekcemi. Brouzdání po obchodě se tak pro mě stalo zážitkem, jako bych se ocitla v galerii a dívala se na jednotlivé expozice jako na umělecká díla.

V mnoha produktech Darkroomu se odráží vášeň pro tradiční africké umění. Kromě vlastních produtků pod značkou Darkroom je obchod sbírkou tvorby vznikajících i neznámých designérů z celého světa.

Obchod Darkroom bych navštívila rozhodně znovu a doporučila bych ho každému, kdo má rád nové přístupy k prezentování designu a designových produktů a zároveň hledá originální výrobky pro moderní životní styl s příměsí tvorby domorodých afrických kmenů.


All photos by me