Shoptour: In the Present & Correct

Since I was a little girl I always loved stationery. When we went with my dad to the big supermarket, we always agreed that he goes around shopping and I'll wander around stationery, books and magazines. I guess I've always been attracted by the smell of the paper. Or colored pencils. Or paper printed organizers that give life in order.

And in Present & Correct, I felt a bit like I was back to my childhood and I was there just fine. Among the creative envelopes, wooden stamps, paper tapes, boxes, rulers, notebooks and pins that hold everything together.

Modern office supplies from Hay alternate with own work by two graphic designers who founded this shop, with creations of other talented people from all over the world and vintage pieces from all over Europe.

If you enjoy items in the store, grabs you desire to start draw, write novel old-fashioned way, by hand, into a nice notebook, to create anything flat from paper, so you can buy that beautiful envelope with string and send it to someone.

Simply inspirational from the entrance to the cash desk :)

Follow Present & Correct • FacebookTwitter • Pinterest

//

Už jako malá jsem milovala papírnictví. Když jsme šli s tátou do velkého supermarketu, vždycky jsme se dohodli, že on oběhne nákupy a já se budu potulovat kolem papírnictví, knížek a časopisů. Asi mě vždycky lákala ta vůně papíru. Nebo barevné tužky. Nebo zářivé papírky tištěné organizéry, které dávají životu řád. 

A v Present & Correct jsem se cítila trochu jako bych se vrátila do dětství a bylo mi tam prostě fajn. Mezi kreativními obálkami, dřevěnými razítky, papírovými páskami, krabičkami, pravítky, sešítky a sponkami, které drží všechno pohromadě. 

Moderní kancelářské potřeby od Hay se tu střídají s vlastní prací dvou grafických designérů, kteří obchod založili, s výtvory jiných talentovaných lidí z celého světa a vintage kousky z celé Evropy.

Když se budete kochat předměty v obchodě, popadne vás chuť začít si kreslit, napsat romám pěkně postaru, ručně, do hezkého sešitu, vytvořit cokoli placatého z papíru, abyste si mohli koupit tu krásnou zavazovací obálku a někomu jí poslat.

Prostě inspirativní od vchodu až k pokladně :)

Sledujte Present & Correct • Facebook • Twitter • Pinterest