Back to writing a book.

When I was 13 I almost wrote my first book. It was about a girl Nora, she was outsider but she knew beautiful sing and another girl Kitty with very nasty past. They wanted to run away to better world out of their small city they lived and try to safe Kitty's little daughter. Well, the story was bit more complicated, but this is the base of the story. I wrote this book for few weeks and in my 14 I had just few chapters till the end. But I gave it up. One person whose opinion I cared most doesn't care about my work so I putted tens of handwritten pages into my drawer and never came back to finish it. That's was a shame, because in my age I was actually pretty good in writing and maybe if I didn't give it up, I could be one of youngest authors in the Czech Republic.

I was sorry about that but one of the reason I never came back to this book again was that I lost my passion for the story. It is something like you find so interesting book you dig page by page. In my case I turned page by page to fill them by words, sentences, dialogs, chapters and I had so many thought in my mind so great organized that I haven't problem to write for few hours a day without break.

And that is how I realized that for writing is important have a passion. My passion for writing my own stories kept me for writing short stories on primary school, then for writing seminar work on high school for lazy noncreative people who studied correspondence courses, then for writing posts for my blog a finally for writing my another book I currently work on. Just with the difference that now I have passion for another people stories.

My book is kind of guidebook with shop and interesting places I visited in London. It is a collection of 9 already published arcticles and 3 yet unpublished, but no in the way I just copy-pasted and adjusted articles to book version. This book is supplemented of stories of people who stand behind the business, about how they started, what drives them keep going forward, how this business changed their life and how are they changing the world around them.

Are you interested? You can sign up here for e-mail newsletter while this book shows it's ridge and will be ready to download. Or do you have any thought you want to share with me? Write it in comments or mail me directly :)

//

Když mi bylo 13 psala jsem svojí první knížku. Byla o holce jménem Nora, která byla outsider, ale uměla nádherně zpívat a se dala dohromady s jinou holkou, Katrinou, s velmi rozervanou minulostí, aby spolu utekly do lepšího světa a pokusily se společně zachránit Katrininu dceru. Tedy příběh byl ještě o malinko komplikovanější, ale tohle byl v kostce takový základ. Psala jsem jí pár týdnů a ve 14ti mi zbývalo jen pár kapitol do konce. Jenže tehdy jsem to před cílem vzdala. Člověk, na jehož názoru mi záleželo, o moje teenagerovské veledílo nejevil zájem a já jsem rukou popsaných desítek stran uložila do šuplíku a k jejímu dopsání se nevrátila. Což byla škoda, protože když jsem byla mladší, uměla jsem na svůj věk psát fakt docela dobře a co já vím, třeba kdybych to nevzdala, mohla ze mě být jedna z nejmladších autorek Česka.

Bylo mi to sice líto, ale jeden z důvodů, proč jsem se k příběhu později nevrátila bylo to, že jsem ztratila tu momentální vášeň. Stejně jako když narazíte na knížku kdy nedočkavě hltáte stránu za stránkou, já jsem obracela prázdný list za listem, abych ho plnila slovy, větami, dialogy a kapitolami a v hlavě jsem měla tolik myšlenek, které byly tak správně utříděné, že jsem neměla problém psát bez přestávky i několik hodin denně.

Tak jsem si uvědomila, že pro psaní je důležitá vášeň. Vášeň pro můj vlastní vytvořený příběh mě udržela při psaní krátkých povídek na základce, psaní seminárních prací "na objednávku" na střední škole, kdy jsem psala pro líné a nekreativní lidi studující dálkově vysokou, u psaní příspěvků na svůj blog za poslední rok a nakonec mě vášeň pro psaní drží při psaní mojí další knihy, na které momentálně pracuju. Jen s tím rozdílem, že tentokrát je to vášeň pro příběhy jiných lidí.

Moje knížka je svým způsobem průvodce po obchodech a jiných zajímavých místech, které jsem navštívila v Londýně. Je to kolekce devíti už publikovaých článků a tří dosud nepublikovaných, ale ne tím způsobem, že jsem zkpírovala a vložila už jednou napsaný text a upravila ho graficky do knižní podoby a mám vystaráno. Knížka je doplněná o příběhy lidí, kteří za vedením obchodu stojí, o tom, jak se k podnikání dostali, co je motivuje, jak jim obchod změnil život a jakým způsobem se jim daří změnit svět kolem sebe.

Zajímá vás to? Tady se můžete přihlásit k informování e-mailem jakmile knížka vystrčí svůj elektronický hřbet a ukáže se světu. A nebo máte pro mě ke knize nějaký nápad nebo myšlenku, o kterou se chcete podělit? Napište ji do komentářů nebo mi rovnou pošlete mail :)