How I became shoe ambassador.

How I became shoe ambassador. • baraperglova.com

In last few years I already tried a tens of different shoes. But I became tired of buying shoes which has been maybe cheap but I had them on my feet for 5 times and then I threw them out because they had damage, or shoddy heel or were so uncomfortable so if my feet could speak they would complain all way long. 

So within my New Year resolution about own integrity I decided to buy new from small independent manufacturer even if I should spend a bit more money for them. London shops with independent brands didn't met my expectations. The shoes were very expensive (about 190 pounds) and didn't look they worth for this price. One salesman wore one of the shoes and told me "These I have about three months and the previous ones I had about 8 months." And I thought "8 months?! I expect that shoes for 200 pounds last for 5 years!" So slowly I deal with the idea that I'll buy shoes from some chain shop again.

But then I visited with my friends Old Spitalfields Market in London and I discovered the brand Shoe Embassy. Behind this brand stands Tomas Savicius from Lithuania, whose parents are footwear retailers so start build a shoe brand in UK, where he moved few years ago, was a natural decision. They products range includes so far models only for women, but all in fine leather and in exclusive designs. They use only natural materials and leathers comes mainly from Spain and Italy. In addition are for very good prices, so what can I tell you, their fine leather Oxford shoes in amber color has written my name on it and I didn't left market with empty hands :D

I like these shoes so much. They are stylish, soft and incredibly comfortable. Even so comfortable that I would bet that at least for last 5 years I haven't such a great shoes like these. There is maybe only one thing which I get used for a little longer time and it's hard heel, with which you can crack nuts :)). I like when I am walking subtle and sometimes bothers me that with this hard heel I make so much noise. I think that next time I will consider this little detail more carefully.

But otherwise the shoes extremely worked well in the rain, they do not leak at all, dries quickly and quality impregnation do not damage them easily. Shoes by Shoe Embassy I can only highly recommend, their products are in great quality for a great price and I am from now their big fan.

//

Za posledních pár let už jsem prochodila několik párů bot. Ale přestalo mě bavit kupovat si boty, které byly sice levné, ale měla jsem je na nohou pětkrát a pak mohly letět rovnou do koše, protože se roztrhly nebo do nich zatéká nebo se mi sešlapal podpatek nebo jsou tak nepohodlné, že kdyby moje nohy mohly mluvit, nadávaly by a hekaly celou cestu. 

Takže jsem se v rámci svého novoročního příslibu vlastní integrity rozhodla koupit si boty od malého nezvislého výrobce, nadšeného srdcaře, kde za ně dám možná sice víc, ale mohly by něco vydržet. Kamenné londýnské obchody s nezávislými značkami nenaplnily moje očekávání. Boty byly drahé (kolem 190ti liber) a nevypadaly, že za tu cenu něco vydrží. Jeden prodavač měl zrovna jeden z těch párů na nohách a povídá mi, “Tyhle mám asi tři měsíce a ty předchozí jsem měl asi 8.” a já si v duchu říkala “8měsíců ?! U bot za 200 liber čekám, že vydrží 5 let!” Takže jsem se už pomalu začala srovnávat s myšlenkou, že si zase koupím botky z nějakého řetězce. 

Ale pak jsme se s kamarádkami co mě navštívily vydaly na Old Spitalfields Market v Londýně a narazila jsem tam na značku Shoe Embassy. Za touhle značkou stojí Tomas Savicius z Litvy, jehož rodiče tam jsou prodejci obuvi, takže začít budovat obuvní značku v Anglii, kam se před několika lety přistěhoval, bylo celkem přirozené rozhodnutí. V jejich sortimentu najdete prozatím pouze dámské modely, ovšem všechny z jemné kůže a v exkluzivních designech. Pro výrobu používají pouze přírodní materiály a kůže pochází hlavně ze Španělska nebo Itálie. Navíc jsou za opravdu velmi dobré ceny, takže co vám budu povídat, jejich oxfordky z jemné kůže v oranžovo hnědé barvě měly na sobě napsané moje jméno a tak jsem z trhu neodešla s prázdnou :D.

Boty jsem si okamžitě oblíbila. Jsou stylové, měkké a neuvěřitelně pohodlné. Dokonce tak pohodlné, že bych se vsadila, že za posledních minimálně 5 let jsem takhle skvělé boty neměla. Boty mají snad jen jednu maličkost, na kterou jsem si zvykala trochu déle a to je tvrdý podpatek, se kterým by se nestyděla louskat ořechy ani Marfuša. Já jsem totiž při chůzi ráda nenápadná a občas mi vadí, že s tvrdým podpatkem nadělám kolem sebe tolik hluku. Myslím, že při další koupi budu tenhle detail hodně zvažovat. 

Ale jinak se boty mimořádně osvědčily i v dešti, vůbec do nich nezatéká, rychle schnou a s kvalitní impregnací na nich sychravé počasí nezanechá stopy. Boty od Shoe Embassy můžu jedině vřele doporučit, jsou to výrobky skvělé kvality za výbornou cenu a já jsem od teď jejich velkým fanouškem. 

Photos by me