Shoptour: Papelote

Shoptour: Papelote • baraperglova.com

I have a thing for extraordinary stationery shops and Prague papelote definitely do not lie when they say that they are New Czech Stationery. Papelote’s story began as the graduate work of the graphic designer and illustrator Kateřina Šachová who studied at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague in the Studio of Illustration and Graphics. Her goal was to liven up the existing perspective on paper and products made from it and to point out the important role of paper in our history and culture, but also in the present. The story did not end there. Kateřina Šachová, together with her husband Filip Šach and friend Denisa Havrdová, decided to put their efforts together and bring papelote to life.

Since they founded company papelote in 2009 their product range extended on several different products and now you can find there notebooks, diaries, journals, covers, felted cases, tapes and more. 

But to buy papelote product is not just about buying notebook, but participate on several stories - story of small, Czech but successful and growing brand, on story of people who design and made these products and finally also on own story, because every journal or diary is a part of our own private individual everyday life. 
I like papelote. Papelote are people who cares about crafts and traditions, who love paper, who create.

And what I bought there? You'll see in one of my following posts ;)

//

Pro neobyvklá papírnictví mám slabost a pražské papelote rozhodně nelže, když ve svém názvu uvádí "Nové české papírnictví." Příběh papelote začal jako diplomová práce grafické designérky a ilustrátorky Kateřiny Šachové, která vznikla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Ateliéru ilustrace a knižní grafiky. Jejím posláním bylo především oživit zapomenutou krásu papírnictví a papíru vůbec a poukázat na důležitost role papíru v naší historii, kultuře, ale i současnosti. Nezůstalo ale jenom u toho. Kateřina Šachová se spolu s manželem Filipem Šachem a kamarádkou Denisou Havrdovou rozhodli společnými silami uvést papelote v život.

Od roku 2009 kdy společnost založili se sortiment papelote rozrostl o několik různorodých produktů a tak teď můžete v jejich nabídce najít sešity, diáře, deníky, obaly, plstěná pouzdra, papírové pásky a další. 

Ale koupit si produkt z papelote není jen o tom koupit si sešit, ale o tom podílet se na několika příbězích - příběhu malé, české avšak úspěšné a rozrůstající se značky, na příběhu lidí, kteří tyhle produkty navrhují a vyrábí a nakonec na příběhu vlastním, protože každý sešit, diář nebo tužka bude součástí našeho malého soukromého individuálního každodenního světa. 
Mám papelote ráda. Papelote jsou lidé, kteří si váží řemesla a tradic, kteří chovají lásku k papíru, kteří tvoří.

A co jsem si tam vlastně koupila já? Nechte se překvapit, budu o tom psát v jednom z mých následujcích postů ;)

Photos by me
Partly texted by papelote