Your beautiful mess.

Your beautiful mess. • baraperglova.com

The first two points, which I wrote in my list of resolutions for 2014 was Stop try to fix things or facts I cannot fix and Do not try to change people. Inspire them. It is April and still I have a bit problem to keep it. Although thanks to return to the Czech I realized that I'm very close to the fact to stop making it because for the last couple of days I am in the sort of direct confrontation with both issues.

Together with Petr we live simply and easily. We do not have unnecessary things, we do not buy what we don't need, we do not discuss about trifles which goes nowhere, we do not fill ourselves with anything what brings us nothing like watching television or reading a newspaper, we look at things optimistically and in the way how we can make them happen and don't like "Well yeah, but it is not possible because,...", we do not buy stuff in discounts, we avoid ads, we act honestly, we do not complicate our lives with fighting or lengthy decisions. Our value system suits us, we try constantly jump out of the comfort zone, we love each other and we are happy like that. But other people are happy in different ways. Suits them their "bubble", television, discount coupons and Sundays spent in shopping centers. And I think we have no right to tell people that they are doing this or that wrong. Because our method may not be right for everyone. Although we had before reassessment of our values the same feeling that the larger television diagonal will make us happier, playstation was the highlight of our luxury, dishwasher the coolest kitchen assistant and a red Ferrari in the garage subject of Peter's most secret wishes. Not mine, I always countered with Jaguar E-Type from 1964 :).

By that I mean that everyone has their own mess, always beautiful in his own way. And just like we got inspired ourselves and started to live more simply, I'll inspire others by what I tried and think that works for me. But there is no reason to constrain you. That would be a waste of energy that does not fit with my philosophy :)

//

První dva body, které jsem si napsala do svého listu předsevzetí pro rok 2014 byly Přestat se snažit napravit skutečnosti nebo věci, které spravit nejdou a Přestat se snažit lidi měnit a raději je inspirovat. Je duben a já s tím mám pořád trochu problém. I když jsem si díky návratu do Česka uvědomila, že už jsem na hranici toho, že to fakt dělat přestanu a to proto, že jsem posledních pár dní v tak nějak přímé konfrontaci s oběma záležitostmi.

Snažíme se spolu s Petrem žít prostě a jednoduše. Netaháme zbytečnosti, nekupujeme si co nepotřebujeme, nediskutujeme dlouze o maličkostech, které nikam nevedou, neplníme se věcmi, které nám nic nepřináší jako sledování televize nebo čtení novin, díváme se na věci optimisticky a způsobem jak by mohly jít a nezavrhujeme je se slovy "No jo, ale to nejde, protože...", nenakupujeme ve slevách, vyhýbáme se reklamám, jednáme poctivě, nekomplikujeme si život hádkami a zdlouhavými rozhodnutími. Náš žebříček hodnot nám vyhovuje, snažíme se neustále vyskakovat z komfortní zóny, máme se rádi a jsme takhle šťastní. Ale jiní lidé jsou šťastní zase jinak. Vyhovuje jim bublina, televize, slevové kupony a neděle strávené v nákupních centrech. A my asi nemáme žádné právo říkat lidem, že to či ono dělají špatně. Protože náš způsob nemusí být pro každého správný a šťastný. I když jsme si před začátkem naší úpravy hodnot taky říkali že čím větší úhlopříčka, tím jsme spokojenější, Playstation byl vrcholem našeho luxusu, myčka ten nejskvělejší kámoš v kuchyni a červené Ferrari v garáži předmětem Petrovo nejtajnějších představ. Mých ne, já vždycky kontrovala Jaguarem E-Type z roku 1964 :).

Tím chci říct, že každý má svůj vlastní nepořádek, krásný vždycky jeho vlastním způsobem. A stejně jako jsme se kdysi my s Petrem inspirovali a naučili žít jednodušeji, budu inspirovat i já ty ostatní tím, co se mi osvědčilo a třeba někomu nasadím brouka do hlavy zda s tím či oním jednodušším řešením by nemohl být kapánek spokojenější. Ale lámat přes koleno vás nebudu. To by byla zbytečná ztráta energie, která nekoresponduje s mojí filozofií :)

Photo by me