Berlin, Berlin.

Berlin • traveling around the Europe on baraperglova.com

Yesterday I wrote about how we started travel again and from Dresden we continued to Berlin where we spent one and half day. I already knew that there will be so many things and places to see but as well as we knew in advance that will be impossible to made everything :)

Even though we are not usual tourists and we don't like too mainstream places and try to find more places which we cannot find in a guide, Petr wanted to see a bit of history and finally I am glad that we visited some of them.

If you will ever visit Berlin, you definitely should see and try to get inside of The Holocaust Memorial designed by architect Peter Eisenman. This memorial is in the middle of the city and there is no entry fee (fee is only for underground museum) and it is the field covered by 2711 concrete slabs. In the middle of this field are these slabs so high that you cannot see anything else than another slabs all around you and the sky over your head. This place make you feel depressed, lost and anxiously. But that is good, this is exactly how you should feel here.

//

Včera jsem psala o tom, jak jsme se opět vydali na cesty a z Drážďan jsme pokračovali do velmi uměleckého Berlína. Na jeden a půl dne tam bylo opravdu hromada věcí, které jsme chtěli vidět, ale předem nám bylo jasné, že není možné stihnout úplně všechno. 

Přestože nejsme zcela klasičtí turisté a víc než mainstreamová místa hledáme něco, co jen tak v průvodci nenajdete, chtěl Petr vidět aspoň kousek té historie a nakonec jsem i já byla ráda, protože Berlín má místa se silnou atmosférou.

Pokud Berlín navštívíte, rozhodoně byste si neměli nechat ujít Památník židovským obětem navržený architektem Peterem Eisenmanem. Tenhle pomník je uprostřed města, neoplocen, volně přístupný (vstupné se platí jen do podzemního muzea) a je to v podstatě plocha zastavěná 2711 betonovými kvádry. Uprostřed tohoto pole jsou kvádry tak vysoké, že vidíte jen další kvádry kolem a nebe nad hlavou. Na tomhle místě se budete cítit deprimovaně, ztraceně a úzkostně. Ale to je dobře, přesně takhle byste se totiž měli cítit.

Another place you should visit because of history are remains of Berliner Wall. It is very strange to realize that 25 years ago the people couldn't go from one side to the other side of the town. It's ridiculous.

//

Další věc, kterou byste měli určitě vidět jsou pozůstatky Berlínské zdi. Je zvláštní si uvědomit, že ještě před 25ti lety lidé nemohli jen tak přejít z jedné strany na druhou. Jak směšné.
Pozůstatky ovšem nejsou jen na jednom místě, tam kde dříve stála Berlínská zeď se i teď městem vine linka poskládaná z dlažebních kostek, aby připomněla hranici mezi východním a západním Berlínem. 
Taky mi přišlo zvláštní, jak veškeré pomníky kolem hlavních pozůstatků Berlínské zdi jsou z neošetřeného železa, takže na nich zub času zanechává rezavou patinu. Nevím, jestli to byl záměr, ale přišlo mi to docela výstižné.

Something less depressing :) A lot of buildings there reminds me buildings in London. Probably because of the bricks :)

//

Něco ještě trochu méně depresivního :) Spousta místní architektury mi připomínala Londýn. Pravděpodobně hlavně kvůli cihlovým domům. 

Berlin • traveling around the Europe on baraperglova.com

During our lovely stay I wanted to make few shop tours but finally I did only one, because all the other places were closed or moved to another place. There is one shop where I didn't make shoptour, but it was lovely store with great inspiration - Jean Et Lili, some stuff in old french style, some DIY, some in kind of simple scandinavian style.

And if you will be close to Friendrichshein (part of Berlin), I could definitely recommend these places where to eat well:

Burger Wehr - burgers - so big, so tasty, so gooood!
Cake and Coffee - homemade cakes and pies - they are sweet enough, the filling is creamy and smooth and very honest
Orange Coffee - for breakfast - you will get a huge plate with different kinds of cheese, ham, salami, spread and vegetable and fresh bread. The interior is not exactly that kind I like and on the plate it could be it organized in better way but after breakfast like this I wasn't hungry till three o'clock in the afternoon and that means something! :)

And yes, if you are fan of flea markets, I can recommend to visit huge market at Mauerpark. We were so sad that we don't have a home which we could fill and decorate with that old industrial lamps, vintage plates, silver forks and old LPs :)

//

Během našeho pobytu jsem i tady chtěla udělat pár toulek po obchodech, protože o zajímavosti tady rozhodně není nouze. Nakonec se mi podařilo udělat jen jednu, protože ostatní místa byla buď zavřená, přestěhovaná nebo nesplnila moje očekávání. Byl tam jeden obchod, kde jsem sice nic neafotila, ale doporučila bych ho k návštěvě pro trochu té inspirace - Jean Et Lili - pár věcí ve starém francouzském stylu, něco málo ve stylu DIY, taky pár drobností jednoduchého skandinávského designu.

A jestli budete poblíž Friedrichshein (část Berlína), tohle jsou místa, kde se dobře najíst:

Burger Wehr - burgery - tak velké, tak chutné, tak dobré!
Cake and Coffee - domácí dorty a koláče - sladké tak akorát, s náplní krémovou a jemnou a poctivé, že to na jazyku opravdu poznáte
Orange Coffee - pro pořádnou snídani na začátek dne - na velkém talíři dostanete obří porci různých sýrů, šunek, salámů a pomazánek a k tomu čerstvé, křupavé pečivo. Interiér není zrovna podle mého gusta a i na tom talíři by to mohlo vypadat kapánek lépe a organizovaněji, ale zase musím uznat, že po snídani jako byla tahle jsem neměla hlad až do tří odpoledne a to už něco znamená! :)

Jo a abych nezapomněla, jestli jste fanoušek bleších trhů jako já, rozhodně se běžte podívat na největší bleší trh v Mauer Parku. Byli jsme moc smutní, že nemáme byt, který bychom mohli zařídit a dekorovat těmi krásnými insustriálními lampami, vintage talířky, stříbrnými vidličkami a starými gramodeskami :)

Berlin • traveling around the Europe on baraperglova.com