Mandø. Finally.

Mandø Island. Finally. • Traveling across the Europe on baraperglova.com • Denmark

It’s Sunday and we are already on the way to another city where we’ll spend another whole week but still I have Süderlügum in my fresh memory because we had such a great time there. And in addition we went for few more trips so I have material for few more blogposts :)

Let’s start with a little island where we planned to go I think for three times and everytime something destroyed our plans. But finally on Friday we went to Mandø Island. To get there is not that easy because the island is connected to mainland with a road (2nd photo) which high tide flooding every few hours so you need to be at first very careful and at second you need to know in advance when is possible drive over the road, the times are different every day and if you will go there in bad time, it could be very dangerous, the sea level rises a few tens of centimeters in few hours.

Well, there are websites with timetables of sea level, but often we found different times for the same days so it’s a bit tricky and we just tried our lucky with timetables from this page.

There was a really funny situation when before hitting the road we were joking how could be funny if on this dangerous road we had flat tire. Ha ha! So funny! Yeah,…and then it really happened. 

But thanks to my great planning we were on the road right after low tide, so we had enough time change the tire, enjoy the island and get back to the city to find car service where we can buy a new one. 

Typial icon of this island is almost 150 years old beautiful wind mill, pride of locals who have their own means of renovating and save the memory of this small island.

Let’s say honestly, visit this island wasn’t that awesome how I expect it and this mill is the thing which gives something special to this otherwise insignificant island. But I liked this place, mill is very photogenic, I liked the adventure on the road and I think that every place is as much interesting as you will do it interesting for yourself.  

//

Je neděle a my už jsme opět na cestě na další místo, kde strávíme další týden, nicméně ještě pořád mám Süderlügum v živé paměti, snad proto, že jsme si ho užili asi nejvíc ze všech míst, kam jsme zatím vyrazili. Navíc mám díky tomu ještě dost materiálu na další příspěvky, takže se i vy můžete spolu se mnou ještě chvíli kochat krásami severního Německa a jižního Dánska.

Začneme výletem, na který jsme se chystali už asi tak třikrát, ale vždycky nám ho nějaká shoda nešťastných náhod překazila. Nicméně v pátek jsme konečně vyrazili na dlouho plánovaný ostrov Mandø. Dostat se tam není vůbec žádná legrace, protože ostrov je spojen s pevninou štěrkovou cestou (2. foto), která se každých pár hodin díky přílivu zaplavuje. A tak musíte být za prvé opatrní a za druhé si to dobře naplánovat předem, protože časy možného dojetí na ostrov se mění každý den a když tam vlezete v nesprávný čas, může to být poměrně dost nebezpečné, nejste-li obří traktor nebo obojživelník, voda totiž stoupá o několik desítek centimetrů během hodiny pár hodin.

Našli jsme několik stránek s rozvrhem hladiny vody, jenže často se časy poměrně dost lišily a tak jsme zkusili štěstí podle těchto, které působily nejvěrohodněji.

Dobrodružná situace nastala, když jsme cestou žertovali jak by bylo fakt super na té cestě mezi ostrovem a pevninou třeba píchnout gumu. “No, tady se rodí ti chlapíci co pak pracují ve stájích Formule 1. Kde myslíš, že by se jinak naučili měnit gumy za 8 vteřin”, vtipkoval Petr. Chá, chá, to by byla legrace! No,…tak se to fakt stalo. 

Ovšem díky mému skvělému plánování jsme na ostrov jeli zrovna v čase odlivu, takže jsme měli dost času vyměnit kolo za rezervu, užít si ostrov a vrátit se zpátky, abychom našli servis a koupili pneumatiku novou.

Typickou ikonou tohoto ostrova je asi 150 let starý mlýn, pýcha místních občanů, kteří ho vlastními prostředky zrenovovali a zachránili tak památku tohoto malého ostrova. 

Řekněme upřímně, že jsem z ostrova nebyla až tak nadšená, jak jsem dychtivě očekávala a tenhle mlýn dodává vlastně jediný punc tomuto jinak relativně bezvýznamnému ostrovu. Ale přesto se mi tu líbilo. Mlýn byl ohromně fotogenický, líbilo se mi dobrodružství s pneumatikou a začala jsem zastávat názor, že každý výlet a každé místo je tak zajímavé, jak zajímavé si ho sami uděláte.