Mission complete.

The reason why we went to the North Germany was that on the way back I wanted to see how river Elbe flow into the sea. So after one great weekend in Süderlügum we were finally on the way to our next stop. But Hamburg is too far to see anything and closest city Brunsbüttel was too off our road. So we decided to make a compromise and cross the river on the ferry from Glückstadt. 

The day was very chilly and windy on board. But nice experience and I saw what I wanted to see, the mission is complete!

//

Důvod proč jsme vlastně jeli do severního Německa byl vlastně ten, že jsme chtěla vidět, jak se Labe vlévá do moře. Takže po jednom skvělém týdnu v nejsevernějších krajích Německa jsme konečně vyrazili zase na jih, splnit svojí misi. Cestu do další zastávky jsme si mohli udělat přímo přes Hamburg, ale od vlevu je moc daleko, takže bych neviděla nic a pozicově nejlepší město Brunsbüttel bylo zase až moc z cesty. Tak jsme zvolili kompromis a přejeli řeku trajektem z Glückstadtu.

Ten den bych hodně chladný a na palubě bylo větrno. Ale byla to pěkná zkušenost a viděla jsem co jsem vidět chtěla. Mise byla splněna!