People: Suzy's little cottage.

People: Suzy's little cottage. • one week experience via Airbnb • traveling across the Europe on baraperglova.com

This is Susanne. One of most kind people we've ever met. We spent in her lovely cottage via Airbnb in Süderlügum whole last week and it was one the stays which will be remembered for very long long time. 

Suzy has interesting story behind. Süderlügum is her hometown, but for 20 years she lived on Gran Canaria. But after there burned down whole house she decided to come back. "I came back, looking for the house where to live. I choose this one, because I liked the curtains. And I said to myself, yes, this is the place where I can live." 

I think that the white curtains with red roses are actually that detail which started give the look to the whole interior. It's kind of the french style, with white and wooden furniture, with wicker armchairs in the living room and pink and dark lila details around whole house. 

Susanne's friendliness in combination with treasure findings from flea and vintage markets make this house so cozy that you don't want leave this place.

"One thing at a time. I try to repair and renovate this house only by myself and I do it very slowly. Never it will be completely done and I like it, because still I have something to do. And if not, I can make little changes. Like in the garden. I like to change it time to time and never get bored." 

//

Tohle je Susanne. Jedna z nejmilejších lidí, jakou jsme vůbec poznali. Strávili jsme v její chaloupce, pronajaté přes Airbnb, v Süderlügumu jeden týden a byl to jeden z těch pobytů, na které budeme ještě dlouho dlouho vzpomínat.

Suzy má za sebou velmi zajímavý příběh. Süderlügum je její rodné město, ale když jí bylo kolem třiceti odstěhovala se na Kanárské ostrovy. Ale poté, co tam jejich dům vyhořel do základů se hlavně z ekonomických důvodů vrátila zpátky. "Vrátila jsem se a hledala dům, kam se nastěhovat. Vybrala jsem si tenhle, protože se mi moc líbily jeho závěsy. Takže jsem si řekla, tady se mi líbí, tady bych mohla žít."

Myslím, že bílé závěsy s červenými růžemi jsou pravděpodobně detailem od kterého se odvíjelo celé zařízení v interiéru. Je v takovém francouzském stylu, s bílým a dřevěným nábytkem, s proutěnými křesly v obývacím pokoji a růžovými a fialovými detaily po celém domě. 

Susannina přátelskost, spolu s poklady z bleších a vintage trhů dělají tuhle chaloupku tak útulnou, že se vám tohle místo těžce opouští.

"Každou chvíli něco. Snažím se dům opravit a zrenovovat svépomocí a dělám to hodně pomalu. Nikdy to nebude hotové a to se mi vlastně líbí, protože pořád mám co dělat. A když ne, pořád můžu dělat malé změny. Jako třeba na zahradě. Mám ráda čas od času malou změnu, protože mě to pak nepřestane nudit."

One of thing we will gonna miss a lot are her amazing breakfasts. She always made a coffee and decorated dining table with different plates every morning. The table was full of fresh bread, plate with salami and meat, another with kinds of cheese, bowls with her own home made delicious marmalade, also there was vegetable and fruit and every day something bit different. Always it looked so amazing!

I know that she like to do it nice. She worked in gastronomy for about 40 years and once she said "It's important that if you do something, you have to do it with a pleasure. Because then people know and feel it when you don't like what you do." 

That's true. I think she should definitely raise the price. We would be willing to pay twice for stay here. But she doesn't do it for money.
"Once I had a nice family here. They wouldn't be able afford it if it would be more expensive."

//

Jedna z věcí, které nám budou chybět moc jsou její úžasné snídaně. Vždycky nám připravila kávu a nadekorovala stůl pokaždé jinými hezkými talířky. Stůl byl plný čerstvého pečiva, talíře s uzeninami, jiného se sýry, misek s její vyniající domácí marmeládou, ovocem a zeleninou, každý den jsme ochutnali něco trochu jiného. A vždycky to vypadalo tak náramně dobře! 

Poznali jsme, že jí baví dělat věci takhle hezké. Pracovala v gastronomii skoro 40 let a jednou nám řekla "Je důležité, ať už děláte cokoli, musíte to dělat s potěšením. Protože pak lidé poznají, že to co děláte vás nebaví."

To jest pravda pravdoucí. Myslím, že by určitě měla zvednout cenu. Třeba my bychom jí zaplatili dvojnásobek. Ale ona to pro peníze nedělá.
"Jednou jsem tady měla takovou milou rodinu. Nemohli by si to dovolit, kdyby to bylo dražší."

The first thing Petr thought when we arrived was "Yeey, that's a Smurf's cottage!" well yes, the blue color is kind of traditional here.
Suzy later showed me few pictures of the house and garden 5 years ago when she rented this house. "It was completely wild! It cost me a lot of work, but now I am very proud of my garden." 

She do everything with love and she taught us a lot for one week! We are in loved with her, her cottage with reed roof, her old dog lady Linda, cat Lani and I am sure that when we will be on the way up there again we'll at least visit her. 

//

První věc, kterou si Petr pomyslel když jsme na místo přijeli bylo "Jéé, šmoulí chaloupka!" no ano, modrá je tak nějak typická pro tuhle oblast. 
Suzy mi později ukázala několik fotek domu a zahrady jak vypadala před pěti lety, když si dům pronajala. "Byla to úplná divočina! Stálo mě to hodně práce, ale teď jsem na svojí zahradu pyšná."

Všechno co dělá, dělá s láskou a naučila nás toho tolik za jeden jediný týden. Zamilovali jsme si jí, její chaloupku s rákosovou střechou, její stařičkou psí společnici Lindu i kočku Lani (A to kočky nemáme moc v lásce, ale tahle barvy espressa a bílé kávy si nás získala. Možná proto, že máme rádi espresso a bílou kávu?) a jsem si jistá, že až se budeme vracet na cestách zase nahoru, tak jí minimálně navštívíme.