Green oasis.

Green oasis • Verona on baraperglova.com

"With these gardens, it is just like with almost everything here in beautiful Verona, outside and at first sight you say, 'Well...old house,' and then you look inside and in front of you opens something beautiful." Somehow like that Francesca introduced Giusti (Giordano Giusti), gardens in the middle of Verona, where we later went to hide from the bustle and eager tourists. Admission to the gardens is 7€, but for me it was worth for experience. It is a true oasis of tranquility, green kingdom that calms your mind. Among the carefully nurtured bushes you can walk on gravel paths. In the back of the garden these paths will take you up the hill and through the tower with a spiral staircase, leading to the Belvedere. From the gazebos and observatories on a hill you have a wide Verona at your fingertips.

//

"S těmihle zahradami se to má stejně jako skoro se vším krásným tady ve Veroně, zvenku a na první pohled si řeknete 'Hm, starý dům' a pak se podíváte dovnitř a otevře se před vámi něco překrásného." Takhle nějak nám Francesca představila zahrady Giusti (Giordano Giusti) uprostřed Verony, kam jsme se později šli ukrýt před shonem a dychtivými turisty. Vstupné do zahrad stojí 7€, ale zážitek mě za tu cenu nezklamal. Je to opravdová oáza klidu, zelené království, které uklidní vaší mysl. Mezi pečlivě opečovávanými keři se vinou štěrkové cestičky, v zadní části zahrady vás zavedou do kopce a přes věž s točitými schody dojdete až k Belvedere. Z altánků a vyhlídek na kopci máte celou Veronu jako na dlani.