Shop HNST.LY

I lately met inspiring people to whom doing what they love brings another positive bonus. They are connecting together with another people with similar life attitude. I am not the kind of person who believe in destiny, but I think this is not a concidence.

Last week I was extremely happy when I met people for my new project that I would like to tell you about today. And at that moment I realized that finally I do a job I really enjoy. In the evening (well, actually at deep night) I don't lie in the bed exhausted and terrified how much work I still have to do.

Creative people who made something honestly and using their own hands finally inspired me in the way I needed for a long time. Meeting them made me even more clear about my opinion. What they make is not just a product. They put a bit of their heart and bit of themselves into it. All of them have one thing in common. They don't do business for money but for bringing some value to others. Money are a result of their work and a tool but not the goal. I believe in people like this.

Every time I met them on our way I was sad that they sell only locally. So I started working on HNST.LY (honestly) project. The shop where I take you from the story to products, not vice versa. This is not a usual shop. I even dare to say that this is not shop for everyone. Do you care about what you buy and where it comes from? Do you want to give a sense to work of small local maker? Do you want to buy honest products made by honest people? In that case you are going to like HNST.LY!

Let me introduce the first two makers from Czech Republic. Take a look with with me in Matěj’s workshop and then you can unveil the story of Two cats’ soap factory. More stories from Europe are coming soon. Stay tuned for household products made from wood, ceramic and glass, the accessories for your lifestyle, but also for natural cosmetics or food such as jams and olive oil. On HNST.LY shop you can always expect only aesthetic products, items which are useful, articles made by people I met personally and I saw their work by myself. Expect products that are made honestly, with love and care to the environment.

//

Poslední dobou se mi stává, že se potkávám s inspirativními lidmi, kterým dělání toho co je baví přináší ještě další pozitivní bonus - vzájemně se spojují s jinými lidmi podobného cítění. Zrovna já moc nevěřím na osud, ale řekla bych, že nejde o náhodu. 

Třeba já jsem celý minulý týden byla štěstím bez sebe, když jsem se setkávala s lidmi do svého nového projektu, o kterém vám povím dnes. A v ten moment mi došlo, že dělám práci, která mě konečně baví. Večer (potažmo spíš v noci) jsem nelehala do postele vyšťavená a zhrozená, kolik práce mě ještě před spuštěním čeká.  

Kreativní lidé a lidé, co tvoří něco poctivého vlastníma rukama mě konečně inspirovali tak, jak jsem to už dlouho potřebovala. Setkávání s nimi mě ještě víc utvrdilo v tom, že to co vyrábí není jenom produkt, ale že do každé věci dávají srdce a kousek sama sebe. A to, co mají všichni společného je to, že nepodnikají pro peníze, ale aby přinesli nějakou hodnotu. Peníze jsou výsledek a nástroj, ne cíl. V takové lidi věřím. 

Když je potkávám na našich cestách, vždycky je mi líto, že prodávají jen lokálně. A tak jsem začala pracovat na projektu HNST.LY (honestly, angl. přel. “poctivě”). Na obchodě, který vás provede příběhem tvůrců až k jejich produktům a ne naopak. Tohle není normální e-shop. Dokonce si troufám tvrdit, že to není obchod pro každého. Ale záleží vám na tom, co si kupujete a odkud to pochází? Chcete koupí výrobku dát smysl práci malého lokálního tvůrce? Chcete kupovat poctivé výrobky od poctivých lidí? V tom případě se vám HNST.LY bude líbit!

Dnes představuji první dva tvůrce z Česka. Nakoukněte se mnou do truhlárny Matějovy dílny a pak můžete poodhalit roušku příběhu začátků Mydlárny u dvou koček. Další příběhy z Evropy na sebe nenechají dlouho čekat. Těšte se na produkty do domácnosti ze dřeva, z keramiky i ze skla, na doplňky pro váš životní styl, ale třeba i na přírodní kosmetiku nebo potraviny jako marmelády či olivový olej. Od HNST.LY můžete čekat vždycky jen produkty, které projdou mým esteticým sítem, které budou užitečné, od lidí, jež jsem potkala osobně a jejich práci jsem viděla na vlastní oči, produkty vyrobené s ohledem na životní prostředí ale hlavně poctivě a s láskou.