Venice.

Venice • Traveling around Europe • baraperglova.com

In the beautiful Venice, we were already almost two weeks ago for my birthday. Not exactly because of them, usually I don't celebrate them, but it was nice don't sit at home, I do it every year and I'm a little tired of it already.

Venice is best to go by train, weekdays Tuesday, Wednesday or Thursday are ideal. We tried our luck a few days before on Sunday, when Venice was on our way by car from Koper in Slovenia to the Italian province of Vicenza. No, no and no again. Auto casts only if you have strong nerves to the people who will run slowly under the wheels as on some Indian suburbs and also if you do not regret money for parking. The price is around 25-30 euros per day, rarely find an hourly rate. Despite the fact that before the parking lot is crowded and can take up to half an hour before you get a parking space and interesting part of Venice still some way to go. The train will take you to the station S.Lucia, which is close from the Gran Canal and from there you can follow the crowds or get lost by yourself and get some rest in more peaceful streets. For what to do and see in Venice I have not found a better article than this one. Lots of excellent tips and recommendations. We tried to follow them, but sometimes we just really got lost and in a plenty of narrow streets we hardly found a way out. However, I can recommend the Rialto Market with fresh vegetables and fruits, and certainly at least stop for a while at Pizza San Marco, which is lined with restaurants where live bands often play a totally brighten you day. Even if you already walked like thousand miles and you feel so tired.

Before you ask, no, we didn't take gondola. The first thing that put me off was the price. 80€ for 40 minutes, 40€ for each additional 20 minutes. A singing must be arranged in advance. Of course, for a fee. If you visit Venice in winter, you can bargain the price or you can also find other hikers and share gondola.
Another thing were onlookers. I know what I'm talking about, I was one of them. If you think about undisturbed ride, where it's just you, your beloved and gondolier, be prepare that the moments of romance will disturb the tourists staring at you from every bridge. And there is a lot in Venice. Bridges and tourists as well. Everyone of course wants to take a picture of a gondola passing, some even all that he sees. So if you are carrying, you have the unique opportunity during the three-quarter hours to appear on thousands of photos. A lot of celebrities can just dream about it :)

It's hard to say what you should buy for traditional souvenir from Venice. At every corner, even in the remotest street you will meet shops with masks and Murano glass. Masks are for me cheesy overpriced. It is only papier-mâché's piece of face that you hang on the wall at home, as colorful dust collector. And with Murano glass do not assume that you bought the original one even if in store told you many things. In Italy, you'll find only two or three traditional workshops that are dedicated to the production and what you will find in the stores unfortunately in most cases does not come from them.

I don't want to look that I only gripe and I didtn't like Venice. Venice is really beautiful and the most picturesque streets worth it to lose, however, are too mainstream and experience hungry tourists were the first thing that stuck in my head and that's a shame. Despite the fact that those who most destroy Venice are thousands of people who bring here every day one train after another and huge cruise ship pollution creates a wave that destroys Venetian architecture. Too bad that we knew this after, I would think about visiting Venice for few more times.

What kind of experience do you have?

//

V překásných Benátkách jsme byli už před skoro dvěma týdny na moje narozeniny. Tedy ne, že bychom tam jeli vyloženě kvůli nim, na nějaké to každoroční hopsahejsa, jsem o rok starší a moudřejší mě moc neužije. Na druhou stranu bylo fajn je doma neprosedět celý den, to dělám každý rok a už mě to trochu omrzelo.

Do Benátek je nejlepší se vypravit vlakem, ve všední den; úterý, středa nebo čtvrtek je ideální. Svoje štěstí jsme zkusili i pár dní předtím v neděli, kdy Benátky byly na naší cestě autem ze slovinského Koperu do italské provincie Vicenza. Ne, ne a ještě jednou ne. Auto nezavrhněte pouze v případě, že máte silné nervy na lidi, kteří vám probíhají pomalu pod koly jak na nějakém indickém předměstí a taky pokud vám není líto peněz za parkování. Cena se pohybuje kolem 25-30 eur za den, jen výjimečně najdete hodinovou sazbu. Nehledě na to, že před parkovišti je narváno a může trvat i půl hodiny, než se na vás dostane řada a z parkovišť je to do zajímavé části Benátek ještě kus cesty. Vlak vás dopraví na nádraží S.Lucia, které je co by kamenem dohodil, od hlavního Gran Canalu a odtud už se uličkami můžete buď nechat vést davem nebo zahnout do některé z poklidnějších a osamoceně áchat nad krásami Benátek. Pro to co dělat a vidět v Benátkách jsem nenašla lepší článek než tento. Spousta výborných tipů i s doporučeními. Pokoušeli jsme se jimi řídit, ale někdy nás cesty zavedly do zákoutí, odkud jsme jen těžko hledali cestu ven. Nicméně za sebe mohu doporučit Rialto Market s čerstvou zeleninou a ovocem a určitě se aspoň na chvíli zastavte na Pizza San Marco, které lemují restaurace, kde často hrají živé orchestry a stoprocentně vám rozjasní den, i kdybyste v nohách měli už tisíc mil a doléhala na vás únava. 

Dříve než se zeptáte, ne, gondolou jsme se nesvezli. První věc, která mě odradila byla cena. 80€ za 40 minut, 40€ za každých dalších 20 minut. A zpívání si musíte domluvit předem. Samozřejmě za příplatek. Pokud navštívíte Benátky v zimě, dá se o ceně smlouvat, také můžete najít další výletníky a gondolu shareovat.
Další věc byli čumilové. Vím o čem mluvím, byla jsem jedna z nich. Jestli si představujete poklidnou jízdu, kde jste jen vy, váš milovaný a gondoliér, připravte se, že chvíle romantiky budou narušovat turisté zírající na vás z každého mostu. A že jich je v Benátek hodně. Jak mostů, tak turistů. Každý si samozřejmě chce vyfotit projíždějící gondolu, někteří dokonce všechny, které vidí. Takže pokud se vezete, máte výjimečnou šanci se během třičtvrtě hodiny objevit třeba na tisíci fotografiích. O tom se lecjaké celebritě může nechat zdát :) 

Jen těžko říct, co byste si měli koupit za tradiční suvenýr z Benátek. Na každém rohu a to i v té nejzapadlejší ulici potkáte buď obchod s maskami nebo Muránským sklem. Masky jsou podle mě kýčovité a předražené. Je to jen nazdobená papírmaše, kterou si doma pověsíte na zeď, jako pestrobarevný, nesnadno udržovatelný lapač prachu. A u muránského skla zase nepředpokládejte, že jste si koupili pravý originál, i když vám v obchodě budou tvrdit ledacos. V Itálii jsou už asi jen dvě nebo tři tradiční dílny, které se výrobě věnují a to co najdete v obchodech z nich, bohužel, ve většině případů nepochází.

Ale aby to nevypadalo, že remcám a v Benátkách se mi nelíbilo. Benátky jsou skutečně krásné a v těch malebných uličkách stojí za to se ztratit, nicméně jsou až příliš profláknuté a zážitkuchtiví všudypřítomní turisté byli nakonec ta první věc, která mi utkvěla v hlavě a to je škoda. Nehledě na to, že ti, kdo ničí Benátky nejvíc jsou právě tisíce lidí, které sem každodenně přiváží jeden vlak za druhým a obrovské výletní lodě vytváří znečištění a vlny, jež ničí benátskou architekturu. Škoda, že jsme se tohle dozvěděli až později, jinak bych si možná návštěvu Benátek ještě párkrát nechala projít hlavou.

A jakou máte zkušenost vy?