What makes me happy in 2014.

I don't know if you remember that, but at the end of last year I made list of resolutions or we can call it as a list of things which will make me happy in next year. Friend of mine reminded me, that is almost half of this year and we can do interim balance how is it going. Great idea! I am looking at the list, and I think that I can be happy with myself. Let's check it!

I do not try change people anymore (point 2.). Not even if they want (point 6.) It just doesn't make a sense, because they need to do it just themselves. In this year I said bye to some of my friends, because I felt that we are not on the same wave anymore and now I feel more free. It stopped took my energy and I am happier. If it doesn't work I am not trying to fix it (point 1.) Yes!

There are some point I am really proud, like point 7, we eat more paleo for three weeks. Muscles and skinny jeans come to me! Also I read more books (point 18), this year already 9. I didn't count my things (point 4), but I think that I have 110, that's good! I am taking pictures (point 8) almost every day, it's not always beautiful, but practice make perfects. I do not spend time with people who ruin my positive thinking (point 13). Since this year we met so many beautiful, inspiring and unbelievable people who makes me smiley and they almost always connect us with other ones so is impossible to be negative. I like it!
I am trying to avoid stereotypes (point 9). Sometimes, it's a challenge because since traveling are days are not the same, but I found tiny small things I can do differently - like cutting vegetable in different shapes :D. And also I started order drinks from menu in restaurants and cafes I've never try before. I was always used to order cappuccino or espresso, because it was safe and always knew what I get. But now almost never I have no clue what is hidden under the name of the drink :). So I have these little surprises every time I have a break in cafeteria so for you it may be a bit silly, but for me it is nice chance to discover something new.

Also there are few things I am not that satisfied with, like with buying packaged food (point 3), because it depends on where we live and if we live with someone who is interested in local farmer's markets. At least we try. Also there are some points that are downright result of the immense desire to become better person in 2014 , without even thinking about it, if I am able to accomplish. Like point 19 - Every day I will think about things I am grateful for or point 16 - With every bad news say three good or point 5 - Tell to my father more often I love him, because he deserves it. Is very easy to forget to do these things.

At the end, point 12. - Travel across three european countries. That's right that this year we already had been in Austria, Slovenia, Croatia, Italy, Germany, Denmark and Switzerland, but I think that more we just went through. There is only one country we've traveled across and it is Liechtenstein. I know, it's small, but I count it! So only two countries left :))

What about you and completing things from your resolution list? Share your stories!

//

Nevím, jestli si to pamatujete, ale na konci minulého roku jsem udělala list předsevzetí, který můžeme taky nazvat seznamem věcí, které mě udělají v roce 2014 šťastnější. Moje kamarádka mi připomněla, že už je polovina roku a mohli bychom si udělat takovou bilanci toho, jak mi to jde. Tak se dívám na ten seznam a myslím, že zatím se sebou můžu být spokojená. Pojďte se na něj mrknout se mnou!

Už se nesnažím měnit lidi (bod 2), ani kdyby to sami chtěli (bod 6). To proto, že to nedává smysl, protože oni sami to musí chtít. V tomhle roce jsem se nadobro rozloučila s některými ze svých přátel (abysme si rozuměli, ne proto, že by umřeli, jen už nejsme na stejné vlně a každý se ubíráme po úplně jiné cestě) a cítím se svobodnější. Když jsem si uvědomila, že jejich myšlenkové pochody mi až tak zase moc nesedí, ale pořád jsem se snažila přátelství udžet, strašně jsem se přetvařovala a nebyla jsem to už já, ale někdo, koho oni chtěli. Ovšem když jsem to skončila, přestalo mi to brát energii a jsem šťastnější. Když to nejde spravit, tak se o to nesnažím (bod 1). Yop!

Je tam pár bodů, které jsem opravdu pyšná, jako bod 7, jíme víc paleo už po tři týdny. Svalíky a štíhlé boky pojďte ke mě! Taky čtu víc knih (bod 18), tenhle rok už 9. Ještě jsem nepočítala svoje věci (bod 4), ale myslím, že jich mám tak 110, to je supr! Fotím skoro každý den (bod 8). Ne vždycky je to krásné, ale cvičení dělá mistra, že jo? Už netrávím čas s lidmi, kteří mi berou pozitivní myšlení. Od začátku tohohle roku jsme potkali tolik krásných, inspirativních a neuvěřitelných lidí, díky kterým potkáváme další podobné, že prostě není možný být negativní. To se mi líbí!

Snažím se vyhnout sterotypům (bod 9). Někdy je to výzva, protože od začátku cestování skoro žádný den není stejný, ale vždycky se dají najít maličkosti, které je možné dělat jinak - třeba krájet zeleninu do jiných tvarů :D. Taky jsem si v restauracích začala objednávat z nápojových lístků to co jsem ještě nikdy předtím neměla. Chápejte, vždycky jsem byla zvyklá objednat si cappuccino nebo espresso, protože to bylo bezpečné a vždycky jsem věděla co dostanu. Ale teď občas nemám ani tucha co pod názvy skrývá. Takže mám taková malá překvapení pokaždé, když si zajdeme odpočinout do kavárny. A to je možná pro vás sice trochu hloupé, ale pro mě je to šance jak objevit něco nového.

Taky mám na seznamu samozřejmě pár věcí, se kterými ještě nejsem tak spokojená a bude to chtít na nich maličko máknout. Jako třeba nekupování jídla v obalech (bod 3). Hlavně to záleží na tom, kde právě bydlíme a s kým a jak moc jsou zainteresování v lokálních farmářských marketech. Aspoň to zkoušíme a snaha se cení. Také tam mám pár bodů, které jsou vyloženě následkem nesmírné touhy stát se v roce 2014 leším člověkem, aniž bych se zamyslela nad tím, jestli jsem opravdu schopná je dodržet. Jako bod 19 - Každý den budu myslet na věci, za které jsem vděčná nebo bod 16 - s každou špatnou zprávou řeknu tři dobré nebo bod 5 - Budu svému tátovi víc říkat, že ho mám ráda, protože si to zaslouží. Je snadné na tyhle věci zapomínat.

Nakonec bod 12 - Procestovat alespoň 3 evropské země. Je pravda, že jsme tenhle rok byli už v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku, Itálii, Německu, Dánsku a Švýcarsku, ale za sebe si myslím, že jsme je spíš víc projeli, i když jsme v některých strávili i 3 týdny. Jediná země, kterou jsme opravdu procestovali bylo Lichtenštejnsko. Já vím, že je mrňavé, ale malá země taky země :) Takže už zbývají jen 2! ;)

A jak jste na tom vy s plněním věcí z vašich listů předsevzetí? Sdílejte se mnou, na co jste za tenhle rok pyšní!