Friendly places.

The other day I went with Petr and Bernard to get something to the mall Letnany here in Prague. At the end I felt very uncomfortable on this place. For me there are too many useless craps, which no one needs, but people buy them anyway because they don't know what to do with all the money from their loans. And I don't know if it's on purpose, but there are awfully slippery floors, so move from one side to the other takes about as much time as you go in snow drifts, where every step take you half step back. I guess it's a way to keep people in the mall longer, so they can spend more money. What annoyed me most was when we were stopped by security guard and warned that we cannot walk dog can on a leash on the floor, but we have to take him into arms. Consumerist world simply was not made for pets. 

And yesterday we went to the cinema. But since we do not go to cineplex chains, we chose Bio Oko. You do not smell here popcorn, the floor is not covered with carpet and the halls do not fringe glowing LEDs, but it has an atmosphere. It's a good old movie theater with a slightly musty folding seats on the balcony and down there auditorium is composed of about the first three rows of beach chairs, upholstered chairs and one immobile Trabant :). In the cinema you can bring the glasses of drinks purchased at the bar (no paper cones from which sucks deep straw colored liquid sugar), pickled sausage or pickled cheese and most importantly ... your dog. Is not that terrific? 

Are also in your city some interesting pet-friendly places you cannot normally enter with the animal?

//

Onehdy jsme s Petrem a Bernardem jeli pro něco do nákupního centra Letňany. Z toho místa mi ke konci návštěvy málem vyrazila vyrážka. Na mě tam je až příliš mnoho zbytečností, které sice nikdo nepotřebuje, ale lidé si je stejně kupují, protože neví co s penězi ze všech svých půjček. A nevím jestli je to schválně, ale mají tam příšerně klouzavé podlahy, takže vám přechod z jedné strany na druhou zabere asi tolik času jako byste šli sněhovou závějí, kdy každý krok vás vrací o půl kroku zpátky. Asi je to způsob, jak lidi udržet v centru déle, aby mohli utratit víc peněz. Co me ovšem popudilo nejvíc bylo to, když jsme byli zastaveni pracovníkem ochranky a upozorněni, že svého psa nemůžeme vodit na vodítku po podlaze, ale máme si ho vzít do náruče. Konzumní svět prostě nebyl stvořen pro mazlíčky. 

A včera jsme si vyrazili do kina, protože v zahraničí se nám jen tak nepoštěstí nechat Bernarda doma někomu důvěryhodnému na hlídání a jít si užít kultury. Ale protože na řetězcová multikina už nemáme tak úplně žaludek, vybrali jsme si Bio Oko, které sice není načichlé popkornem, podlaha není potažená kobercem a sály nelemují zářící LEDky, ale zato má atmosféru. Je to staré dobré kino s lehce zatuchlými sklápěcími sedačkami na balkoně a dole je hlediště tvořené z asi prvních třech řad z plážových lehátek, čalouněných křesel a jednoho nepojízdného Trabanta :). Do sálu si můžete přinést nápoje ve sklenkách zakoupené na baru (žádné papírové kornouty, ze kterých brčkem cucáte temně obarvený tekutý cukr), utopence nebo nakládaný hermelín a hlavně...svého psa. No není to senzační? 

Jaká jsou ve vašem městě pet-friendly zajímavá místa, kam se normálně nemůže se zvířetem?

Photo credit BIO|OKO