Let me introduce you two fools.

Let me introduce you two fools. • traveling around the Europe on baraperglova.com

No. To us normal traveling just is not enough.

We are minimalists. We sold everything and we kept only two suitcases. We stopped living via Airbnb and started using CouchSurfing. This year we've traveled already through 7 countries, in two weeks are going to go to England, Ireland and Scotland, winter we would like to spend in Sweden. And still we are trying to figure out how to overcome our boundaries bit more.

Are we fools? I guess so. Our last discussion about our travel brought us to the idea that we have too comfortable car. And we should go into something more stylish. We're both designers and artistic persons, so what other car we might touch our hearts than the Mini Cooper. Old Mini Cooper, to be exact! :)

So now what to do? Is it a good idea to replace a convenient Suzuki SX4 from 2011 with heated seats and mirrors, six airbags, automatic air conditioning, drive mode switch, an entertainment system with DVD player (not that we've ever use it), connect iPhone to, a built-in navigation,... for Mini Cooper from '60 - '80?

How far are we willing to go?

//

Ne. Nám normální cestování prostě už nestačí.

Jsme minimalisti. Všechno jsme prodali a zůstali nám dva kufry. Přestali jsme bydlet přes Airbnb a začali používat Couchsurfing. Tenhle rok se za 2 týdny chystáme odjet do Anglie, Irska a Skotska, na zimu se chystáme do Švédska. A stejně pořád přemýšlíme jak vlastní hranice ještě o krapítek překonat. 

Jsme blázni? Asi jo. Naše poslední diskuze o našem cestování nás přivedla k myšlence, že máme až moc komfortní vůz. A že bychom měli jít do něčeho stylovějšího. Jsme oba designéři a umělecky založení, takže jaké jiné auto by nás mohlo chytit za srdce než Mini Cooper. Starý Mini Cooper, abych byla přesná :)

Takže co teď s tím? Je to dobrý nápad vyměnit pohodlnou Suzuki SX4 z roku 2011 s vyhřívanými sedačkami a zrcátky, šesti airbagy, automatickou klimatizací, přepínáním pohonů, zábavním systémem na přehrávání DVD (ne, že bychom ho někdy použili), připojením na iPhone a vestavěnou navigací za Mini Cooper z roku '60 – '80?

Kam až jsme schopní dojít?

Photo via Flickr