Traditional vintage plates with original design prints? That's Ninaworm!

Let’s discover more interesting and talented people on Etsy! Today let me to introduce Nina from Netherlands and her Ninavorm shop. I like her work, she combine traditional printing on vintage plates and another ceramics with her own original design prints. They are colorful and I like this way of kind up cycling :) 

Nina say about her work: “Ninainvorm is all about color, ceramics and creative (re-)design. I work with both vintage and new materials, always looking for the perfect match… Ceramics are my first love, but you’ll also find many examples of my love for (screen-)printing and collage here.”

Do you like her work as much as I do? Tell me about it! Or tell abotu it to Nina - on her blog or buy these lovely pieces on Etsy

//

Pojďme objevovat víc talentovaných tvůrců z Etsy! Dnes mi dovolte představit Ninu z Nizozemí a její obchod Ninavorm. Líbí se mi její práce, kombinuje tradiční potisky na starých talířích i jiném keramickém nádobí se svými vlastními potisky. Jsou barevné a veselé a mě se líbí tenhle způsob Upcyclingu (tj. nový způsob recyklace, kdy se nějaká stará věc, často hlavně morálně zastaralá, upraví a dostane tak nový význam nebo  nové využití a díky tomu tak zapadne svět do denní potřeby).

O své tovrbě Nina říká: “Ninavorm je o barvách, keramice a kreativním (re-)designu. Pracuju s vintage a novými materiály, vždycky hledám jejich prefektní shodu…Keramika je moje první láska, ale taky tady najdete mnoho příkladů mojí další vášně pro potisky a koláže.”

Líbí se vám Niny práce tak moc jako mě? Napište mi o tom! Nebo to napište Nině - na jejím blogu nebo si rovnou kupte jeden z jejích krásných kousků tady.