What was my week

My week…mostly creative and beeing busy…or with fever, running nose, pencils and hot tea. But creative work is the best medicine for the common cold :)

//

Tohle je můj týden…víceméně kreativní nebo zaměstnaný…nebo s horečkou, rýmou, pastilkami a horkým čajem. Ovšem kreativní práce je přeci na rýmu nejlepší lék :)