New website, new story, new start

We decided to make a lot of changes. For a long long time we tried to figure out what we want to do and we tried to make up our story…But our story was with us since…always :) We just did not see it. We realized our passions and all of things what we love to do. And there we are. There is frappante. With a new start.

Bara & Petr … Two creative minds behind frappante

//

Rozhodli jsme se udělat spoustu změn. Dlouhou dobu jsme se snažili přijít na to, co chceme dělat a snažili jsme se vymyslet svůj příběh…Ale náš příběh byl s námi…celou tu dobu :) Jen jsem to neviděli. Uvědomili jsme si, co je naše vášeň a všechny ty věci, které milujeme, když je děláme. A tak jsme tady. A je tady i frappante. S novým začátkem.

Bára & Petr … Dva kreativci stojící za značkou frappante