Space in the fridge syndrome.

Let's have a pensive Tuesday.

You, who read my articles for a bit longer time, know, that together with my boyfriends Petr we live on a way, everyone with just one suitcase. And it is enough. We do not think about if we miss something, we have to buy it just to have it. Always we operate just with the things we have around. People need much less than they think.

Today we realized it again while looking into our fridge we have in our  little apartment. This fridge is not big. It is the classic one, 120 cm high, with two shelves, plastic box and small freezer under the top. And is full. And even though we go to buy something more. We are out of milk, but except this we buy a yoghurt, we are out of ham, but except this we buy also cheese and salami. And it's just because we have a space. When we lived in England in Morden for three weeks and then in Gmunden or Ljubljana last month, we get from our hosts always just one shelf in their fridge. And astonishingly it was enough and we fill this space with food for 3 or 4 days, because while filling we had to think more about what we buy. If people have a space, they need fill it. With more space, they need more stuff. And then they fill it with bullshit they actually don't need.

And It is not necessary to finish here with the fridge. Look at your time. Imagine that you fill your time with some steady activities. And then you cancel one or two of them to have more time for another things, that's logical. But most of people has paradoxically less time than before. Suddenly they got a space they want to fill. But really all that extra time fill with activities for which it was originally set aside? No, they do bullshits again.

But don't worry, I am not perfect as well. I have the same problem when it goes with time. If I am really busy, I have more to think about how organize my time, exactly like with the space in the fridge. And if I don't have enough responsibilities, or I am not strict on myself and do not create some, instead of them I do bullshits like everybody else. I procrastinate, look for simpler tasks, I do just what I want. And still I have a feeling that I don't have enough time. But be honest. It is just a feeling.

How to get out of this? Reduce your space and you will be surprised how much more you can fit. Motto less is more is in this case useable more than before.

Do you think so?

Have a nice Tuesday!

//

Pojďme spolu mít takové malé zamyšlené úterý.

Ti, kteří mě čtou dýl vědí, že s přítelem Petrem žijeme na cestách, každý jen s jedním kufrem. A stačí nám to. Vždycky disponujeme jen s tím, co se nabízí. Neuvažujeme nad tím, že když nám něco chybí, musíme si to koupit, abysme to měli. Člověku stačí totiž mnohem míň, než potřebuje. 

Dneska jsme si to uvědomili znovu při pohledu do naší lednice, kterou máme v našem malém apartmánu. Lednička není velká. Taková ta klasická, vysoká stejně jako linka, se dvěma poličkami, plastovým boxem a malým mrazáčkem nahoře. A je plná. A i přesto chodíme každou chvíli něco dokoupit. Dojde mléko, ale kromě něj se koupí ještě jogurt, dojde šunka, ale koupí se ještě i sýr a salám. A to jen proto, že si to, co do místa, můžeme dovolit. Když jsme bydleli ještě v Londýně na tři týdny v Mordenu nebo minulý měsíc v Gmundenu nebo v Lublani, dostali jsme od našich hostitelů vyhrazenou vždy jen jednu poličku v jejich lednici. A kupodivu nám to vždycky stačilo a naplnili jsme ho jídlem i na 3-4 dny, protože při jeho plnění jsme museli mnohem víc přemýšlet o tom, co kupujeme. Má-li totiž člověk prostor, má potřebu ho zaplnit. S větším množstvím místa přichází větší potřeba věcí k jeho zaplnění. A tak ho plní nejlépe zbytečnostmi a kravinami, bez kterých by se vlastně úplně klidně obešel. 

A to nemusím zůstávat jen u lednice. Podívejte se na svůj čas. Představte si, že svůj čas zaplňujete různými pravidelnými činnostmi. A pak jednu nebo dvě z nich zrušíte, abyste měli víc času na něco jiného. Což je logické. Jenže spousta lidí má paradoxně pak mnohem míň času než předtím. Najednou dostali prostor. A ten chtějí zaplnit. Ale opravdu celý ten čas navíc zaplní tím, pro co si ho původně vyhradili? Ne, zase dělají blbosti. 

Ale nebojte, ani nejsem dokonalá. Já totiž mám co se týče času úplně to samé. Když ho mám fakt málo, musím víc přemýšlet jak s ním hospodařit, stejně jako s tím místem v lednici. A když nemám moc povinností nebo nejsem na sebe tvrdá a ty povinnosti si netyvořím, místo toho dělám blbosti jako každý jiný. Prokrastinuju, vyhledávám jiné, jednodušší úkoly, dělám jen to, co se mi chce. A stejně mám pocit, že nic nestíhám. Jenže buďme upřímní, je to jen pocit.

Jak z toho ven? Zmenšete svůj prostor a budete se divit o kolik víc se vám do něj vejde. Heslo méně je více je v tomhle případě použitelnější víc než kdy předtím. 

Co si o tom myslíte?

Pěkné úterý!