3d render

Baron Haussman. Make it real.

Baron Haussman. Make it real. baraperglova.com/blog

Today I would like to share with you this beautiful interior. And maybe you will be surprised again, it's 3D render! Few times I mentioned how I admire art of 3D rendering, but in this case I can't describe how outstanding this interior is. It's not just about it looks so real by surfaces and materials, but I also I admire how french designer Bertrand Benoit made this interior alive by details like books and opened magazines, hangers on the floor, etc.

/

Dnes s vámi chci sdílet tenhle interiér. A možná budete opět překavpení, je to 3D render! Už párkrát jsem zmínila jak obdivuju umění reálného 3D vykreslování , ale v tomhle případě ani nedokážu popsat, jak skvělý tenhle interiér je. Není to jen o tom, jak reálně vypadají povrchy a materiály, ale odbivuju jak francouzský designér Bertrand Benoit tenhle interiér doslova oživil detaily jako jsou knihy, otevřené časopisy, ramínka na zemi a tak dál, a tak dál...

Baron Haussmann - project by French designer and artist Bertrand Benoit
Pictures via loveisspeed 

 

Karlavägen 76.

Karlavägen 76. • baraperglova.com/blog

Here is another project of amazing 3D render art. Project which I found on Oscar Properties site attracted my attention thanks to picture above. I like spacious spaces but this space had something more than this. Unusual disposition of furniture and shape of the room. But what is most important, the picture looked so real that I wanted to move in immediately and I saw myself how I am lying on this Barcelona couch and reading some nice book with a cup of hot tea. Just ideally spent autumn Sunday...

But except this I looked on another pictures of this project and I found that this is very nice place at all. Marble in the bathroom and sanitary ware in Italian porcelain, bright floors and high baseboards, light bedroom with balcony, ... Yeah, I like it :)

And how you spent your weekend?

 //

Dnes tu mám další projekt úžasného umění 3D renderu. Projekt, který jsem našla na stránkách Oscar Properties upoutal mojí pozornost fotkou nahoře. Mám ráda prostorná místa, ale tenhle prostor měl ještě něco trochu navíc. Neobyvklou dispozici nábytku a tvar místnosti. Ale co je ještě důležitější, ten obrázek vypadal tak věrohodně, že už jsem se tam viděla nastěhovaná, jak si jedno víkendové odpoledne jen tak ležím na divanu Barcelona a hltám slovo za slovem ponořená do nějaké pěkné novely. A samozřejmě nesmí chybět hrnek horkého čaje a občasný pohled ven na padající listí  a poslední paprsky podzimního slunce osvětující širokou krajinu. Prostě ideálně strávená neděle :)

Ale krom toho jsem se podívala ještě na zbývající fotografie a zjistila jsem, že se celkově jedná o moc pěkné místo. S mramorovým obložením v koupelně a sanitou z italského porcelánu, světlými podlahami a vysokými podlahovými lištami, světlou ložnicí s balkonem,...jo, to se mi líbí ! :)

A jak jste strávili svůj víkend vy? 

 

All pictures by Oscar Properties  

For stripes, simplicity and scandinavian style I behave an affection. Even in 3D.

I think some of you already noticed my interest in clean bright apartments, scandinavian style and hyperrealistic 3D rendering of spaces. Today post is combination of these :) Project by vietnamese studio ATdesign I found via this blog. Maybe is this render too bright and some surfaces (like wood or textiles) could be more realistic, but at the end it very nice work made by very talented people who perfectly describe basic attributes and elements of modern Scandinavian design.

 //

Myslím, že někteří z vás už si všimli mého zaujetí ve světlých domovech, skandinávském stylu a hyperrealistických 3D renderech interiérů a prostor. Dnešní příspěvek je kombinací těch všech :) Projekt vietnamského studia ATdesign jsem našla skrze tento blog. Možná, že výsledný render je nakonec trochu moc (až nepřirozeně) světlý a některé povrchy jako dřevo nebo textilie by mohly být ještě krapet realističtější, ale nakonec je to moc dobrá práce vytvořená velmi talentovanými lidmi, kteří perfektně vystihli základní znaky a prvky moderního skandinávského designu.

Photos via 

 

White Pavilion. Clean, bright...and 3D

Could you believe, that these images are 3D render? Amazing, right!? It's kind of art and that's why I have it in Sunday post.
This is work by Blackhaus. I was incredibly impressed with elaborate details. I also had designed interiors (in ArchiCAD) so I know that to achieve such amazing detail is not easy and takes a lot of work and time. Well done Blackhaus!

// 

Věřili byste, že tyhle obrázky nejsou fotografie, ale 3D render? Úžasné, že? Je to svým způsobem druh umění a proto ho mám ve svém nedělním (pravidelně uměleckém) příspěvku. Tohle je práce studia Blackhaus. Byla jsem ohromená úžasně propracovanými detaily. Dříve jsem také navrhovala interiéry (v ArchiCADu), takže vím, že dosáhnout takhle úžasných detailů není jednoduché a zabere to hodně času. Skvělá práce Blackhause!

All images via Blackhaus FB page