Bernard

Bridget Jonesová by nemohla mít psa.

Mít psa není pro padavky. Což bohužel nevylučuje, že by kdejaká padavka neměla psa. Tou nejdůležitější věcí, co musíte mít je sebevědomí. Zmatkaři, nešikové, ustrašení joudové a lidé co nevěří ani sami sobě jsou nejspíš ti nejhorší páníčci. Poznáte je tak, že svoje psy nevenčí, jeijch psi venčí je. Takže jestli nelovíte svoje sebevědomí v hluboké kapse špinavých kalhot z minulého týdne, je to první krok k úspěšnému soužití se psem. Všemu ostatnímu vás váš pes naučí, mimo jiné těmhle věcem:

1. Trpělivosti.
Abyste psa dobře vychovali, nejde na to jít přes násilí. Musíte vyhrát a ukázat, že jste ti silnější, ale bohatě to stačí mentálně, ne fyzicky. Takže když učíme našeho dominantního Bernarda nějaký povel, často je to souboj nervů, protože na to jak je ta blecha malá, je dost vytrvalá. Po tolika letech vím, že když něčeho chci dosáhnout, a Bernard dělá, že neslyší, musím vytrvat. Zachovat si chladnou hlavu, nezvyšovat hlas, jen klást větší důraz na to co říkám, neustoupit ani o píď a nikdy, nikdy, nikdy na něj nešahat, když se má odsunout z mojí půlky postele. I malé blechy koušou.

2. Naslouchání.
Pes, to není váš otrok. Není to hračka ani počítač, co můžete naprogramovat, aby dělal všechno co řeknete. Je to osobnost stejně jako člověk. Pes je váš parťák, se kterým si musíte umět rozumět. Nebo spíš se to musíte naučit a občas se smířit s tím, že některé věci dělat nebude, protože to není jeho přirozenost. Nebo naopak některé věci ho neodnaučíte. Ale důležité je ho umět poslouchat. Pes vám totiž řekne úplně všechno, jen svým vlastním jazykem. Takže už víme, že když Bernard chodí kolem a bubnuje do věcí tak má roupy a chybí mu pohyb. Taky poznáme kdy na nás hraje psí oči jen aby něco dostal. Poznáme i který jeho štěkot znamená, že se bojí. Víme, že když si lehne na naše nohy neznamená to, že nás má rád, ale že nás hlídá a snaží se dokázat svojí nadřazenost. Psi umí mluvit, to jen my často neumíme poslouchat.

3. Smíření
Občas si myslím, že Bernard se narodil do špatné rasy a měl spíš být ovčácký pes. Když totiž jdeme kolem ovcí (a že v Británii kolem nich chodíme často!) Bernard se na vodítku zblázní a tahá jako splašený. Nevidí, neslyší, na osvědčené povely jako "Dobrota" nereaguje vůbec a při procházce kolem ohrad za ním vlajeme jako bychom venčili dogu. Jednou jsme takhle šli na procházku s Bernardem na volno, po cestičce, kterou lemovala kamenná zídka z obou stran. Na obou loukách za kamennou zídkou se pokojně pásla stáda ovcí. Bernard zrychlil tempo. Pravila jsem Petrovi, že by byla sranda, kdyby jsme najednou Bernarda viděli běžet po tom poli. Smála jsem se ještě dalších pár metrů, dokud jsme nezaslechli zběsilé Béééé! Béééé! BÉÉÉÉ! Za stádem asi dvouset ovcí pelášil Bernard, hnajíc je směrem do ohrady. A já místo toho abych se bála jsem se začala nepříčetně smát. Pozorovala jsem tu bílou skvrnu jak běží jako raketa nejdřív tam a po chvíli s menším stádem asi třiceti ovcí zase zpátky. Evidentně to byl moment jeho života. Nemuseli jsme ho ani nijak zvlášť nahánět, protože se po chvíli vrátil sám, s pyšným výrazem ovčáka, který hrdě vykonal svojí práci. Při každé další procházce kolem ohrady nám sice tahá ruku tak, že jí máme dlouhou skoro až na zem, ale jsme s tím smíření. Je to velký pes v malém těle.

4. Zdravé ignoraci
Bernard nemá rád pomalou jízdu v autě, brždění a jízdu do zatáček. Taky když v autě jede někdo navíc. Nebo když ho do jeho cestovního domečku zavřu moc brzy, tedy ještě dřív, než se uklidní a sám si do něj lehne. Jeho neštěstí se pak projevuje tím, že kňourá. Nejdřív jen trochu a potichu. Pak pomalu přidává na hlasitosti až do té fáze, kdy není slyšet vlastních myšlenek. Když to dosáhne levelu, že nám to rve uši a mučí, jako bychom poslouchali Justina Biebra, tak vím, že se něco děje, ale dokud jde jen o pokňourávání, většinou stačí ho ignorovat. Ale to chce pevné nervy. A hodně. Ale nakonec po pěti letech už to často ani nevnímám. Jsem vycvičená!

5. Zachovat si pokerovou tvář
Jednou jsme takhle byli u nové hostitelky a první večer si povídáme v obýváku. Ona sedí v křesle a my s Petrem naproti ní na pohovce. Bernard si hraje na průzkumníka a šmejdí kolem. Všechno je ok, v jednu chvíli se zdá, že už tam není víc ke zkoumání a tak si lehne na koberec ke krbu a dělá že spí. A pak najednou jako by si uvědomil, že na něco zapomněl. My se oddáváme zcela vážné konverzaci o oddělení Skotska od Anglie a Bernard se začíná podivně motat kolem rohu křesla. Přesně jsem zaznamenala ten okamžik, kdy se snaží najít ten správný úhel kam zvednout nohu. Jenže to trvalo asi 2 vteřiny. Neměla jsem dostatek času zareagovat. Nemohla jsem vystřelit z křesla s křikem NÉ!!, protože už by stejně bylo pozdě a my bychom riskovali velice nelichotivé hodnocení. Bernard urychleně vypustil svojí nádrž a jal se znovu ulehnout ke krbu s pyšně dokončenou misí. My oba jsme se tvářili jakože vůbec nic nevidíme, pouze jsme trochu zrudli, mírně vykulili oči a já se zasekla uprostřed věty. Naše hostitelka nic nepoznala, zahráli jsme to na Oscara.

6. Smíchu
Bernard není a nikdy nebude dokonalý pes. Bude stejně tak nedokonalý jako jsme nedokonalí my, jeho páníčci. Ale milujeme ho. I ve chvílích, kdy kvůli hlasitému kňučení zvažuju jestli existuje psí Rohypnol, když obskakuje cizí psy a nohy, když žebrá a zkouší odolnost vůči psím očím u nových lidí,...To všechno vynahrazuje tím, že nás umí rozesmát. I ve chvílích, kdy je nám dost pod psa stačí, když předvede jeden ze svých osvědčených kousků, které nepochopí nikdo jiný než my sami. Se psem náš život není jako dřív a rozhodně nikdy není nudný!

Foto © Můj Instagram

Mission complete.

The reason why we went to the North Germany was that on the way back I wanted to see how river Elbe flow into the sea. So after one great weekend in Süderlügum we were finally on the way to our next stop. But Hamburg is too far to see anything and closest city Brunsbüttel was too off our road. So we decided to make a compromise and cross the river on the ferry from Glückstadt. 

The day was very chilly and windy on board. But nice experience and I saw what I wanted to see, the mission is complete!

//

Důvod proč jsme vlastně jeli do severního Německa byl vlastně ten, že jsme chtěla vidět, jak se Labe vlévá do moře. Takže po jednom skvělém týdnu v nejsevernějších krajích Německa jsme konečně vyrazili zase na jih, splnit svojí misi. Cestu do další zastávky jsme si mohli udělat přímo přes Hamburg, ale od vlevu je moc daleko, takže bych neviděla nic a pozicově nejlepší město Brunsbüttel bylo zase až moc z cesty. Tak jsme zvolili kompromis a přejeli řeku trajektem z Glückstadtu.

Ten den bych hodně chladný a na palubě bylo větrno. Ale byla to pěkná zkušenost a viděla jsem co jsem vidět chtěla. Mise byla splněna!

One second.

What happened last week shaker with our plans. Not forever, not for a long time, but last night we came back to the Czech Republic for a while.

How one second could derail your life.

It was a completely normal walk around the small village on the coast of the island of Krk. We admired the view of the sea and then decide which way to go to the restaurant for lunch. It is strange how after accident one remembers the moment when deciding which path to choose. I always have the feeling that I had some internal notion that the path he chose was incorrect. But it is not. There is no notion at all.

The dog - Alsatian - we met was an unwelcome companion. Bernard did not like him from the very first moment and by barking we knew that he has a fear of him. But this dog in size of a small bear had no leash and was free to move. He grabbed Bernard and shook him a few times. It took a second. Second, during which he grabbed him so badly that he broke his leg. 

That It's broken twice and has his hip dropped out we found out at the hospital in Postojna in Slovenia, where we had to drive over two hours because it was the nearest hospital, where they could our little roaring shaggy beast repair. 

He had his surgery on Saturday and on Monday we could take him home. He should be okay in about month and he will always going to beep at airports. 

What I mean by this is that your life could change one second. But every time it will unexpected, you will be never prepared for this, whether you believe you never had any notion beforehand. Do not blame it. Maybe it will be enough if you will cry for a bit like me how you feel incapable when trying to take care of small sick creature and he squeak almost after every touch.

It's just that there is no place for what ifs. Even one second elapses and just another second is gone. And you have to take care of what it is now. In our case of doggie with screwed bones, who should be fine in a month and a half and I am sure that he will hop again on our friends wedding next month :)

For now there is no reason to travel with our little patient. He will rest for a while in Prague and then we can continue in our journey again. And I'm looking forward to Venice! :)

//

To, co se stalo minulý týden zamávalo našimi plány. Ne na furt, ne na dlouho, ale včera v noci jsme se vrátili do Česka. 

Jak vás může vykolejit jedna vteřina.

Byla to úplně normální procházka po malé vesničce na pobřeží ostrova Krk. Kochali jsme se výhledem na moře a pak se rozhodovali, kterou cestou se vydat k restauraci na oběd. Je zvláštní, jak si po nehodách člověk vzpomene na ten okamžik, kdy se rozhodoval kterou cestu zvolit. Vždycky má pak pocit, že měl nějaké vnitřní tušení, že cesta, kterou si vybral nebyla správná. Ale tak to není. Žádné tušení se nekoná. 

Vlčák, kterého jsme potkali cestou byl nevítaným společníkem. Bernard ho hned od prvního momentu neměl rád a podle štěkotu jsme poznali, že se ho bojí. Ale vlčák velikosti malého lesního medvěda měl bez vodítka volné pole působnosti. Bernarda chňapl a parkrát s ním zatřásl. Trvalo to vteřinu. Vteřinu, během níž ho popadnul tak nešťastně, že mu zlomil nohu. 

Že je zlomená nadvakrát a že má vypadlou i kyčel jsme zjistili až v nemocnici v Postojné na Slovinsku, kam jsme museli jet přes dvě hodiny, protože to byla nejbližší nemocnice, kde mohli naše malé řvoucí chundelaté zvíře opravit. 

V sobotu ho operovali a v pondělí už jsme si ho mohli odvézt domů. Dávat dohromady se bude asi měsíc a už na vždycky bude pípat na letištích.

To co tím chci říct, je to, že váš život může změnit jedna vteřina. Ale nikdy to nebudete čekat, nikdy na to nebudete připravení, ať už si myslíte cokoli, nikdy jste neměli tušení předem. Nevyčítejte si to. Stačí když si jako v mém případě povzlykáte jak si připadáte neschopní, když se snažíte postarat o malého marůdka a on co chvíli po skoro každém dotyku kvíká.

Já jen, že tady není místo pro žádné co by kdyby. I jedna vteřina uplyne a hned za další vteřinu je minulostí. A vy se musíte postarat o to co je teď. V našem případě o hafana se sešroubovanou kostí, který za měsíc a půl bude zase fit a na Vašíkovo svatbě si určitě už zahopsá :))

Teďˇnemá smysl s pacientem cestovat. Chvilku si odpočine v Praze a pak se zase můžeme vydat na cesty. A já už se moc těším do Benátek! :)

How frappante lives? #9 In loved with English parks.

 

 We've been here a little over a month, and I found a few things that impressed me, but from nothing I'm not as thrilled as the local parks. They are beautiful, it's a clean place where you can meet deers and cows, horses and ponies. For me it's such an oasis of purity, where I can relax from waste that otherwise is literally moving through the streets. Mainly due the frequent wind, which then spreads it to all parts of London. When I see those piles on the street with dozens of bags of garbage, I feel like I want to punch pencils in my eyes that I did not have to look at it.

A few things that attracted me here :

Bernard is a local attraction. While in the Czech Republic, if I ever stood somewhere with Bernard waiting for someone and nobody noticed, here it's quite normal that old lady come, folded her bags and with the words "I just want to touch your doggie" starts conversation about dogs, about relatives, about what she bought in the store across the street. It starts to be a little annoying, but actually it's nice when people are smiling at you on the street. Actually, there generally is not much of dogs, someone said to me that the British are more cat people.

The weather is unpredictable. Varies a lot. Not from day to day, but several times a day. In the morning the sun is shining and it looks like for light jacket? Ok, but in a few hours you'll be thankful for a sweater and scarf. Come back later and you do not know what you would have stripped that will not be so hot.

Trains and train stations are clean. Even so, you feel like you can buy any food here without the fear of catching hepatitis only in terms how salesman is looking at you. Actually, it's a strange paradox in view of the streets, but all public places like railway station, metro, trains, parks or public toilets are really well maintained and in perfect condition.

I'm looking forward to the other parks, today are we moving for three weeks to Wimbledon and there are several parks straight . So the next pictures will follow :)

Beautiful weekend everyone and do not sit at home, go into nature! :)

// 

Už jsme tady něco málo přes měsíc, takže se najde pár věcí, co mě tu zaujalo, ale z ničeho nejsem tak unešená jako z místních parků. Jsou to nádherná, čístá místa, kde se volně pohybují jeleni a srnky, v ohradách potkáte krávy, koníky a poníky a je to pro mě taková oáza čistoty, kde si můžu odpočinout od odpadků, které se jinak doslova pohybují po ulicích. Hlavně díky častému větru, který je pak roznese do všech částí Londýna. Když vidím na ulici ty hromady desítek pytlů s odpadky, mám chuť si vrazit tužky do očí, abych se na to nemusela dívat. 

Pár věcí, co mě tady zaujalo:

Bernard je místní atrakce. Zatímco v Česku, když jsem někde stála a s Bernardem v ruce na někoho čekala, po nás neštěkl ani pes, tady je úplně běžné, že za mnou přijde stařenka, složí u mě tašky a se slovy "Já si jdu jen pohladit vašeho pejska" započne konverzaci o psech, přes svoje příbuzné až po to, co si koupila v obchodě naproti. Už mi to trochu začíná vadit, ale zase je hezké, když se na vás lidé na ulici usmívají. Vlastně tady všeobecně moc psů není, Britové jsou víc prý kočičí lidé.

Počasí je nevyzpytatelné. Mění se hodně často. Ne ze dne na den, ale několikrát denně. Že ráno svítí sluníčko a vypadá to na lehkou bundu? Ok, ale za pár hodin budete vděční za svetr a šálu. No a později zase nevíte co byste si ještě svlíkli, aby vám nebylo takové horko.  

Vlaky a vlaková nádraží jsou čistá. Dokonce tak, že máte i chuť si tam koupit jídlo aniž byste se báli, že chytíte žloutenku jen z pohledu co na vás vrhne prodavač. Vlastně je to takový zvláštní paradox vzhledem k ulicím, ale všechna veřejná místa, jako nádraží, metro, vlaky, parky nebo veřejné toalety jsou opravdu udržované a v perfektním stavu. 

Už se moc těším na další parky, dnes se, ač neplánovaně, stěhujeme na tři týdny do Wimbledonu a tam je parků rovnou několik. Takže další fotky budou přibývat :) 

Krásný víkend všem a neseďte doma, vyražte do přírody!  :)

 

All photos by me

How frappante lives? #5 Where is home?

Last week I was in London because together with my boyfriend Petr we decided that I will make this little trip and I will find there some room to share. BUT! It wasn't so easy as we thought. Last day I almost already had a signet agreement, but finally we find out that to choose an apartment alone is very stupid idea :)). Petr didn't saw any picture of the house or neighbourhood and minimum stay term was 8 months. So what we would do if we did not like there, and after a month or two, we found that this is a bad area where the strange street people are? Well, in the case of early termination of the contract would have lost the whole deposit. And it could be 600 pounds, somewhere it is much more.

So I came back to the Czech Republic and we booked via AirBnb room for one week. So we have one week to find some room, but we can have vewings together, we will see it together, decide together and we can take our little Bernard with us. 

Last week in London I was there with my high school friend Leeda. It was nice to be there with someone I know, some things were much easier, but there was a moments when I felt...well...terrible, lost and so so lonely in such a big hurry city. And for few minutes I was thinking "No, I do not feel happy, I am scared, I am not used to live in such a bustling city, I don't like it and I don't wanna live here."  It was very strange moment and it was one of longest minutes in my life. But after all I realized one important thing - my home will everywhere where Peter and our Bernard is. And doesn't matter if I live in a village or in the city, if we have a small room in a shared house or own palace, if I live here in the Czech Republic or at the end of the world, but we three together create the home. Home is not a place, but the closest people, who surround you.

See you in London, we leave today! :) 

// 

Minulý týden jsem byla v Londýně, protože jsme se s Petrem rozhodli, že si udělám tenhle malý výlet, abych tam našla nějaký pokoj ve sdíleném domě, kde budeme bydlet. ALE! nebylo to tak jednoduché, jak jsem si myslela. Poslední den jsem už téměř měla podepsanou i nájemní smlouvu, ale nakonec jsme zjistili, že vybírat byt sama je pěkně hloupý nápad :)). Petr neviděl ani jednu fotku pokoje, domu ani okolí a minimální délka pobytu byla 8 měsíců. Takže co bychom dělali, kdyby se nám tam nelíbilo a po jednom nebo dvou měsících jsme zjistlili, že je to špatná čtvrť s podivíny kolem? No v případě předčasného zrušení smlouvy bychom přišli o celý depozit. Což v tomhle případě bylo 600 liber, někde je to i mnohem víc. 

Takže jsem se vrátila zase do Česka a přes AirBnb jsme si zarezervovali pokoj na týden, během kterého budeme muset nějaké dlouhodobé bydlení najít. Máme jen týden, ale můžeme na prohlídky chodit spolu, všechno uvidíme ze dvou pohledů, budeme rozhodovat společně a můžeme s sebou vzít i Bernarda. 

Ten minulý týden jsem byla v Londýně se svojí kamarádkou ze střední školy Lídou. Bylo to hezké být tam s někým, koho znám, některé věci byly jednodušší, ale byly tam chvíle, kdy jsem se cítila...no řekněme...strašně, ztraceně a osaměle v tam velkém a rušeném městě. Na pár minut jsem si pomyslela "Ne, necítím se šťastná, jsem vyděšená, nejsem zvyklá žít v tak uspěchaném městě, nelíbí se mi to a tady nechci žít." Byl to zvláštní moment a byly to jedny z nejdelších minut v mém životě. Ale po tom všem jsem si uvědomila jednu nesmírně důležitou věc - můj domov bude kdekoli, kde je Petr a Bernard. A nezáleží na tom, jestli budeme žít na vesnici nebo ve velkoměstě, v malém pokoji ve sdíleném domě nebo ve vlastním paláci, v Česku nebo na konci světa, ale tam kde jsme my tři dohromady, tam je náš domov. Domov není místo, ale nejbližší lidé, kteří vás obklopují.

Tak ahoj v Londýně, odjíždíme dnes! :) 

How frappante lives? #2 Bernard

As a little girl I never had a dog. Even my boyfriend Petr. When we four years ago decided that we are adult enough and responsible, we began to think that we can test our responsibility on the dog, before we take children. Later we both agreed that children we do not like at all, we do not want them and our dog currently fully supersedes any offspring.

I have to say that before we brought Bernard, we really had no idea what we were getting into, but now after four years, I have to say that our dog tremendously enriched our life and home, trips or free time without him being a big boring.

Bernard is a big concern, and sometimes he makes me crazy when he runs away, he does not listen my commands, he begs when I prepare a dinner but the look in his deep brown eyes and a cute nose will not make me angry for a long time.

I always found cute as dogs have different personalities and different habits. Meet Bernard:  

 • since he was a little puppy he loved to help...with everything...everywhere
  • when he is wet, he is getting crazy and started to run a superfast wheels around our apartment
  • Bernard loooooves a snow! 
  In summer when we are on trip and we are going near to some river or lake, he just get in there, stand there and just let his ears float on the level

  In summer when we are on trip and we are going near to some river or lake, he just get in there, stand there and just let his ears float on the level

  When he find a beetle or a fly on the ground, he becomes a little tyrant. He suck the beetle, then spits, pushes with his nose on the floor and when is the beetle sucked enough Bernard will eat him

  When he find a beetle or a fly on the ground, he becomes a little tyrant. He suck the beetle, then spits, pushes with his nose on the floor and when is the beetle sucked enough Bernard will eat him

  He can make a saddest eyes I have ever seen

  He can make a saddest eyes I have ever seen

  He also loves his usual sleep position

  He also loves his usual sleep position

  his playtoys from IKEA

  his playtoys from IKEA

  open window in the car

  open window in the car

  cups of yogurt

  cups of yogurt

  hiding in shoe cabinet

  hiding in shoe cabinet

  or under the blanket

  or under the blanket

  he loves a bathtime

  he loves a bathtime

  playtime

  playtime

  and time to go on a trip

  and time to go on a trip

  • he loves paper rolls from toilet paper
  • when he wakes up too early in the morning with the fact that he wants to go out, I just tell him "Bernard, get the beddy" and he goes
  • he learned that, once in the morning he hear the sound of locking the iPhone after the alarm goes off, it's time to get up and pulls us out of bed
  • he loves vegetable. especially peppers and carrots
  • he eat tofu
  • after we came home, he bring a slipper and when you ask him "Bernard, are you angry?" he start to sing with the slipper in his mouth
  • his favorite place to sleep in the bed is just between my legs, so if I want to move or turn on the other side I have to practice some gymnastic
  • only two commands that we've learned him perfect: "Bernie, do you want to go out?" and "Bernie, would you like treats (or meat if available)?"

  And what about habits of your loving pets? Tell me your stories :) 

  Photos via my Instagram or personal archive