across the europe

Let me introduce you two fools.

Let me introduce you two fools.

Is it a good idea to replace a convenient Suzuki SX4 from 2011 with heated seats and mirrors, six airbags, automatic air conditioning, drive mode switch, an entertainment system with DVD player (not that we've ever use it), connect iPhone to, a built-in navigation,... for Mini Cooper from '60 - '80?

Build a boat.

Our last day in northern Germany we wanted to make a trip together with Suzy to Flensburg, port town on the east side of the ridge of northern Germany, close to the Baltic Sea.

At the end, Suzy with us couldn't go, but at least I took a few photos for her. In Flensburg I shot a little bit more, but what I finally chose to share are the photos from such a small museum that can be found on the periphery of the city at the beginning of the pier.

Visit of this museum could be a bit more interesting. I wanted to interview the owner of the dock, who made these magnificent ship and also reconstructed the old ones. I am sure he definitely had a lot to say about boats as well as his beautiful work, but unfortunately did not speak English, I did not speak German, his wife knew only few basic words so his stories will be for me shrouded in mystery and the only thing I could read are the results of the work that was seen all around. Bent wood and unfinished ship absolutely stunned me. And I was not the only one, also Petr was delighted by these boats, he run his fingers over the folds of black polished wood and expressed a desire one day own something that beautiful. Me too!

Once you are in the museum, sit down there for a while in a nice cafe there. From the pier you can watch on one side the stunning 150 year old ship and on the other side you see docks with workshop, which is open to all passers-by visitors.

//

Náš poslední den na severu Německa jsme si chtěli i se Suzy udělat společný výlet do Flensburgu, přístavního městečka na východní straně výstupku severního Německa, blíž k Baltskému moři.

Suzy s námi nakonec jet nemohla, ale pořídila jsem pro ní aspoň pár fotografií. Ve Flensburgu jsem toho nafotila o maličko víc, ale to co jsem si nakonec vybrala ke sdílení jsou fotky z takového malého muzea, které najdete na okraji centra na začátku přístavního mola. 

Návštěva tohohle muzea mohla být o kapánek zajímavější. Chtěla jsem vyzpovídat majitele doku, který nádherné lodě vyráběl a taky rekonstruoval ty staré. Určitě měl toho spoustu co říct o lodích i o svojí krásné práci, žel však anglicky neuměl a já zase ani trochu německy, jeho žena ovládala jen pár slov a tak jeho příběhy budou pro mě nadále zahalené rouškou tajemna a jediné co jsem mohla vyčíst byly výsledky práce, která byla vidět všude kolem. Ohýbané dřevo a rozestavěné lodě mě naprosto omráčily. A nebyla jsem jediná, Petr si lodě zálibně prohlížel, přejížděl prsty po záhybech černého naleštěného dřeva a projevil přání něco takhle krásného a dřevěného jednou mít. A já jsem pro!

Když už se v muzeu zastavíte, sedněte si na chvíli v příjemné přilehlé kavárně. Z mola můžete pozorovat na jedné straně ohromující i 150 let staré lodě a na straně druhé jsou zmíněné doky s dílnou, která je volně přístupná kolemjdoucím návštěvníkům. 

Mandø. Finally.

Mandø Island. Finally. • Traveling across the Europe on baraperglova.com • Denmark

It’s Sunday and we are already on the way to another city where we’ll spend another whole week but still I have Süderlügum in my fresh memory because we had such a great time there. And in addition we went for few more trips so I have material for few more blogposts :)

Let’s start with a little island where we planned to go I think for three times and everytime something destroyed our plans. But finally on Friday we went to Mandø Island. To get there is not that easy because the island is connected to mainland with a road (2nd photo) which high tide flooding every few hours so you need to be at first very careful and at second you need to know in advance when is possible drive over the road, the times are different every day and if you will go there in bad time, it could be very dangerous, the sea level rises a few tens of centimeters in few hours.

Well, there are websites with timetables of sea level, but often we found different times for the same days so it’s a bit tricky and we just tried our lucky with timetables from this page.

There was a really funny situation when before hitting the road we were joking how could be funny if on this dangerous road we had flat tire. Ha ha! So funny! Yeah,…and then it really happened. 

But thanks to my great planning we were on the road right after low tide, so we had enough time change the tire, enjoy the island and get back to the city to find car service where we can buy a new one. 

Typial icon of this island is almost 150 years old beautiful wind mill, pride of locals who have their own means of renovating and save the memory of this small island.

Let’s say honestly, visit this island wasn’t that awesome how I expect it and this mill is the thing which gives something special to this otherwise insignificant island. But I liked this place, mill is very photogenic, I liked the adventure on the road and I think that every place is as much interesting as you will do it interesting for yourself.  

//

Je neděle a my už jsme opět na cestě na další místo, kde strávíme další týden, nicméně ještě pořád mám Süderlügum v živé paměti, snad proto, že jsme si ho užili asi nejvíc ze všech míst, kam jsme zatím vyrazili. Navíc mám díky tomu ještě dost materiálu na další příspěvky, takže se i vy můžete spolu se mnou ještě chvíli kochat krásami severního Německa a jižního Dánska.

Začneme výletem, na který jsme se chystali už asi tak třikrát, ale vždycky nám ho nějaká shoda nešťastných náhod překazila. Nicméně v pátek jsme konečně vyrazili na dlouho plánovaný ostrov Mandø. Dostat se tam není vůbec žádná legrace, protože ostrov je spojen s pevninou štěrkovou cestou (2. foto), která se každých pár hodin díky přílivu zaplavuje. A tak musíte být za prvé opatrní a za druhé si to dobře naplánovat předem, protože časy možného dojetí na ostrov se mění každý den a když tam vlezete v nesprávný čas, může to být poměrně dost nebezpečné, nejste-li obří traktor nebo obojživelník, voda totiž stoupá o několik desítek centimetrů během hodiny pár hodin.

Našli jsme několik stránek s rozvrhem hladiny vody, jenže často se časy poměrně dost lišily a tak jsme zkusili štěstí podle těchto, které působily nejvěrohodněji.

Dobrodružná situace nastala, když jsme cestou žertovali jak by bylo fakt super na té cestě mezi ostrovem a pevninou třeba píchnout gumu. “No, tady se rodí ti chlapíci co pak pracují ve stájích Formule 1. Kde myslíš, že by se jinak naučili měnit gumy za 8 vteřin”, vtipkoval Petr. Chá, chá, to by byla legrace! No,…tak se to fakt stalo. 

Ovšem díky mému skvělému plánování jsme na ostrov jeli zrovna v čase odlivu, takže jsme měli dost času vyměnit kolo za rezervu, užít si ostrov a vrátit se zpátky, abychom našli servis a koupili pneumatiku novou.

Typickou ikonou tohoto ostrova je asi 150 let starý mlýn, pýcha místních občanů, kteří ho vlastními prostředky zrenovovali a zachránili tak památku tohoto malého ostrova. 

Řekněme upřímně, že jsem z ostrova nebyla až tak nadšená, jak jsem dychtivě očekávala a tenhle mlýn dodává vlastně jediný punc tomuto jinak relativně bezvýznamnému ostrovu. Ale přesto se mi tu líbilo. Mlýn byl ohromně fotogenický, líbilo se mi dobrodružství s pneumatikou a začala jsem zastávat názor, že každý výlet a každé místo je tak zajímavé, jak zajímavé si ho sami uděláte.


Beach on Rømø Island.

It seems like we are not really lucky for the trip we really would like to make and I wrote about yesterday. This is beach on Rømø Island, but this is actually not exactly the island we wanted to visit. So we had plans for another try today, but yesterday something bad happened with Bernard's stomach so we need to stay at home because of his rest.

I am sad, but Bernard's health is more important and still we have one more try tomorrow and on Saturday. Fingers crossed! :)

But let's go back on this beach - very special one where you can get by car! So unusual. This place Petr really enjoyed, he drove on the beach like crazy a the sand we have everywhere :)).

Because you are allowed to drive on the beach and in addition, this beach is incredibly windy (really, take a hat with you!) we met few kiters. It seems like sport for strong ones, I cannot imagine how muscular I have to be to drive and control this machine!

//

Zdá se, že na svůj plánovaný výlet kam se chystáme už druhý den prostě nemáme štěstí. Tohle je krásná pláž na ostrově Rømø v Dánsku, ovšem není to úplně přesně to místo, kam jsme chtěli zamířit. Plán na dnešek byl takový, že už to prostě musí vyjít, jenže včera v noci se Bernardovi stalo něco se žaludkem a my tak dnešní den chtě nechtě musíme využít k jeho odpočinku. 

Je mi z toho sice smutno, ale naše malá obluda je prostě přednější a pořád máme další pokus zítra nebo v sobotu.

Ale zpátky na pláž - na velmi zvláštní, pro nás Čechy zcela nezvyklou pláž, na kterou můžete přijet autem a dokonce po ní drandit jako šílení, když nikoho neohrožujete. Což si Petr samozřejmě vzal k srdci a já jsem se tak při jeho zběsilých manévrech držela uvnitř vozu i snad očima.

No a protože po pláži máte dovoleno jezdit s čímkoli co má kola a navíc byla neuvěřitelně větrná, potkali jsme pár skiterů, kteří evidentně nebyli žádné sušínky. Nevím přesně kolik procent Arnoldových svalů bych musela mít, abych tenhle stroj uměla udržet a JEŠTĚ řídit a JEŠTĚ sledovat koho bych mohla přejet, ale člověk asi nesmí být žádné tintítko co ho vítr odvane s první studenou frontou.

Except the wind, this beach is incredible and we really enjoyed time spent here. The air is strong and cold, but so fresh and seemed even Bernard had a good time :))

The positive thing was that in this time period (I mean at the beginning of April) this beach still is not that overcrowded so you have enough space for yourself.

//

Snad až na ten vítr je tahle pláž skutečně neuvěřitelná a my jsme si jí užili. Tedy o tom jak se nám tam líbí jsme si mohli říct až v autě, protože to bylo v jednom kuse: "Je to tu hezký, že jo!?" "Co?!" "Že je to tu hezký!" "Já tě neslyšim, ale je to tu hezký!"
Vítr je silný a studený a bez čepice sem fakt radši ani nelezte, ale snad i ten Bernard si to užil. 

Další pozitivní věcí tady bylo, že ač je to turisty hodně vyhledávaná lokalita, duben je stále období bez kobylek a máte tak možnost mít kousek té pláže jen tak pro sebe. A to doslova, mám pro maminku pořád v kapse pár mušlí :)

On the side where beach begins are thanks to that strong wind very beautiful grassed dunes. You can see how the wind is moving thin lines of the superfine sand which make amazing waves. It was so soothing only stand there and look this!

//

No a co se nám ještě moc líbilo byly písečné zatravněné duny na začátku pláže, které tady vytvořil vítr vanoucí superjemný písek.

Stála jsem tam a nechala svoje kotníky ovívat tím všudypřítomným prachem, ponořila se do ticha a pozorovala ty vlny jako by představovaly zrychlený tok času. Mystický okamžik mě na chvíli ovládl a nechala jsem se v myšlenkých unášet kamsi do dáli spolu s prachem, spolu s časem.

And this is how actually looks the beginning of the beach. You will drive long long straight road through the island where at the end of the road beach loosely follows. There are no barriers, no entry fee, just drive and enjoy it! :)

//

Pláž přímo navazuje na silnici táhnoucí se rovně asi 15 kilometrů a když píšu přímo, myslím tím přímo - není tu žádná hranice, žádná závora, žádné vstupné, žádná odbočka na pláž, prostě jedete tam, kde silnice volně splyne s písčitou pláží, po které můžete pokračovat až ke břehu Severního moře.

Beach on Rømø Island, Denmark. • Traveling around the Europe on baraperglova.com

In between.

In between. Traveling around the Europe via baraperglova.com

I think it would be a shame be only 2 kilometers from Denmark and don't do a short trip to this beautiful country. Actually on the way we found our dream house in small village here, but this is story to be continued :)

So yesterday me made a little trip to Tønder, small city with very interesting architecture. I thought that there must lived very inept architect, because a lot of the houses are so crooked that I am wondering that they still can stay. Our current host later told us that this is because the land is still very watery so is moving and the houses only adapt to this situation. 

The picture above is tower of Tønder museum, where is currently exhibition of work Danish designer Hans J. Wegner. I think you definitely know some of his chairs, they are real icon. I would love to see whole exhibition and take few pictures, but we will see if we will have enough time for it.

If you don't know this designer or you want to know him better or buy one or more of his amazing work, I recommend to check these websites where you can also discover art and design of related artists and categories. 

//

Myslím, že by byla děsná škoda být jen pouhé dva kilometry od Dánska a neudělat si tam výlet. Takže jsme si tam cestu našli včera a během naší cesty jsme dokonce objevili dům našich snů (a shodli jsme se na něm, takže to nemohla být náhoda), ale o tom příště.

Nechali jsme si doporučit blízký Tønder, město s velmi zajímavou architekturou. Zpočátku jsem si vážně myslela, že ve městě měli jen tak moc nešikovného architekta který jim domy postavil tak křivě, že jsem se nepřestávala divit jak je možné, aby ještě stály mezi námi. Později nám naše současná hostitelka prozradila, že to je proto, že země v téhle oblasti je stále ještě hodně vodnatá a neustále v pohybu, takže se domy jen přizpůsobují jejímu stavu.

První fotka je věž Tønderského muzea, kde momentálně probíhá výstava dánského designéra Hanse J. Wegnera. Myslím, že některé z jeho židlí byste určitě poznali, jsou to opravdové ikony. Umírám touhou vidět tu výstavu celou a zachytit její skvosty fotoaparátem, ale uvidíme, jak nám bude čas nakloněn. 

Pokud tohoto designéra neznáte, či ho chcete poznat lépe nebo dokonce koupit jedno či více z jeho děl a prací, doporučuji navštívit tyto stránky, kde můžete také prozkoumat práci napříč podobnými umělci.

In local restaurant we ate a huge burger. I mean really huge. It was so huge that on the plate would be lost even the Bermuda Triangle. Service in Denmark is not for A+, but I was grateful even for this bistro because in Denmark are not really friendly with dogs in restaurant and this one (except the stand with hot dogs outside) was the only where we could enter with Bernard.

I think we will come back to this city, there is one old shop with interesting story behind and cool products inside :) Perfect for one of my Shoptours!

Then we continued in the way around to see some another worth to see points and I just had to take few pictures of sheep. I love them! :D Especially the little ones and how crazy they jump :))

//

V místní restauraci jsme si dali burger. Myslím jako fakt velký. Dokonce tak velký, že by se na tom talíři s mega porcí hranolek ztratil i Bermudský trojúhelník. Oblsuha by ode mě teda určitě nedostala áčko, ale na druhou stranu jsem za tohle bistro byla vděčná, protože to bylo jediné zařízení s teplým jídlem (snad jen kromě stánku s deluxe párky v rohlíku venku), kde byli přívětiví i k našemu chlupatému společníkovi a kam jsme mohli vstoupit i s ním. Jako by snad měl v kožichu blechy, nebo nosil dovnitř špínu nebo štěkal,...počkat...jo tááák!

Ve městě jsem objevila i další pěkný přírůstek pro svoje shoptours, takže snad aspoň kvůli tomu bychom se tam mohli vrátit.

Z města jsme pokračovali dál na prohlídku dalších zastávek, které stojí za to vidět, jen jsme občas museli zastavit uprostřed silnice, abych si vyfotila ovečky. Ty buclatý byly stejně nejlepší. A taky ty nejmenší, jak hopkaly po louce.

This last picture doesn't seems special but this is the road right along the borders so literally there is Germany on the left side of the road and Denmark on the right side. We went there because we wanted to see the coast with open sea view but there wasn't cliff which would make a border between the land and the sea and the land continued for another few tens of meters till it finally merged with sea so it was not that nice view. 

But I am soooo looking forward for tomorrows trip (I am writing this yesterday so today's. I hope you got it). Just wish us luck with the weather, I hope will not be rainy and I'll take few pictures again. There will be definitely a lot to catch with my lens! :)

//

Poslední fotka sice nevypadá, že by byla významná, ale ve skutčnosti je to silnice přesně podél hranic, takže doslova jsme měli na levé straně silnice Německo a na pravé Dánsko. Po téhle cestě jsme se vydali hlavně proto, abychom viděli pobřeží s otevřeným mořem, jenže tam vlastně nebyl žádný útes, který by tvořil s mořem hranici a země pokračovala ještě dalších několik desítek metrů než volně splynula mořem a ten pohled za to až tolik nestál.

Ale náááramně se teším na výlet zítřejší (píšu to včera takže dnešní, teda jestli mi rozumíte), jen ještě musím uplatit ďábla, aby jsme měli pěkné počasí či aspoň aby nepršelo a já mohla zachytit znovu pár záběrů. O takové tam totiž rozhodně nebude nouze!

In between. Traveling around the Europe via baraperglova.com

Berlin, Berlin.

Berlin • traveling around the Europe on baraperglova.com

Yesterday I wrote about how we started travel again and from Dresden we continued to Berlin where we spent one and half day. I already knew that there will be so many things and places to see but as well as we knew in advance that will be impossible to made everything :)

Even though we are not usual tourists and we don't like too mainstream places and try to find more places which we cannot find in a guide, Petr wanted to see a bit of history and finally I am glad that we visited some of them.

If you will ever visit Berlin, you definitely should see and try to get inside of The Holocaust Memorial designed by architect Peter Eisenman. This memorial is in the middle of the city and there is no entry fee (fee is only for underground museum) and it is the field covered by 2711 concrete slabs. In the middle of this field are these slabs so high that you cannot see anything else than another slabs all around you and the sky over your head. This place make you feel depressed, lost and anxiously. But that is good, this is exactly how you should feel here.

//

Včera jsem psala o tom, jak jsme se opět vydali na cesty a z Drážďan jsme pokračovali do velmi uměleckého Berlína. Na jeden a půl dne tam bylo opravdu hromada věcí, které jsme chtěli vidět, ale předem nám bylo jasné, že není možné stihnout úplně všechno. 

Přestože nejsme zcela klasičtí turisté a víc než mainstreamová místa hledáme něco, co jen tak v průvodci nenajdete, chtěl Petr vidět aspoň kousek té historie a nakonec jsem i já byla ráda, protože Berlín má místa se silnou atmosférou.

Pokud Berlín navštívíte, rozhodoně byste si neměli nechat ujít Památník židovským obětem navržený architektem Peterem Eisenmanem. Tenhle pomník je uprostřed města, neoplocen, volně přístupný (vstupné se platí jen do podzemního muzea) a je to v podstatě plocha zastavěná 2711 betonovými kvádry. Uprostřed tohoto pole jsou kvádry tak vysoké, že vidíte jen další kvádry kolem a nebe nad hlavou. Na tomhle místě se budete cítit deprimovaně, ztraceně a úzkostně. Ale to je dobře, přesně takhle byste se totiž měli cítit.

Another place you should visit because of history are remains of Berliner Wall. It is very strange to realize that 25 years ago the people couldn't go from one side to the other side of the town. It's ridiculous.

//

Další věc, kterou byste měli určitě vidět jsou pozůstatky Berlínské zdi. Je zvláštní si uvědomit, že ještě před 25ti lety lidé nemohli jen tak přejít z jedné strany na druhou. Jak směšné.
Pozůstatky ovšem nejsou jen na jednom místě, tam kde dříve stála Berlínská zeď se i teď městem vine linka poskládaná z dlažebních kostek, aby připomněla hranici mezi východním a západním Berlínem. 
Taky mi přišlo zvláštní, jak veškeré pomníky kolem hlavních pozůstatků Berlínské zdi jsou z neošetřeného železa, takže na nich zub času zanechává rezavou patinu. Nevím, jestli to byl záměr, ale přišlo mi to docela výstižné.

Something less depressing :) A lot of buildings there reminds me buildings in London. Probably because of the bricks :)

//

Něco ještě trochu méně depresivního :) Spousta místní architektury mi připomínala Londýn. Pravděpodobně hlavně kvůli cihlovým domům. 

Berlin • traveling around the Europe on baraperglova.com

During our lovely stay I wanted to make few shop tours but finally I did only one, because all the other places were closed or moved to another place. There is one shop where I didn't make shoptour, but it was lovely store with great inspiration - Jean Et Lili, some stuff in old french style, some DIY, some in kind of simple scandinavian style.

And if you will be close to Friendrichshein (part of Berlin), I could definitely recommend these places where to eat well:

Burger Wehr - burgers - so big, so tasty, so gooood!
Cake and Coffee - homemade cakes and pies - they are sweet enough, the filling is creamy and smooth and very honest
Orange Coffee - for breakfast - you will get a huge plate with different kinds of cheese, ham, salami, spread and vegetable and fresh bread. The interior is not exactly that kind I like and on the plate it could be it organized in better way but after breakfast like this I wasn't hungry till three o'clock in the afternoon and that means something! :)

And yes, if you are fan of flea markets, I can recommend to visit huge market at Mauerpark. We were so sad that we don't have a home which we could fill and decorate with that old industrial lamps, vintage plates, silver forks and old LPs :)

//

Během našeho pobytu jsem i tady chtěla udělat pár toulek po obchodech, protože o zajímavosti tady rozhodně není nouze. Nakonec se mi podařilo udělat jen jednu, protože ostatní místa byla buď zavřená, přestěhovaná nebo nesplnila moje očekávání. Byl tam jeden obchod, kde jsem sice nic neafotila, ale doporučila bych ho k návštěvě pro trochu té inspirace - Jean Et Lili - pár věcí ve starém francouzském stylu, něco málo ve stylu DIY, taky pár drobností jednoduchého skandinávského designu.

A jestli budete poblíž Friedrichshein (část Berlína), tohle jsou místa, kde se dobře najíst:

Burger Wehr - burgery - tak velké, tak chutné, tak dobré!
Cake and Coffee - domácí dorty a koláče - sladké tak akorát, s náplní krémovou a jemnou a poctivé, že to na jazyku opravdu poznáte
Orange Coffee - pro pořádnou snídani na začátek dne - na velkém talíři dostanete obří porci různých sýrů, šunek, salámů a pomazánek a k tomu čerstvé, křupavé pečivo. Interiér není zrovna podle mého gusta a i na tom talíři by to mohlo vypadat kapánek lépe a organizovaněji, ale zase musím uznat, že po snídani jako byla tahle jsem neměla hlad až do tří odpoledne a to už něco znamená! :)

Jo a abych nezapomněla, jestli jste fanoušek bleších trhů jako já, rozhodně se běžte podívat na největší bleší trh v Mauer Parku. Byli jsme moc smutní, že nemáme byt, který bychom mohli zařídit a dekorovat těmi krásnými insustriálními lampami, vintage talířky, stříbrnými vidličkami a starými gramodeskami :)

Berlin • traveling around the Europe on baraperglova.com

Dresden

Dresden • traveling around the Europe on baraperglova.com

After three weeks, since an accident which happened to our doggie in Croatia, we decided to continue in our way till our friends wedding at the end of April. We went to Germany, because I always wanted to see how Elbe river flow into the see, so we definitely need to drive through Hamburg. 

But it will take a little while and we have few more stops here in Germany in front of us and our first stop was in Dresden. Very lovely city where I was amazed by old buildings in Altstadt (Old Town - older part of the city). Still I feel I am not that good in taking pictures of big parts like cities, I guess I need just practice :). And also I guess it is because what bothers me are tourist and another people in colorful jackets. They are just sooo unaesthetic! :D 

Anyway, it was a shame that we had only about two hours for city viewing, so we made just little walk in Altstadt and all the hipster design super truper shops in Neustadt (New Town - newer part of Dresden) we missed. Well, maybe next time, I am glad that Berlin made it up for us, but about this wait till tomorrow ;)

By the way - Did I mention that you can follow our way on Twitter?

// 

Tři týdny poté, co se v Chorvatsku stala našemu chlupatému mazlíkovi nehoda jsme se rozhodli, že už zase máme české nálady trochu moc nad hlavu a bude lepší ještě těch pár týdnů před očekávanou svatbou našich přátel cestovat. Ne nikam daleko, takže jsme se vydali k našim sousedům do Německa, protože jsem vždycky chtěla vidět, jak řeka Labe ústí do moře. Je to trochu zvláštní a vím, že ústění řeky do moře není provázeno ani ohňostrojem, ani doprovodným představením a dokonce nečekám ani žongléra , který by z toho udělat zážitek, ale vždycky mě to zajímalo, tak proč to neočíhnout, když už máme tu možnost. 

Ovšem předtím, než nás kola naší krásné vypůjčené Suzuki povezou přes Hamburk, máme před sebou ještě několik dalších zastávek, z nichž ta první byla v Drážďanech. Je to moc krásné město, z něhož jsem si nejvíc užila staré budovy Altstadtu. Ještě pořád se mi nezdá, že by mi nějak extra šlo focení větších věcí jako jsou města, hádám, že to chce hlavně trénovat. Taky hádám, že mě to moc nebaví hlavně protože turisti v pestrobarevných šusťákovkách umí zkazit každý záběr. Jsou žalostně neestetičtí! :))

Každopádně byla škoda, že jsme měli jen asi dvě hodiny na prohlídku města a jediné, co jsme stihli byla malá procházka Altstadtem a všechny supr dupr designové hipsterské obchůdky Neustadtu zůstaly nám nepoznány. Nicméně nevadí, Berlín nám to poměrně dobře vynahradil, ale o tom zase zítra ;)