atmosphere

August. This year's month when my very special day came.

I am a bit weird. (Nice start of new post, right? Well, at least we have no secrets :D). Here is the thing - Every year, usually in the middle of July, is one special day with very special atmosphere, which is not like any other summer day. It is a mix of bad weather, hot tea, lighted candles and secret ingredient (still I don't know what is it). This Day I "sense" since my childhood. It is the day when I feel Christmas atmosphere for the first time. 
When I was a kid and this day came, from our basement I pulled out a box with our Christmas tree and decorate it with paper balls and played at Christmas. In the evening I cased the tree and counting down how long I have to wait for a real Christmas Eve.

This year came my special day of special atmosphere admiringly late. This week, in the end of August. I think it means only one thing - I am getting old :). But nowadays I do not pull out the box with a Christmas tree. At first, plastic imitation of tree can't get over my threshold and at second, Frank Sinatra Christmas album is enough for me. 

Don't worry, I have a compassion with you and I will hold all my Christmas theme posts for some time. And I'll do not skip autumn :)

My Friday summer moodboard - a lot of flower, lot of food, lot of summer fun with pets and maybe some haircut experiment. Just keep it visible, in the winter you will gonna have to wrap your head with warm cap!

Have a nice Friday! 

// 

Jsem trochu divná. (Pěkný začátek článku, co říkáte? No aspoň si už nemusíme nic tajit :D) Věc se má tak - Každý rok, obvykle někdy uprostřed července, je takový zvláštní den s velmi zvláštní atmosférou, která se nepodobá žádnému letnímu dni. Je to směsice nevlídného počasí, horkého čaje, zapálených svíček a tajné ingredience, které jsem dosud nepřišla na jméno. Tenhle den vnímám už od svého dětství. Je to den, kdy poprvé ve vzduchu cítím vánoční atmosféru...

Když jsem byla dítě a tenhle den přišel, z našeho starého sklepa jsem vytáhla krabici s vánočním stromkem a ozdobila si ho papírovými koulemi a hrála si na Vánoce. Večer jsem zase stromek uklidila a odpočítávala jak dlouho ještě budu muset čekat na opravdový Štědrý večer.

Tenhle rok přišel můj den zvláštní atmosféry obdivuhodně pozdě. Až teprve tento týden, tedy na konci srpna. Myslím, že to znamená jediné - že stárnu :). Ale dnes už si stromek nelovím. Za prvé proto, že umělý stromek mi nesmí přes práh a za druhé proto, že si úplně vystačím s vánočním albem Franka Sinatry.

Ovšem protože mám s vámi čtenáři soucit, slibuju, že ještě nějakou dobu podusím příspěvky s vánoční tématikou v šuplíku a nepřeskočím pozdim :)

Můj páteční letní moodboard - hodně květin, hodně jídla, hodně venkovních radovánek s domácími mazlíčky a třeba nějaký exeriment s účesem. Jen ať je pěkně vidět, než ho zabalíme do teplého zimního kulicha!

Krásný pátek všem! 

All photos via my Pinterest

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9