black & white

Pretty details in Swedish apartment

This apartment is almost perfect, but there is something in the kitchen what isn’t right. I think it is the table, because I don’t understand why people solve dinner table that way - when the table is connected to the kitchen and is made in the same material like working desk…This solving is not creative, in this room is enough space and I can imagine some nice solitaire here. And maybe one more think I don’t like - a huge wardrobe in bedroom - we don’t have wardrobe at all, we are content and we don’t miss it. This beautiful space should breathe…

All these imperfections are balanced with another amazing things: black floor, black glass desk behind the cook-stove in the kitchen, art print above the couch, black wooden chair in the livingroom, tripod lamp on bedside table, minimalist design in the hall, zebra carpet and nice romantic balcony.

//

Tenhle byt je téměř perfektní, ale je tu něco, co se mi nezdá. Já myslím, že to je ten stůl v kuchyni, protože vůbec nerozumím tomu, proč lidé řeší jídelní stůl tímhle způsobem, kdy je napojený na kuchyňskou linku a je ze stejného materiálu jako pracovní deska…Tohle řešení opravdu není ani trochu kreativní, v tomto pokoji je místa dost a dost dobře bych si tu uměla představit nějaký pěkný solitér. A možná ještě jedna věc, se kterou nejsem spokojená - ta obrovská šatní skříň v ložnici - třeba my vůbec nemáme šatní skříň, jsme s tím spokojení a ani trochu nám nechybí. Tenhle krásný prostor by měl dýchat…

Ovšem všechny tyhle nedokonalosti jsou vyvážené množstvím jiných, úžasných věcí, které tu lze vidět: černé podlahy, černý skleněný obkladový panel za pracovní deskou, plakáty nad pohovkou, černé dřevěné křeslo v obývacím koutku, trojnožková lampa na nočním stolku, minimalistické zařízení vstupní chodby, zebrovaný koberec a krásný romantický balkón.

Photos via Fantastic Frank

Black hunters

I hope your mood is colorful, remember, nothing is just black or white and always you can to find another option! :) 

Have a nice Tuesday!

//

Doufám, že vaše nálada je dnes mnohem barevnější, pamatujte, že nic není černo-bílé a vždycky existuje nějaká další možnost! :)

1 // 2 // 3 // 4 // 5

Nothing more than Black or White. I like it!

This is something what you can call absolute minimalism. Project by Norm Architects attracted my attention with simplicity with no shades. Nothing “between” white and black, just BLACK or WHITE, nothing more. Well I am not that kind of person who could live there (understand “with no more colors” :) ) so for me it would be a good base for adding cozy textiles and amazing color accents :)

Anyway, I like Norm Architects Copenhagen for their ideas and pure design. Their work inspires me.

//

Tohle něco, co byste s klidem mohli nazvat absolutním minimalismem. Projekt od Norm Architects zaujal mojí pozornost svojí jednoduchostí bez odstínů. Žádné “něco mezi” černou a bílou. Prostě buď ČERNÁ nebo BÍLÁ, nic víc, nic míň. Tedy musím říct, že nejsem ten typ člověka, který by tady mohl žít (rozuměj jako “bez dalších barev” :) ), takže pro mě by tohle mohl být skvělý základ, který bych za sebe doplnila příjemnými textiliemi a úžasnými barevnými akcenty :)

Nicméně, mám moc ráda Norm Architects Copenhagen pro jejich nápady, myšlenky a čistý design. Inspirují mě.

photo by © Jonas Bjere-Poulsen

Source: Yatzer

The day I began admire stylist Lotta Agaton

Todays post is full of very talented people! :) From now I admire this very talented Interior Stylist Lotta Agaton. Pictures above are her lovely work - home her friend Therese Sennerholt (btw she is very talented too and I know that their names here, certainly we do not read the last time). This interior was photographed by Kristofer Johnsson for Residence Magazine.

Where I found this interior.