bookshop

Shoptour: Material

Shoptour: Material • baraperglova.com

Sometimes I am surprised what treasures I find across when wandering through town. And still I am fascinated about "multimeaning" of local shops. Stationery is not only about paper but about creativity and creation, bike shop is not just about bikes, but about design and lifestyle, store with household goods is not just about plastic buckets, but the products with long-lasting value...And a bookstore Material is not only about books, but it's a colorful world full of ideas and stories.

I love bookshops since ever and I liked here several books, magazines and posters, which (if we would not move) would probably become part of my collection.

Even if I am not ornithologist, I was fascinated with books An Incomplete Dictionary of Show Birds with photographs by Luke Stephenson by their simplicity and beautiful color rendering. Then little Tank Books with books by world famous writers like Franz Kafka, Ernst Hemingway or Leo Tolstoy. They look like a real cigarette boxes, packaged in flip-top cartons and sealed in cellophane. Perfect for a smoking break for non-smoking intellectuals.
I spent a long moment by reading books about people living in London - 50 People of East London and I've Lived in East London for 86 1/2 Years. I loved to read their stories supplemented by photographs or illustrations of their everyday life in this big city.
Lots of creative inspiration I found in the Uppercase magazine, but if I should buy something to my collection, I would definitely think also about posters, like a Le Gun Cat. And cards by Rop van Mierlo are a bit childlike, but maybe that's why I liked them. That's a shame that I do not never send any postcards! 

//

Někdy mě překvapí na jaké poklady při toulkách městem narazím. A nepřestává mě fascinovat, jak jsou zdejší Londýnské obchody ozvláštněné. Papírnictví není jen o papíru, ale o kreativitě a tvoření, obchod s koly není jen o kolech, ale designu a životním stylu, obchod s domácími potřebami není jen o plastových kýblech, ale o produktech s trvalou hodnotou...A knihkupectví Material není jen knihách, ale je to barevný svět plný nápadů a příběhů. 

Knihkupectví mám ráda už odjakživa a tady mě zaujalo hned několik publikací, časopisů i plakátů, které (nebýt našeho stěhování) by se pravděpodobně staly součqástí mojí sbírky. Tedy ne všechny, ale některé určitě.

Ač nejsem žádný ornitolog, knihy An Incomplete Dictionary of Show Birds s fotografiemi Luke Stephensona mě fascinovaly jednoduchostí a krásným barevným zpracováním. Pak malé Tank Books s životními díly světoznýmých autorů jako Franz Kafka, Ernst Hemingway nebo Leo Tolstoj. Vypadají jako skutečné krabičky s cigaretami, včetně obalu s odklopem a balení v celofánu. Perfektní na kuřáckou pauzu pro nekuřácké intelektuály. 
Delší chvilku jsem strávila i nad knihami o lidech žijících v Londýně - 50 People of East London nebo I’ve Lived in East London for 86 1/2 Years. Jejich příběhy jsou protkány fotografiemi nebo ilustracemi jejich všedních dní v tomhle velkoměstě. 
Spoustu kreativní inspirace jsem našla ve vydáních časopisů Uppercase, ale kdyby došlo na tu mojí sbírku, tak bych rozhodně nezůstala jen u knih, ale bavily mě i plakáty, třeba kočičí Le Gun. A pohlednice Rop van Mierlo jsou sice trochu dětinské a infantilní a snad proto se mi líbily. Až je nakonec škoda, že nikdy žádná papírová přání neposílám!

Photos by me

Diary hunting.

Lets say it, I am diary person. Maybe a bit old-fashioned, because even if I have an iPhone, I feel much better if I can write down something into a nice paper journal. I decided to make my time better organized so yesterday I was looking for some nice paper helper - 2014 Diary. But my requirements seems to be too demanding. I need small pocket version, day on a page and the most important should be plain without lines. It seems to be impossible to find some like that.

During my looking for perfect diary I was in several bookshops and stationery shops and even if I haven't get any diary I took few photos of bookshop above which belongs to National Theatre in London. If you would ever be on famous Queen's Walk (path along Thames river) check this out. Except interesting books I found here a lot of beautiful accessories for office and home. I was a bit surprised I see laptop brush by Hay or their wooden hand, but then I thought why not, more helping hands in home is always useful :)).

Yeah and by the way, in order to maintain integrity I took a look on diaries by czech brand Papelote on their website. Diary Brik is perfect! I hope I can hold out for another month be completely disorganized until I will be in Prague :)

Have a nice Wednesday!

//

Jsem prostě asi diářová. A hlavě trochu staromódní, protože i když mám iPhone, stejně se nejlíp cítím, když si něco napíšu ručně do pěkného sešítku. A protože jsem se rozhodla si trochu lépe organizovat čas, vydala jsem se do města vyhledat nějakého spolehlivého a pěkného pomocníka - diář na rok 2014. Jenže moje požadavky jsou asi moc náročné. Potřebuju malou kapesní verzi, s jedním dnem na stránce a hlavně bez linek. Zdálo se být nemožné takový najít.

Při svém hledání jsem navštívila několik knihkupectví i papírnictví a přestože jsem neulovila žádný diář, podařilo se mi zachytit tohle pěkné knihkupectví, které patří k národnímu divadlu v Londýně. Budete-li mít někdy cestu kolem Temže po jedné z nejznámějších stezek Queen's Walk, zaskočte se tam podívat. Kromě zajímavých knih jsem tam našla i spoustu krásných doplňků pro kancelář i domácnost. Překapilo mě, že jsem tam narazila na produkty od Hay, třeba tenhle kartáček na čištění notebooku nebo dřevenou ruku, ale nakonec proč ne, ruka navíc se v domácnosti vždycky hodí :))

Jo a mimochodem, v rámci zachování integrity mě nakonec napadlo, že bych se podívala na stránky české značky Papelote, jestli náááhodou něco nemají. Jejich diář Brik je naprosto perfektní, přesně takový hledám! Tak snad vydržím ještě měsíc být zcela neorganizovaná :)

Pěknou středu!

Photos by me