candles

Meadows. Scented candles with a story.

 
Nightfall gift box  collection // Dárková kolelkce Nightfall • baraperglova.com/blog

Nightfall gift box  collection // Dárková kolelkce Nightfall • baraperglova.com/blog

I saw Meadows candles for the first time in February this year in Novesta Gallery - fashion boutique in Prague. Looking at the elegant gift packaging I thought it's some longtime french maker. But I was very pleased to find out that they are actually handmade in Czech republic. The glass mould was found in old glass factory and is more than 100 years old. I immediately decided to write a post about these wonderful sweet-scented products! But I couldn't find any more informations about people or any story about this brand. So I got an idea to contact one of founders of Meadows - Vladimira Fremuthova a ask her more about it. 

// 

Poprvé jsem svíčky Meadows zahlédla v únoru tohoto roku v Novesta Gallery, butiku v centru Prahy, a při pohledu na nádherné elegantní dárkové balení jsem usoudila, že jde určitě o nějaké svíčky francouzské firmy, která je na trhu desítky let. Jak mile překvapená jsem byla, když jsem po čase zjistila, že jde o produkty české ruční výroby v ručně foukaném skle se vzorem podle 100 let staré formy nalezené ve starobylé české sklárně. Hned jsem věděla, že o těch nádherných voňavých výrobcích chci napsat, ale informace a lidské příběhy, které se za značkou skrývají a které mě zajímaly jsem nikde nenašla. Což mě přivedlo na nápad položit pár otázek přímo jedné ze zakladetelek značky Meadows Vladimíře Fremuthové a dozvědět se tak něco víc.

Pro českou verzi interview scrollujte dolů. 

Vladimíra Fremuthová (top photo), Lucie Mannová 

You lit your first candle one year ago. Who started this business with you?
I started making Meadows scented candles together with Lucie Mannova and we are still the two founders. Our passion is to try new things and we like scented products.

The final product is made by more than the two of us. Fortunately we met capable people and companies that helped (and are still helping) us. We have to thank the glass factory, print factory, graphic designer, PR manager and many other people.

Was is the old glass mould that gave you the idea of making scented candles? Why did you decide to make candles and not glasses or decorations?

We wanted to combine two beautiful elements - czech glass tradition and scent for your home. The story where the hundred-years old glass mould was found now continues. It also shaped the overall style of Meadows brand. Rhombus shape looks like the flame of a lit candle and is also typical for cubist Prague.  

Can you tell us more about how candles are manufactured and how many people participate during the process? Also how many candles did you make before you were satisfied with the final product?

There is a very long process that starts with blowing the glass, filling it, packing it and dispatching. We inspect the quality of every glass on our own. 

Every product is handmade and wax is mixed in small portions to preserve the scent. Lot of hands touch the product during making but we always make sure to keep the fingerprints off the glass. Lucie and I supervise the production and also vigorously participate.  

 

First testing was the most time-consuming one and it lasts about a year. Not every wick is the same as the other so we had to change the composition few times in order to find the best one. The point was to make sure the wax burns all the way down and does not leave any leftovers on the glass. We also wanted the wick to burn gradually and not leave any black fragments. Our flats were full of candles we tested in cold or warm temperature and while burning short or long period of time. At the end of it all we found the best product and begin the manufactory. 

 

The wax is made of soy from Illinois and Indiana, US and wick is made of egyptian cotton. How did you found these materials and why did you decide to use it?

 

This was a great challenge. Unfortunately simply googling the query "making the wax" is not the way it works. We were searching for our suppliers for several months. 
From the begining we knew we want to make soy wax because it's natural, antialergic and it doesn't release CO2. Soy wax is burning slower and melts at lower temperatures. So our candles burns 50% longer than paraffin candles. Another advantage is very easy removal from fabrics or furniture. Soy wax also releases more scent. Our wax is 100% natural and ecological. 

The wax supplier is a company with years of experience and it was found in 1914. They only specialize in production of natural wax. 
Wicks are made of real egyptian cotton that (unlike the syntetics) is harmless and burns clean.  

 

Are Meadows candles available also abroad?

Currently our candles are sold in United Kingdom and we negotiate with a shop in US. 

Do you plan to stick only with candles or can we expect any other scented items?

This year we will introduce two new fragrances inspired by evening and night sky. One fragrance will be in limited-edition glass made by prestigious czech glass factory Verreum. Mysterious black glass has silver inside so the candle flame is mirror-reflected. This candle will be available in classic size or bigger one with three wicks and capability of burning for long 150 hours.

Next we also plan to introduce some news. We are already testing new fragrances and there's more to expect. 

And I am definitely looking forward to this news!
Thank you Vladimira for very kind interview and wish you a lot of more successful scented ideas.
 

 

 Meadows scented candles websites

Světlo vonných svíček Meadows se poprvé rozzářilo zhruba před rokem. Kdo všechno stál nebo stojí za zrozením značky Meadows?

Značku vonných svíček Meadows jsme založily s Lucií Mannovou a jsme to stále my dvě, kdo za firmou a jejími výrobky stojí. Spojuje nás nádherná práce s vůněmi a nadšení do nových věcí. 
Finální produkt není ale jen naší zásluhou, na cestě jsme potkaly velmi schopné lidi a společnosti, které se na svíčkách podílely a stále podílejí. Velké díky patří sklárně, tiskárnám, grafikovi, PR manažerce a mnoha dalším. 

K nápadu vyrábět zrovna svíčky Vás přivedla ta forma, kterou jste našli ve sklárně nebo za tím bylo něco víc? Proč to nebyly klasické skleničky? Nebo dekorativní předměty ze skla?

Celkovým záměrem bylo spojit dvě krásné věci – české sklo a vůni pro domov. Navázaly jsme tak na příběh české sklárny, kde jsme stoletou formu objevily. Tak pak dala podobu celému designu značky Meadows. Vzor kosočtverce nám připomínal nejen plamen svíčky, ale i kubistický styl, který je pro Prahu tak typický. 

Můžete nám prozradit něco víc k výrobnímu procesu? Kolik lidí se na něm podílí? A třeba mě osobně by zajímaly ty prvopočátky, třeba kolik svíček jste vyrobili, než jste byli spokojení s konečným produktem? 

Od vyfouknutí skla po jeho naplnění, zabalení a expedici uběhne velmi dlouhá cesta. Každou skleničku si ve sklárně osobně přebíráme a kontrolujeme její kvalitu.
Veškeré produkty jsou ručně plněné a míchané v malých dávkách pro lepší uchování parfemace. 
Svíčky jako takové se tedy dotkne nespočet lidských rukou, kteří závěrem pracují doslova a do písmene v rukavičkách, aby na skle nezůstávaly otisky prstů. U každé výroby jsme s Lucií osobně přítomny a intenzivně se na ní podílíme. 

Prvotní testování svíček bylo časově asi nejnáročnější a trvalo téměř rok. Ne každý knot vám hoří s daným voskem a tak jsme v průběhu testů několikrát musely měnit složení než jsme konečně našly to nejlepší. Cílem bylo, aby svíčka celá vyhořela a nezůstávaly voskové okraje na skle. Od knotu jsme požadovaly postupné uhořívání a nezanechávání černých úlomků na vosku. Naše byty byly plné svíček, které jsme testovaly v zimě, v teple, při krátké či dlouhé době hoření. V každém pokoji hořela jedna z finálních parfemací. Na konci nás však čekal den, kdy jsme byly se vším spokojené a mohly jsme začít s výrobou.

Vosk svíček Meadows je ze sóji, která pochází z Illinois a Indiany a knoty jsou z egyptské bavlny. Jak na takové materiály vlastně člověk přijde a jak jste zjistili, kde je hledat?

Hledání vhodných společností byla velká výzva. Bohužel to nefunguje způsobem, že si zadáte do googlu “výroba vosku” a vyjede vám široká nabídka. Naše dodavatele jsme hledaly několik měsíců. 
Od samého začátku jsme věděly, že budeme svíčky vyrábět ze sójového vosku, který je přírodní, neuvolňuje CO2  a je vhodný i pro alergiky. Sójový vosk hoří pomaleji a taje při nižších teplotách, svíčky tak vydrží o 50% déle než parafínové. Další výhodou tohoto vosku je jeho snadná odstranitelnost z textilu či nábytku. Vonné svíčky ze sójového vosku uvolňují i více vůně. Námi používaný vosk je 100% ekologický a přírodní. Společnost, která nám vosk dodává má letitou tradici, byla založena v roce 1914 a specializuje se výhradně na výrobu přírodních vosků.
Používáme knoty z pravé egyptské bavlny, která je na rozdíl od syntetických vlákem neškodná a její velkou výhodou je dlouhovláknitá a hustá struktura, která zajišťuje kvalitní a čisté hoření.
 
Jsou už svíčky Meadows k dostání i v zahraničí?

V současné době se svíčky prodávají v Anglii a v jednání jsme i s prodejnou v USA. 
 
Plánujete zůstat jen u svíček nebo se můžeme těšit i na další voňavé produkty? Kam povedou další kroky značky Meadows?

Pro letošní rok představíme 2 nové vůně inspirované večerem a noční oblohou. Jedna z vůní bude prezentována v limitované edici skla, která je dílem prestižní české sklárny Verreum. Tajemné černé sklo je uvnitř postříbřené a svíčka tak při zapálení odráží plamen jako v zrcadle. V tomto skle si může zakázník vybrat mezi klasickou velikostí či maxi svíčkou se třemi knoty, která vydrží hořet dlouhých 150 hodin.
V příštím roce plánujeme uvést na trh několik dalších novinek. Již nyní testujeme parfemace a myslím, že je na co se těšit.

 

Já osobně se novinek nemůžu dočkat!
Děkuji Vladimíře za velmi milý rozhovor a přeji mnoho dalších voňavých nápadů. 
 

 

Vonné svíčky Meadows