color accents

Add color.

Add color. baraperglova.com/blog

 I like these kind of interiors. With white, taupe and natural base, because you can change added color range very easy and exactly by the mood in which you are right now. These kind or interiors inspires me more than others because it very easy to makeover them and I think that every piece of furniture or decoration stand out more than in colorfully apartmens. And in this one I found few of my favorite design pieces, like Eames RAR chairTolix® Marais Armchair and few pieces I liked, but now they are not my style but still are design Kartell Bourgie lamp, Moooi Lightshade lamp, coat rack Hang it All by Vitra or Artecnica Tangle light.

 //

Mám ráda tyhle typy interiérů. S bílým, taupé a přírodním základem, protože v nich můžete obměňovat velmi snadno a přsně podle nálady, ve které zrovna jste. Tyhle typy interiérů mě dokonce unspirují mnohem víc než jiné, protože se právě velmi snadno předelávají a může tak vzniknout něco zcela nového a každý kousek nábytku nebo dekorace v něm vynikne víc než v mutibarevném bytě. A dokonce jsem tady našla i pár svých oblíbených designových kousků jako židli Eames RAR, židli Tolix® Marais a taky pár  počinů, které se mi líbily dřív a dnes už jsou trochu mimo můj styl, ale pořád stojí za zmínku - lampa Kartell Bourgie, závěsná lampa Moooi Lightshade, věšák na kabáty Hang it All od Vitry nebo závěsná lampa Tangle light od studia Artecnica

ALH Residence. Distinctive style.

I think that the Australian design continues to amaze me. I do not remember exactly what I had the idea of living culture Australians, but it's nice to see how great taste Australian architects have. Just like those of MIM design. What you see is ALH residence in Melbourne.

What I like is using a neutral color palette as a base - black, white, dark brown and then accentuated colors of accessories and furniture. Just such accents in a neutral space, which themselves look good, but we see it as a great cherry on top of the interior.
Must not forget how much I like the styling of the apartment. Here you can see many different decorations, but all perfectly complement each other.

Perhaps the only thing I don't like so much is a leaf pattern wallcovering in the bedroom. Maybe it's because I'm not "wallpaper type" or simply because it unnecessarily distract attention from nicely color-tuned details in the rest of room.

// 

Myslím, že australský design mě nepřestává překvapovat. Nevím už přesně jakou jsem měla představu o kultuře bydlení Australanů, ale je milé vidět, jak skvělý vkus mají australští architekti. Třeba jako ti z MIM designu. To co vidíte, je ALH rezidence v Melbourne.

Co se mi líbí je použitá neutrální paleta barev jako základ - černá, bílá, tmavě hnědá a pak výraznější barvy doplňků a nábytku. Prostě takové akcenty v neutrálním prostoru, které samy o sobě vypadají dobře, ale tady je vidím jako skvělou třešničku na dortu celého interiéru. Nesmím ani opomenout to, jak moc se mi líbí styling celého bytu. Můžete tu vidět mnoho různorodých dekorací, ale přesto se všechny skvěle vzájemně doplňují. 

Snad jediné, co mě až tolik nenadchlo je výrazná tapeta s motivem listů v ložnici. Buď je to proto, že nejsem "tapetový typ" nebo prostě proto, že zbytečně odvádí pozornost od pěkně barevně laděných detailů ve zbytku místnosti.  

Design by MIM Design  
Photographed by Derek Swalwell
 
Photos via Contemporist

 

Fresh your kitchen!

And you need so little! Base in neutral white and black colors plus chairs and accessories in bright yellow and green. In your kitchen you do not have a lot of things, even for kitchen cabinets I suggest pure white, but most do not underestimate the importance of colorful accessories!

//

Ovsvěžte svojí kuchyň! A stačí tak málo! Základ v neutrální bílé či černé a k tomu židle a doplňky v jasné žluté a zelené. Ve své kuchyni nemusíte mít moc věcí, dokonce nejvíc doporučuju kuchyňské skřínky v čistě bílé, ale rozhodně nepodceňujte důležitost barevných doplňků!

Source // Zdroj: Stadshem

Apartment with romantic french touch

I was thinking that maybe today will be my blog without article, but I saw this apartment and I said: “Oh, it’s lovely! I have to share this!” So here it is - apartment which attracted my attention. I really like the little touch of romantic french mood. Maybe it is the furniture, pink colors, flowers and croissants on balcony :D. Sooo nice!

Have a nice weekend!

//

Myslela jsem, že možná dnes bude můj blog bez příspěvku, ale pak jsem uviděla tenhle byt a řekla jsem “Jé, to je krásný! To rozhodně musím sdílet ještě dnes!” Takže tady je - byt, který mojí pozornost upoutal dnes. Moc se mi líbí ten nádech romatické francouzské nálady. Možná je to tím nábytkem, růžovou barvou, květinami a croissany na balkóně :D. Fákt pěkný!

Hezký víkend všem!

Source // Zdroj: Alvhem Mäkleri

Going to the LeMarket...See you there on Saturday!

Last week went by so fast that I still was not enough even to share the great news! It’s about two weeks since called me Elena, who with her friend organizes sales event LeMarket. She told me that she really like our products and would be very happy if we will participate as vendors. Isn’t it great?! I was very proud on my work, because finally I saw that we made something what someone likes! And - they chose us because our products conform to a higher level, they want to offer to their customers. I am so excited and curious to see how it turns out! :)

For this event they chose a very interesting place. LeMarket will be held at Hotel Fusion in Prague near Wenceslas square. It is one of most interesting hotels I’ve saw and I’m looking forward to it design atmosphere :)

//

Minulý týden uběhl tak rychle, že jsem se ještě ani nestačila podělit o skvělou novinku! Je to asi tak dva týdny co mi volala Elena, která se svou kamarádkou pořádá první ročník prodejní akce zvané LeMarket. řekla mi, že by byla moc ráda, kdybychom se jako frappante účastnili jako prodejci. No není to skvělé?! Byla jsem na svojí práci moc pyšná, protože jsem konečně zase jednou viděla, že vyrábíme něco, co se lidem líbí a stojí jim za to nás oslovit! A taky - vybraly si nás proto, že naše produkty patří do vyššího levelu výrobků, který chtějí svým návštěvníkům nabídnout. Jsem nadšená a ohromně zvědavá, jak to dopadne! :)

Pro tuto událost vybraly velmi zajímavé místo. LeMarket se bude pořádat v hotelu Fusion v Praze blízko Václavského náměstí. Je to jeden z nejzajímavějších hotelů, které jsem zatím viděla a moc se těším na to designové prostředí.

image
image
image
image
image

The rooms are simply arranging in the basic shades of black and white and are complemented by colorful accents. Exactly “Barča Style” :D

//

Pokoje jsou zařízené v základu jednoduše v odstínech černé a bílé a jsou doplněné barevnými akcenty. Přesně v “Barča Stylu” :D

image

360° Bar & Lounge - Yes, indeed the bar spins!

//

360° Bar & Lounge - Ano, ten bar se skutečně otáčí!

image

Recepce // Reception

image
image
image

In every room in the hotel and on some other places you can find funny illustrations.

//

V každím pokoji a na několika dalších místech můžete najít několik velmi vtipných ilustrací.

So…Wish me luck! :)

//

Tak mi držte v sobotu palce! :)

Photo: Fusion Hotel Facebook page

Family bistro Franz in Brno

Also here in Brno in Czech republic we have very interesting interiors. Today I want to show you one of them. It is very popular bistro Franz with an equally interesting history. House in which the family bistro is now located, designed in 1915 by architect František Pavlů, an important figure in the Art Nouveau period.
Interior architect Martin Hrdina at this place worked with a lot of contrasts. Rough surfaces alternate with soft, neutral base complement significant color accents. It is a simple and functional interior with no functionless embellishment and it is a style that is very close to me.

I love this bistro, because of their great cooking and lovely atmosphere inside. Maybe someday I will meet here with you ;)

//

Ani tady v Brně nemáme o zajímavé interiéry nouzi. Dnes vám chci představit jeden z nich. Je to velmi oblíbené bistro Franz s neméně zajímavou historií. Dům, ve kterém se současné rodinné bistro nachází, navrhl v roce 1915 architekt František Pavlů, důležitá osobnost secesního období.
Interiérový architekt Martin Hrdina při rekonstrukci pracoval s mnoha kontrasty. Hrubé povrchy střídají jemné, netruální základ je doplněn o výrazné barevné akcenty. Interiér je jednoduchý a funkční bez zbytečných příkras a to je styl, který je mi hodně blízký.

Miluju tohle bistro, protože tam skvěle vaří a také kvůli jeho krásné atmosféře uvnitř. Snad se tam i s vámi jednou potkám ;)