copper

Copper. In every interior.

I was trying to write about copper a little time ago, but finally I wrote this article (where you can find copper too, but originally it has to be about something else :) ) But don't expect something more than inspiration! So finally today here is my little photoset with copper things. It is little bit weard, but copper with his nice color seems to me be very neutral. I mean, I can imagine copper decoration in every interior and still will look good everywhere...

What do you mean?

//

Snažila jsem se o mědi napsat před nějakým časem, ale nakonec jsem napsala tenhle článek (kde najdete měď taky, ale původně to mělo být o něčem jiném: :) ) Ovšem dnes nečekejte víc, než inspiraci! Takže konečně dnes je tady můj malý fotoset s měděnými doplňky. Je to trochu zvláštní, ale i přes svou barvu se mi měď zdá být podivným způsobem neutrální. Chchi říct, že si měděnou dekoraci umím představit v jakémkoli interiéru a pořád bude vypadat dobře prostě všude...

Co myslíte vy?

Prospect Park Brooklyn NY by Workstead

When I found this interior originally I was looking for some interresting copper accessories and decorations...Maybe next time :)

This is project by Workstead, design firm, founded in 2009. Involved a complete reorganization of spaces. The cabinets define the programmatic elements of the home. Well...actually I have no idea what is mean "programmatic elements of the house", but I can tell you that I like modern shapes, simple materials, textures and many details with using a warm walnut wood.

By the way, the chandelier what you see above the dinner table is Industrial chandelier and you can buy it on Workstead website.

//

Když jsem našla tenhle interiér, tak jsem vlastně původně hledala měděné doplňky a dekorace...no možná příště :)

Tohle je projekt od Worksteadu, designové firmy založené roku 2009. Tahle firma se podílela na kompletní reorganizaci prostoru. Skříně definují programové prvky domu. No...já vlastně vůbec netuším, co by mohlo znamenat "programové prvky domu", ale můžu vám říct, že se mi líbí moderní linie, jednoduché materiály, textury a mnoho detailů zpracovaných z teplého ořechového dřeva.

Mimochodem, ten závěsný lustr, který vidíte nad jídelním stolem je taktéž práce Worksteadu a můžete ho koupit na jejich stránkách

All photos and part of text by Workstead