corian

Troche Sidetables by Studio WM.

troche tables 2.png
troche tables 5.png

At first I was thinking, that this is some kind of minimalist dose or cookie box :)) Until today I didn’t know brand Studio WM., but I see that they have pretty much nice products. These Troche Sidetables are made of corian and the higher version is with solid maple wooden top. 

Nice work! I didn’t see your products on my blog for the last time! ;)

//

Nejdřív jsem si myslela, že tohle jě nějaký druh dózy nebo minimalistické krabičky na sušenky :)) Až do dnešního dne jsem neznala značku Studio WM., ale vidím, že mají mnoho velmi pěkných produktů. Tyto stolky Troche jsou vyrobené z corianu a ta vyšší verze má víko z masivního javoru.

Pěkná práce! Vaše produkty nevidíme na mém blogu naposledy! ;)

Photos via Studio WM.