cosmic art

Floral and Alien, Organic and Sci-fi, Crafty and Fantastic by Yellena James

I tell you what. This is for me graphic designer of this week…no month…maybe a year! :) No seriously, I was totally amazed with work of very talented Yellena James. Asi she wrote on her Etsy profile, her work has been described as “colorful arrangements of organic shapes and tangled lines (which) are at once floral and alien, organic and sci-fi, crafty and fantastic.

I love her art, can’t decide which one of her piece choose. I want all of them! :)

More about her work read on Etsy profile or official website or if you are a social network fan, here in her Facebook page

//

Něco vám řeknu. Tohle je pro mě grafický designér týdne…ne měsíce…možná roku! :) Ne vážně, byla jsem naprosto unešená prací velmi talentované Yelleny James. Jak píše na svém profilu na Etsy, její práce se dá popsat jako “barevné uspořádání organických tvarů a propletených linií (které) jsou ve stejnou chvíli květinové a kosmické, organické a sci-fi, rafinované a fantastické.”

Miluju její umění, nemlžu se rozhodnout, které z jejích děl si vybrat. Chtěla bych je totiž úplně všechny! :)

Víc o její práci čtěte na jejím Etsy profilu, ofciálních stránkách nebo pokud jste fanda sociálních sítí, tady je její facebooková stránka.