danish design

What is this all about? The lamp.

 
Lightyears-12-12-12-14418-1-674x900.jpg

Inspiration comes from Denmark today. I think that today I realized one of the things  what is styling about. When you look at the following pictures, on some of them is a lot of things, but at first glance you see the whole picture is about the lamp. Fascinating. Where could I learn this please?

Have inspiring Thursday! 

// 

Dnešní inspirace přichází z Dánska. Myslím, že dnes jsem si uvědomila jednu z věcí, o které je styling. Když se podíváte na následující fotografie, na některých z nich je spousta věcí, ale na první pohled vám je jasné, že celá fotka je vlastně o té lampě. Fascinující. Kde bych se tohle mohla naučit prosím?

Mějte inspirativní čtvrtek! 

 

Lamps by Lightyears; All photos via Yellows Photography

Normann Copenhagen. Flagship Store.

Normann Copenhagen brand probably don't need to introduction. For a long time it (at least for me) one of the best examples of beautiful, innovative and great thought brands in the world. Today I found their Flagship store in Denmark and it is amazing to see how their relationship to design projects into the space in which the exhibition of products are placed.

Flagship store was established in 2005 when the old cinema with an area of  1,700 square meters transformed into a pure design pleasure. Inside Norman Copenhagen you will find the latest news within fashion, furniture and accessories. And because they love food, in 2010 they opened their own micro deli with delicious specialities.

// 

Značku Normann Copenhagen zřejmě není třeba představovat. Už dlouhou dobu je (apespoň pro mě) jedním z nejlepších příkladů krásy v oblasti designu, inovace a skvělých myšlenek na světě. Dnes jsem narazila na jejich Flagship store v Dánsku a je úžasné vidět, jak se jejich vztah k designu promítá do prostor, ve kterých je výstava produktů umístěna.

Flagship store byl otevřen v roce 2005 kdy staré kino o rozloze 1700 m2 přetvořili v čisté designové potěšení. Uvnitř najdete nejnovější tvorbu  z oblasti módy, nábytku a doplňků. A protože u Normanna milují jídlo, v roce 2010 otevřeli svoje vlastní micro deli s delikátními specialitami.

normann-copenhagen-flagship-store-counter-view1.jpg
normann-copenhagen-flagship-store-lamps.jpg

All photos via Normann Copenhagen