dark interior

Here lives a real music fan.

I see that in today's apartment for your interior inspiration lives a real music fan. I really like the storage for vinyls!

// 

Nejde si nevšimnout, že v dnešní interiérové inspiraci bydlí skutečný hudební fanoušek. Líbí se mi ta knihovna pro vinylové desky!

Before we decided to move and our plans for improving our living stopped I wanted to have in our bedroom black wall behind the bed. I know that for someone it could be depressive or too dark, but dark wall (or walls) make me feel calm, comfortable and safe. Maybe in our next apartment... 

// 

Ještě předtím, než jsme se rozhodli přestěhovat a naše plány pro vylepšování bydlení se zastavily, jsem chtěla stěnu za postelí v naší ložnici nechat vymalovat na černo. Vím, že pro někoho to může být depresivní nebo příliš tmavé, ale tmavá stěna (případně stěny) v místnosti mi dodávají klid, pohodlí a cítím se bezpečněji. Tak snad možná v dalším bytě...

Except vinyls and black wall I want to point at fur on chairs. They reminds me a little bit of Lotta Agaton style. Another nice detail is heating painted in black color. It's so different! Ceiling lamp in living room is amazing, I like the contrast between modern lamp and decorative rosette. And in the bedroom are colors of some accessories and components tightened to the last detail. Just a note - ceiling lamp, pillow, table desk, bedside table desk and knobs on the commode are in the same color.

What do you think about black walls in the room? 

// 

Kromě vinylů a černé zdi bych chtěla ještě poukázat na kožešiny přehozené přes kožené židle. Připomínají mi něco ze stylu Lotty Agaton. Další pěkný detail je topení v natřené na černo. Je to tak jiné! Lustr v obývacím pokoji je naprosto úžasný, líbí se mi ten kontrast mezi moderní lampou a dekorativní rozetou na stropě. A v ložnici jsou barvy některých doplňků a komponentů dotažené do posledního detailu. Jen si všimněte - stropní lustr, jeden polštář, pracovní deska, deska nočního stolků a knobky na komodě jsou ve stejné barvě.

A co si myslíte vy o černých stěnách v místnosti? 

 

All photos via Stadshem 

Dark walls. Don't be afraid of them.

Each of us has a certain period. Flowering period, striped period, a period in shades of yellow, a period when we eat too many carrots and then we wonder that we are orange.
I have periods when I am not in the mood to people and I like the gray walls of rooms. I mean on pictures. We just repainted white so I don't want to remake it again, but it's nice to look at it. You might think that this color is too depressing, but I see it as very soothing. As a lair where you are returning and hidden with a favorite book. Oh and it's neutral color, so you can still add some cheerful detail, maybe the painting in pastel colors, flowers or pillows with colorful pattern.

// 

Každý z nás má nějaká určitá období. Květinové období, proužkované období, období v odstínech žluté, období, kdy jíme hodně moc mrkve a pak se divíme, že jsme oranžoví.
Já mám období, kdy nemám náladu na lidi a líbí se mi šedé zdi pokojů. Na obrázcích. Právě jsme vymalovali na bílo a tak nemám chuť to zase předělávat, ale hezky se na to kouká. Možná si budete myslet, že je tahle barva příliš depresivní, ale já se na ní dívám jako na uklidňující. Pokoj s šedými zdmi je jako doupě, kam se vracíte z bláznivého světa nebo zašijete s oblíbenou knihou. No a navíc je neutrání, takže vám pořád nebrání si to trochu rozsvítit nějakým tím obrazem v pastelových barvách, květinou nebo polštáři s barevnými vzory. 

Photo via Fantastic Frank